***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2017 17:21***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli sermaye artışı toptan alış satış işlemi sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 5.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.500.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 5.000.000 500.000 10,00000 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 5.000.000 500.000,000 10,00000

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi ALİ HAYDAR GÜÇLÜ ve SATYAŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2016
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.02.2017
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
A - YÖNETİM KURULU
1 ) İflas erteleme müracaatında sunulan iyileştirme projesinde belirtildiği üzere Şirketimizin
25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayemizin
5.000.000.-TL'dan 5.500.000.-TL'sına artırılmasına, çıkarılacak 500.000.-TL nominal
bedelli payların Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, 225.000.-TL nominal
bedelli kısmının şirket ortaklarından Satyaş Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye,
275.000.-TL nominal bedelli kısmının yine şirket ortaklarından Ali Haydar Güçlü'ye tahsisli
olarak satılmasına, satışı yapılacak olan payların Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin genel mektupları
çerçevesinde kaydi pay olarak verilmesine,
2 ) Bu artırımlarda mevcut diğer ortakların "rüçhan hakları" nın kısıtlanmasına,
3 ) Çıkarılacak payların tamamının hamiline ve imtiyazsız pay olmasına,
4 ) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş.
(BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası
A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların
yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve
diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar
Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
B - YÖNETİM KURULU
Ekte kendisine sunulan 23.09.2016 tarihli şirket yönetimi tarafından hazırlanmış tahsisli sermaye artışı sonrasında sağlanacak fonun hangi amaçlarla kullanılacağına dair yönetim raporunun oy birliği ile kabul edilmesine karar vermiştir.
C - İFLAS ERTELEME DAVA SÜRECİ İÇİNDE SERMAYE ARTIRIM BAŞVURUMUZUN DEĞERLENDİRİLMESİNİN 08.02.2017 TARİHLİ DURUŞMA SONRASINA ERTELENMESİ HUSUSUNDAKİ TALEBİMİZ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN CEVABI
İflasın Ertelenmesi talebimizin incelenmekte oldu İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/794 Esas sayılı dosyasınca 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiası ile adli soruşturma yürütülüp yürütülmediği hususu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı' na ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne sorulmuştur. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımızda soruşturma bulunmadığına ilişkin cevap gelmiş ancak İstanbul il Emniyet Müdürlüğü tarafından henüz cevap verilmemiştir.
Şirketimiz bu sebeple 16.01.2017 tarihinde bir talep dilekçesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 500.000.-TL'lık nakit tahsisli sermaye artırımı başvurusunun değerlendirilmesinin şu an için durdurularak, bir sonraki duruşmanın yapılacağı 08/02/2017 tarihinden sonra değerlendirmeye alınması hususunda başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu bu talebimize karşılık, 18.01.2017 tarihli cevap yazısında ilgili sermaye artırımı başvurumuzun iflas erteleme davamıza ilişkin olarak 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Şirketimiz hakkında daha önce verilen tedbir kararlarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına dair Mahkeme kararının Kurula iletilmesi halinde yeniden değerlendirmeye alınacağını bildirmiştir.
D- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞIMIZIN ONAYLANMASI VE ONAYLANMIŞ İHRAÇ BELGEMİZİN YAYINLANMASI
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 500.000 TL. tahsisli sermaye artışımız ve ihraç belgemiz kurulun 17 Şubat 2017 tarih 71246 sayılı kararı ile onaylanmış ve ekte ilan edilmiştir.
E- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMİ BİLDİRİMİ
Şirketimizin sermayesinin 5.000.000 TL.'dan 5.500.000 TL.'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 500.000 TL. nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli 500.000 adet pay için 1 TL. fiyatla alıcı yatırımcılar Ali Haydar Güçlü'ye 275.000 adet ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye 225.000 adet, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) Borsa İstanbul A.Ş. toptan alış satış işlemleri (TAS) kapsamında satılması için gerekli başvuru 15.03.2017 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ye (BİST) yapılmıştır.
Söz konusu paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde 13.03.2017 tarihinde "Borsada İşlem Gören" statüde ihraç edilmiştir.
Satış işleminin 16 Mart 2017 tarihinde ve takasının da Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin,haciz, teminat ve benzeri herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
F- TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI TOPTAN ALIŞ SATIŞ İŞLEMİ SONUCU
Şirketimiz sermayesinin 5.000.000 TL.'dan 5.500.000 TL.'na artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 500.000 TL. nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL. nominal değerli 500.000 adet pay için 1 TL. fiyatla alıcı yatırımcılar Ali Haydar Güçlü'ye 275.000 adet ve Satyaş Gıda Turizm İnşaat San.ve Tic.A.Ş.'ye 225.000 adet payın satışı, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemleri (TAS) kapsamında bugün itibariyle gerçekleşmiştir.
Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.'nin bu işlem sonrasında oluşan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Ortaklığın Adı Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (TL) Sermaye Oranı (%)
Ali Haydar Güçlü 1.591.127,67 28,93 %
Satyaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic.A.Ş. 390.276,37 7,10 %
Doysan Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. 629.563,30 11,45 %
Musa Bayat 476.604,44 8,66 %
Diğer (Halka Açık Kısım) 2.412.428,22 43,86 %
Toplam (5) 5.500.000,00 100,00 %

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIM KARARI.pdf
EK: 2 SERMAYE ARTIRIMI SONRASI OLUSACAK FONUN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞINA DAİR KARAR.pdf
EK: 3 SPK TALEP DILEKCEMIZ (16.01.2017).pdf
EK: 4 SPK NIN CEVAP YAZISI (18.01.2017).pdf
EK: 5 İHRAÇ BELGESİ.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593559


BIST
18:051.417
Değişim :  1,67% |  23,31
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
QUAGR 18,10 301.618 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1874 8,1940 % 0,48  
Euro 9,7357 9,7471 % 0,45  
Sterlin 11,1812 11,2372 % 0,35  
Frank 8,8030 8,8561 % 0,20  
Riyal 2,1757 2,1866 % 0,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.740 1.741 -3,60  
Altın Gr. 458 458 0,96  
Cumhuriyet 3.026 3.072 -18,00  
Tam 3.012 3.088 -19,46  
Yarım 1.456 1.494 -9,41  
Çeyrek 730 747 -4,70  
Gümüş.Ons 25,14 25,18 -0,11  
Gümüş Gr. 6,61 6,63 -0,01  
B. Petrol 62,64 62,64 -0,31