***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:16***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 9.628.542 124.681 26.672 -3.431.522 -3.641.606 7.706.767 7.706.767
Transferler
-3.641.606 3.641.606 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.694 206.553 179.859 179.859
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 9.628.542 97.987 26.672 -7.073.128 206.553 7.886.626 7.886.626
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 5.000.000 10.933.049 98.526 26.672 -7.073.128 -1.409.199 7.575.920 7.575.920
Transferler
-1.409.199 1.409.199 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.890 196.460 186.570 186.570
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 10.933.049 88.636 26.672 -8.482.327 196.460 7.762.490 7.762.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-726.043 1.857.025
Dönem Karı (Zararı)
196.460 206.553
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
196.460 206.553
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
637.192 582.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 331.381 328.470
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
29.831 -259.235
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 29.831 -259.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.767 457.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 131.927 455.682
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.840 2.312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
165.889 131.372
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 154.535 134.468
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 11.354 -3.096
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -24.676 -75.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.483.919 1.217.390
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
920.808 1.893.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 920.808 1.893.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.154 353.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
81.154 353.293
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
576.787 371.534
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-89.063 -7.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.161.195 -373.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -2.161.195 -373.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -372.443 -565.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-583.007 -48.612
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-583.007 -48.612
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 143.040 -405.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-650.267 2.006.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -71.611 -148.440
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -4.165 -1.159
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.920 -149.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.920 -149.399
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -10.920 -149.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
999.004 -1.167.133
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6 500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.037.442
Kredilerden Nakit Girişleri
-1.037.442
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
382.003
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
382.003
Ödenen Faiz
117.001 -129.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.041 540.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.041 540.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 328.240 328.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 590.281 868.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 590.281 328.240
Ticari Alacaklar
3.270.742 4.172.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.270.742 4.172.052
Diğer Alacaklar
652.477 704.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 652.477 704.806
Stoklar
7 8.992.026 9.598.644
Peşin Ödenmiş Giderler
15 171.855 108.838
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.997 2.517
Diğer Dönen Varlıklar
14 157.873 179.697
ARA TOPLAM
13.838.251 15.094.794
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.838.251 15.094.794
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
75.046 82.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 75.046 82.047
Maddi Duran Varlıklar
8 20.278.584 20.598.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 8.615 9.348
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 8.615 9.348
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.806 1.760
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.390.051 20.691.467
TOPLAM VARLIKLAR
34.228.302 35.786.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 4.261.911 3.103.751
Ticari Borçlar
10.689.869 12.820.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.689.869 12.820.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 750.929 1.123.372
Diğer Borçlar
78.326 165.018
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 518 518
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 77.808 164.500
Ertelenmiş Gelirler
16 159.933 16.893
Kısa Vadeli Karşılıklar
246.402 250.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 83.510 90.536
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 162.892 160.052
ARA TOPLAM
16.187.370 17.479.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.187.370 17.479.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.589.265 8.093.886
Diğer Borçlar
6 500.000 500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.343.559 1.263.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.343.559 1.263.854
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 845.618 872.767
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.278.442 10.730.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.465.812 28.210.341
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.762.490 7.575.920
Ödenmiş Sermaye
17 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.021.685 11.031.575
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.021.685 11.031.575
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.933.049 10.933.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
88.636 98.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.672 26.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 -8.482.327 -7.073.128
Net Dönem Karı veya Zararı
196.460 -1.409.199
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.762.490 7.575.920
TOPLAM KAYNAKLAR
34.228.302 35.786.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 11.974.711 9.854.478
Satışların Maliyeti
18 -10.047.282 -9.028.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.927.429 826.265
BRÜT KAR (ZARAR)
1.927.429 826.265
Genel Yönetim Giderleri
19 -868.742 -1.076.719
Pazarlama Giderleri
19 -167.489 -128.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 902.528 1.215.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -663.557 -560.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.130.169 275.314
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.130.169 275.314
Finansman Gelirleri
23 652 633
Finansman Giderleri
23 -959.037 -145.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
171.784 130.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.676 75.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24.676 75.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
196.460 206.553
DÖNEM KARI (ZARARI)
196.460 206.553
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
196.460 206.553
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.890 -26.694
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -12.363 -26.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.890 -26.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.570 179.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
186.570 179.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606417


BIST
18:051.409
Değişim :  2,24% |  30,82
Açılış :  1.381  
Önceki Kapanış :  1.378  
En Yüksek
1.409
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
VAKKO 14,09 48.279.497 % 9,99  
DITAS 14,66 3.292.636 % 9,98  
TUREX 19,31 4.910.417 % 9,97  
MTRKS 54,50 24.101.917 % 9,97  
KSTUR 261,50 506.388 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0855 8,1065 % 0,44  
Euro 9,7020 9,7288 % 0,48  
Sterlin 11,0924 11,1481 % -0,19  
Frank 8,7144 8,7668 % -0,64  
Riyal 2,1468 2,1576 % -0,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 -0,44  
Altın Gr. 451 451 -4,02  
Cumhuriyet 2.997 3.042 -33,00  
Tam 2.983 3.060 -33,85  
Yarım 1.442 1.480 -16,37  
Çeyrek 723 740 -8,19  
Gümüş.Ons 25,39 25,43 -0,02  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,00  
B. Petrol 66,27 66,27 0,04