***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 18:02***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 12.639.770.704 11.730.597.549 3.839.933.785 4.204.974.406
Satışların Maliyeti
18 -11.187.774.989 -10.424.472.541 -3.381.816.043 -3.737.714.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.451.995.715 1.306.125.008 458.117.742 467.259.982
BRÜT KAR (ZARAR)
1.451.995.715 1.306.125.008 458.117.742 467.259.982
Genel Yönetim Giderleri
19 -141.806.098 -135.894.492 -40.379.898 -54.735.879
Pazarlama Giderleri
19 -298.617.728 -281.987.551 -92.231.671 -94.576.997
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -284.382.487 -200.091.002 -128.137.502 -68.447.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 150.566.438 188.892.238 63.365.946 96.855.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -134.224.984 -128.142.294 -38.058.575 -62.633.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
743.530.856 748.901.907 222.676.042 283.721.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 421.798 468.664 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.981.640 -399.832 -828.309 -272.632
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
741.971.014 748.970.739 221.847.733 283.448.746
Finansman Gelirleri
22 237.900.945 135.276.539 75.545.345 53.722.728
Finansman Giderleri
23 -323.691.758 -301.069.551 -117.477.166 -147.958.987
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
656.180.201 583.177.727 179.915.912 189.212.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.158.482 -26.035.752 -5.996.851 -38.574.893
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -26.698.691 -75.002.479 -15.256.436 -46.141.470
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 8.540.209 48.966.727 9.259.585 7.566.577
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
638.021.719 557.141.975 173.919.061 150.637.594
DÖNEM KARI (ZARARI)
638.021.719 557.141.975 173.919.061 150.637.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
638.021.719 557.141.975 173.919.061 150.637.594
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 1,82000000 1,59000000 0,50000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -13.413.478 -13.413.478 -13.413.478 -6.039.879 -6.039.879 10.658.913 10.658.913 4.619.034 472.233.474 1.317.048.020 594.856.111 1.911.904.131 2.754.181.696 2.754.181.696
Transferler
18.247.320 576.608.791 -594.856.111 -18.247.320
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.100 -206.100 -206.100 -269.040.316 -269.040.316 -1.088.589 -1.088.589 -270.128.905 557.141.975 557.141.975 286.806.970 286.806.970
Dönem Karı (Zararı)
557.141.975 557.141.975 557.141.975 557.141.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-206.100 -206.100 -206.100 -269.040.316 -269.040.316 -1.088.589 -1.088.589 -270.128.905 -270.335.005 -270.335.005
Kar Payları
17 -200.018.700 -200.018.700 -200.018.700 -200.018.700
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -13.619.578 -13.619.578 -13.619.578 -275.080.195 -275.080.195 9.570.324 9.570.324 -265.509.871 490.480.794 1.693.638.111 557.141.975 2.250.780.086 2.840.969.966 2.840.969.966
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348
Transferler
33.336.450 808.574.224 -841.910.674 -33.336.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.250.873 -7.250.873 -7.250.873 -43.376.105 -43.376.105 1.696.328 1.696.328 -41.679.777 638.021.719 638.021.719 589.091.069 589.091.069
Dönem Karı (Zararı)
638.021.719 638.021.719 638.021.719 638.021.719
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.250.873 -7.250.873 -7.250.873 -43.376.105 -43.376.105 1.696.328 1.696.328 -41.679.777 -48.930.650 -48.930.650
Kar Payları
17 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -8.903.388 -8.903.388 -8.903.388 -197.783.956 -197.783.956 12.762.628 12.762.628 -185.021.328 471.747.252 2.003.353.627 638.021.719 2.641.375.346 3.298.036.417 3.298.036.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
476.535.102 631.882.017
Dönem Karı (Zararı)
638.021.719 557.141.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
597.050.014 693.053.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 338.874.404 297.172.898
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
455.439 1.698.397
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 455.439 1.698.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
126.341.775 159.367.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.888.260 22.754.372
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.354.846 16.073.291
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 92.661.210 89.025.115
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.437.459 31.515.061
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -421.798 -468.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.292.661 29.482.743
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.459.834 -12.145.495
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 31.752.495 41.628.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 65.822
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 65.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 18.158.482 26.035.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.981.640 399.832
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
95.367.411 179.298.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-647.361.113 -536.766.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
209.136.466 -197.247.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-475.659.957 -617.607.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.610.020 -75.814.137
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.697.184 297.763.680
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.530.418 56.139.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.319.881 -13.401.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.789.463 69.541.006
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
587.710.620 713.429.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -10.826.347 -8.689.367
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-88.161.924 -65.167.340
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.187.247 -7.690.682
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-426.421.249 -306.095.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.879.579 7.512.038
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.879.579 7.512.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-382.606.552 -378.344.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -309.126.737 -334.542.488
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -73.479.815 -43.802.374
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-66.132.848 52.196.448
