***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 22:59***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Dönem Karı (Zararı)
867.799 867.799 867.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.760.226 -7.074 2.753.152 2.753.152
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
15.000 15.000 15.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Dönem Karı (Zararı)
3.710.752 3.710.752 3.710.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.533.816 69.298 4.603.114 4.603.114
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.284.246 1.061.622
Dönem Karı (Zararı)
3.710.752 867.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.710.752 867.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.657.709 3.586.020
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 1.561.457 1.371.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
164.766 1.650.402
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 164.766 1.650.402
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
687.634 282.634
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 704.805 379.107
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -17.171 -96.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
300.814 -38.715
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 274.180 469.475
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 26.634 -508.190
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -56.962 320.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.631.717 -3.209.541
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.932.540 1.916.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -3.932.540 1.916.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.061.122 -690.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.061.122 -690.353
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.854.233 -6.508.413
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-536.224 -174.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.990.296 2.352.523
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 8.990.296 2.352.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 496.400 294.087
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-173.418 -402.836
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.418 -402.836
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 7.439.124 4.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.736.744 1.244.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -447.702 -178.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.796 -4.063
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.397.295 -1.913.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.397.295 -1.913.225
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.394.265 -1.903.086
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.030 -10.139
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.005.962 666.596
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.015.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.275.365 116.294
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.275.365 116.294
Ödenen Faiz
-269.403 -464.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.892.913 -185.007
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.892.913 -185.007
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 143.233 328.240
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.036.146 143.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.036.146 143.233
Ticari Alacaklar
6.142.581 2.269.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.142.581 2.269.374
Diğer Alacaklar
1.846.518 648.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.846.518 648.522
Stoklar
7 26.146.122 14.456.655
Peşin Ödenmiş Giderler
15 814.274 281.744
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 11.376 6.580
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.805.396 932.117
ARA TOPLAM
39.802.413 18.738.225
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.802.413 18.738.225
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
66.111 76.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 66.111 76.264
Maddi Duran Varlıklar
8 30.542.424 24.276.070
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.769 15.248
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.769 15.248
Peşin Ödenmiş Giderler
15 7.385 3.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.628.689 24.371.273
TOPLAM VARLIKLAR
70.431.102 43.109.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.482.218 1.131.871
Ticari Borçlar
19.110.310 9.977.364
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.110.310 9.977.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.941.555 1.445.155
Diğer Borçlar
61.068 234.486
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 61.068 234.486
Ertelenmiş Gelirler
16 7.460.164 21.040
Kısa Vadeli Karşılıklar
204.008 183.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 157.600 119.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 46.408 63.579
ARA TOPLAM
30.259.323 12.993.275
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.259.323 12.993.275
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.116.632 10.186.837
Ticari Borçlar
4.525.295 4.700.644
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.525.295 4.700.644
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.574.406 1.443.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.574.406 1.443.967
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.429.709 1.572.904
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.646.042 17.904.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.905.365 30.897.627
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.525.737 12.211.871
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.387.841 13.784.727
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.387.841 13.784.727
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.227.091 13.693.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.750 91.452
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -7.614.528 -8.482.327
Net Dönem Karı veya Zararı
3.710.752 867.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.525.737 12.211.871
TOPLAM KAYNAKLAR
70.431.102 43.109.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 56.864.287 35.361.112
Satışların Maliyeti
18 -41.084.845 -27.041.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.779.442 8.319.615
BRÜT KAR (ZARAR)
15.779.442 8.319.615
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.165.240 -4.718.848
Pazarlama Giderleri
19 -905.919 -494.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.298.745 2.548.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -3.392.745 -1.301.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.614.283 4.353.346
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.614.283 4.353.346
Finansman Gelirleri
23 19.653 43.903
Finansman Giderleri
23 -6.980.146 -3.206.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.653.790 1.191.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
56.962 -323.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -3.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 56.962 -320.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.710.752 867.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.710.752 867.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.710.752 867.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.603.114 2.753.152
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 5.428.037 3.141.799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 88.844 -8.843
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-913.767 -379.804
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -894.221 -381.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-19.546 1.769
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.603.114 2.753.152
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.313.866 3.620.951
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.313.866 3.620.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747196


BIST10:271.377
Değişim :  0,09% |  1,17
Açılış :  1.380  
Önceki Kapanış :  1.376  
En Yüksek
1.384
En Düşük
1.373
BIST En Aktif Hisseler10:27
MTRKS 49,56 3.415.477 % 9,99  
QUAGR 21,90 389.251 % 9,99  
TKURU 368,20 2.564.432 % 9,98  
ORMA 37,26 608.120 % 9,98  
TUREX 17,56 967.767 % 9,96  
10:27 Alış Satış %  
Dolar 8,1558 8,1596 % 0,12  
Euro 9,7142 9,7220 % 0,05  
Sterlin 11,1993 11,2554 % 0,29  
Frank 8,7963 8,8493 % -0,06  
Riyal 2,1712 2,1821 % 0,22  
10:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -6,94  
Altın Gr. 453 453 -1,29  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,85 24,88 0,06  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 0,01  
B. Petrol 63,77 63,77 0,49