***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:55***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 13.693.275 91.452 26.672 -8.482.327 867.799 12.211.871 12.211.871
Transferler
867.799 -867.799 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-278.114 -278.114 -278.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
128.505 128.505 128.505
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 13.693.275 219.957 26.672 -7.614.528 -278.114 12.062.262 12.062.262
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737
Transferler
3.710.752 -3.710.752 0 0
Dönem Karı (Zararı)
5.695.534 5.695.534 5.695.534
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 5.695.534 26.221.271 26.221.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.096.572 406.143
Dönem Karı (Zararı)
5.695.534 -278.114
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.695.534 -278.114
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.559.587 748.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 1.328.850 755.300
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
150.000 -1.034.200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.000 -1.034.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
578.251 383.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 575.356 380.939
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.895 2.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.101.981 718.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 379.561 126.023
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 722.420 592.451
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -190.781 -74.047
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
591.286 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22-23 591.286 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.972.882 87.139
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.159 38.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.045.159 38.869
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-681.307 339.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-681.307 339.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.204.210 2.877.054
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
270.070 -82.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.510.524 -5.468.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -14.510.524 -5.468.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -948.841 -687.721
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.368 -194.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.368 -194.187
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 3.770.037 3.264.090
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.282.239 557.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -185.667 -151.011
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 -543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.106.133 -398.989
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.901 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8-23 9.901 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.116.034 -398.989
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.807.850 -395.959
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -308.184 -3.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
938.474 1.214.429
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.400.511 1.335.675
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 3.400.511 1.335.675
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.087.253 0
Ödenen Faiz
-374.784 -121.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.928.913 1.221.583
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.928.913 1.221.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.036.146 143.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.965.059 1.364.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.965.059 3.036.146
Ticari Alacaklar
7.172.045 6.142.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.172.045 6.142.581
Diğer Alacaklar
3.400.928 1.846.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.400.928 1.846.518
Stoklar
7 16.791.912 26.146.122
Peşin Ödenmiş Giderler
16 264.453 814.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 11.376 11.376
Diğer Dönen Varlıklar
15 926.165 1.805.396
ARA TOPLAM
33.531.938 39.802.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.531.938 39.802.413
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
72.239 66.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 72.239 66.111
Maddi Duran Varlıklar
8 32.727.835 30.542.424
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.087.253 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.355 12.769
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.355 12.769
Peşin Ödenmiş Giderler
16 287.136 7.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.187.818 30.628.689
TOPLAM VARLIKLAR
68.719.756 70.431.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 3.050.642 1.482.218
Ticari Borçlar
5.355.831 19.110.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.355.831 19.110.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 992.714 1.941.555
Diğer Borçlar
29.700 61.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 29.700 61.068
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 11.230.201 7.460.164
Kısa Vadeli Karşılıklar
282.035 204.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 232.732 157.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 49.303 46.408
ARA TOPLAM
20.941.123 30.259.323
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.941.123 30.259.323
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.953.496 11.116.632
Ticari Borçlar
4.475.975 4.525.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 4.475.975 4.525.295
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.888.963 1.574.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.888.963 1.574.406
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.238.928 2.429.709
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.557.362 19.646.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.498.485 49.905.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.221.271 20.525.737
Ödenmiş Sermaye
18 6.000.000 6.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.000 15.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.387.841 18.387.841
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.387.841 18.387.841
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.227.091 18.227.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.750 160.750
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -3.903.776 -7.614.528
Net Dönem Karı veya Zararı
5.695.534 3.710.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.221.271 20.525.737
TOPLAM KAYNAKLAR
68.719.756 70.431.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 47.124.246 26.576.837 23.335.362 12.695.724
Satışların Maliyeti
19 -33.742.237 -21.568.594 -16.491.821 -10.284.210
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.382.009 5.008.243 6.843.541 2.411.514
BRÜT KAR (ZARAR)
13.382.009 5.008.243 6.843.541 2.411.514
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.590.038 -2.061.561 -1.155.053 -875.628
Pazarlama Giderleri
20 -582.140 -415.583 -301.617 -191.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.785.666 2.385.104 731.090 933.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.593.681 -1.301.027 -1.379.349 -341.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.401.816 3.615.176 4.738.612 1.936.528
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 9.901 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.411.717 3.615.176 4.738.612 1.936.528
Finansman Gelirleri
0 663 0 0
Finansman Giderleri
24 -3.906.964 -3.968.000 -927.349 -2.238.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.504.753 -352.161 3.811.263 -302.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
190.781 74.047 96.970 10.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 190.781 74.047 96.970 10.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.695.534 -278.114 3.908.233 -291.385
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.695.534 -278.114 3.908.233 -291.385
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.695.534 -278.114 3.908.233 -291.385
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 128.505 -48.851 101.703
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 164.750 -62.630 131.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -36.245 13.779 -29.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 -36.245 13.779 -29.544
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 128.505 -48.851 101.703
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.695.534 -149.609 3.859.382 -189.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.695.534 -149.609 3.859.382 -189.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781347


BIST
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0692 8,0720 % 0,02  
Euro 9,6792 9,7152 % 0,34  
Sterlin 11,0924 11,1481 % -0,19  
Frank 8,7144 8,7668 % -0,64  
Riyal 2,1468 2,1576 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.737 -0,14  
Altın Gr. 451 451 -4,02  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,40 25,44 0,00  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,00  
B. Petrol 66,27 66,27 0,04