***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 18:14***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
13.271 13.271 13.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.802 26.802 26.802
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 118.254 26.672 -7.614.528 13.271 12.251.944 12.251.944
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.787.301 1.787.301 1.787.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.851 48.851 48.851
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 209.601 26.672 -3.903.776 1.787.301 22.361.889 22.361.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.889.824 384.920
Dönem Karı (Zararı)
1.787.301 13.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.631.162 536.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 515.450 383.211
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.000 -318.200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 75.000 -318.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
359.637 294.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12-13 358.198 293.614
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.439 1.097
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
774.886 240.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 67.221 60.406
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 707.665 179.867
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -93.811 -63.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.252.203 -109.629
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.282.381 -792.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 2.282.381 -792.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-376.180 153.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-376.180 153.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.619.480 -2.480.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-693.726 -7.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.322.312 1.830.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -4.322.312 1.830.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -1.113.456 -877.324
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.150 -193.354
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.150 -193.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 -400.280 2.257.795
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.833.740 440.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -56.084 -55.376
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -110
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-261.561 -103.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.561 -103.886
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -257.566 -103.886
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.995
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.248.617 960.446
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.311.061 1.016.075
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 1.311.061 1.016.075
Ödenen Faiz
-62.444 -55.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.902.768 1.241.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.902.768 1.241.480
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.036.146 143.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.133.378 1.384.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.133.378 3.036.146
Ticari Alacaklar
3.886.603 6.142.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.886.603 6.142.581
Diğer Alacaklar
2.140.875 1.846.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.140.875 1.846.518
Stoklar
7 27.690.602 26.146.122
Peşin Ödenmiş Giderler
15 192.351 814.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 11.376 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.882.662 1.805.396
ARA TOPLAM
36.937.847 39.802.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.937.847 39.802.413
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
70.668 66.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 70.668 66.111
Maddi Duran Varlıklar
8 30.286.133 30.542.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.171 12.769
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 15.171 12.769
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.323.034 7.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.695.006 30.628.689
TOPLAM VARLIKLAR
68.632.853 70.431.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 2.474.600 1.482.218
Ticari Borçlar
15.011.155 19.110.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.011.155 19.110.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 828.099 1.941.555
Diğer Borçlar
51.918 61.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 51.918 61.068
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 7.059.884 7.460.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.924 204.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 210.077 157.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 47.847 46.408
ARA TOPLAM
25.683.580 30.259.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.683.580 30.259.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 11.440.088 11.116.632
Ticari Borçlar
5.036.206 4.525.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.036.206 4.525.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.761.413 1.574.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.761.413 1.574.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.349.677 2.429.709
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.587.384 19.646.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.270.964 49.905.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.361.889 20.525.737
Ödenmiş Sermaye
17 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.436.692 18.387.841
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.436.692 18.387.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.227.091 18.227.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
209.601 160.750
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -3.903.776 -7.614.528
Net Dönem Karı veya Zararı
1.787.301 3.710.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.361.889 20.525.737
TOPLAM KAYNAKLAR
68.632.853 70.431.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 23.788.884 13.881.113
Satışların Maliyeti
18 -17.250.416 -11.284.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.538.468 2.596.729
BRÜT KAR (ZARAR)
6.538.468 2.596.729
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.434.985 -1.185.933
Pazarlama Giderleri
19 -280.523 -224.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.054.576 1.451.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.214.332 -959.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.663.204 1.678.648
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 9.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.673.105 1.678.648
Finansman Gelirleri
23 0 663
Finansman Giderleri
23 -2.979.615 -1.729.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.693.490 -49.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
93.811 63.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 93.811 63.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.787.301 13.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.787.301 13.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.787.301 13.271
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.851 26.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 62.630 33.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.779 -6.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13.779 -6.701
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.851 26.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.836.152 40.073
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.836.152 40.073http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762250


BIST
18:051.376
Değişim :  -1,24% |  -17,33
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.375
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 19,91 767.192 % 10,00  
ORMA 33,88 2.483.273 % 10,00  
KENT 372,90 5.331.470 % 10,00  
PENGD 4,51 154.399.010 % 10,00  
TUREX 15,97 990.076 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1464 8,1508 % 0,02  
Euro 9,6990 9,7261 % 0,10  
Sterlin 11,1754 11,2315 % 0,30  
Frank 8,8065 8,8596 % 0,24  
Riyal 2,1683 2,1792 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 -2,52  
Altın Gr. 454 454 -3,11  
Cumhuriyet 3.007 3.052 -20,00  
Tam 2.993 3.068 -19,41  
Yarım 1.447 1.484 -9,39  
Çeyrek 726 742 -4,70  
Gümüş.Ons 24,78 24,82 0,00  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,01  
B. Petrol 63,34 63,34 0,16