Alınan Temettüler
421.798 468.664
Alınan Faiz
15.016.774 12.072.307
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-423.303.550 -177.695.350
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.325.005.146 1.233.493.109
Kredilerden Nakit Girişleri
1.325.005.146 1.233.493.109
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.362.142.291 -1.174.251.407
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.362.142.291 -1.174.251.407
Ödenen Temettüler
17 -350.910.000 -200.018.700
Ödenen Faiz
-35.256.405 -36.918.352
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-373.189.697 148.091.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-373.189.697 148.091.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
980.361.277 577.458.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 607.171.580 725.549.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
638.021.719 557.141.975 173.919.061 150.637.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.250.873 -206.100 -4.469.707 -960.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -9.063.591 -257.625 -5.587.133 -1.200.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.812.718 51.525 1.117.426 240.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 1.812.718 51.525 1.117.426 240.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-41.679.777 -270.128.905 -57.493.029 -196.755.301
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.785.608 -1.145.883 773.294 -899.835
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
17 1.785.608 -1.145.883 773.294 -899.835
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.220.131 -336.300.395 -72.784.573 -244.875.572
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -54.220.131 -336.300.395 -72.784.573 -244.875.572
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.754.746 67.317.373 14.518.250 49.020.106
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -89.280 57.294 -38.664 44.992
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 10.844.026 67.260.079 14.556.914 48.975.114
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.930.650 -270.335.005 -61.962.736 -197.715.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
589.091.069 286.806.970 111.956.325 -47.078.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
589.091.069 286.806.970 111.956.325 -47.078.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 607.171.580 980.361.277
Ticari Alacaklar
1.572.229.397 1.783.732.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.082.975.839 1.003.541.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 489.253.558 780.190.818
Diğer Alacaklar
1.392.782 181.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.392.782 181.984
Stoklar
9 1.475.363.743 1.000.159.224
Peşin Ödenmiş Giderler
12 106.736.725 35.126.704
Diğer Dönen Varlıklar
16 245.630.367 231.310.490
ARA TOPLAM
4.008.524.594 4.030.872.065
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.008.524.594 4.030.872.065
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.411.415 12.625.805
Ticari Alacaklar
1.343.063 187.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.343.063 187.338
Maddi Duran Varlıklar
10 3.292.697.281 3.250.718.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 554.889.714 539.719.802
Peşin Ödenmiş Giderler
12 157.688.763 91.555.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 512.796.577 502.532.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.533.826.813 4.397.340.093
TOPLAM VARLIKLAR
8.542.351.407 8.428.212.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
591.095.504 700.877.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
591.095.504 700.877.296
Banka Kredileri
6 591.095.504 700.877.296
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
763.336.336 558.854.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
763.336.336 558.854.023
Banka Kredileri
6 763.336.336 558.854.023
Ticari Borçlar
2.007.953.181 2.313.650.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 714.635.011 580.710.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.293.318.170 1.732.940.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 85.613.994 88.496.757
Diğer Borçlar
82.471.325 67.622.283
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 3.449.697 19.912.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 79.021.628 47.709.326
Ertelenmiş Gelirler
30 3.914.509 7.548.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.986.022 86.542.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 104.986.022 86.542.499
ARA TOPLAM
3.639.370.871 3.823.591.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.639.370.871 3.823.591.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.319.279.822 1.301.034.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.319.279.822 1.301.034.627
Banka Kredileri
6 1.319.279.822 1.301.034.627
Ertelenmiş Gelirler
30 11.152.286 6.983.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
205.768.891 189.419.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 125.667.248 106.541.744
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 80.101.643 82.877.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 68.743.120 47.328.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.604.944.119 1.544.765.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.244.314.990 5.368.356.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.298.036.417 3.059.855.348
Ödenmiş Sermaye
350.910.000 350.910.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920.283 27.920.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.252 8.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.903.388 -1.652.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.903.388 -1.652.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.903.388 -1.652.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-185.021.328 -143.341.551
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-197.783.956 -154.407.851
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-197.783.956 -154.407.851
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.762.628 11.066.300
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.762.628 11.066.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
471.747.252 438.410.802
Yasal Yedekler
471.747.252 438.410.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.003.353.627 1.545.689.403
Net Dönem Karı veya Zararı
638.021.719 841.910.674
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.298.036.417 3.059.855.348
TOPLAM KAYNAKLAR
8.542.351.407 8.428.212.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564481


BIST
18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27