***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2018 19:53
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 25.341.290 18.289.107
Satışların Maliyeti
18 -22.704.095 -16.203.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.637.195 2.086.062
BRÜT KAR (ZARAR)
2.637.195 2.086.062
Genel Yönetim Giderleri
19 -249.480 -225.038
Pazarlama Giderleri
19 -544.303 -448.266
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -317.192 -383.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 460.462 281.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -278.508 -199.316
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.708.174 1.111.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 363 422
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -3.407 -6.263
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.705.130 1.105.183
Finansman Gelirleri
22 562.262 310.182
Finansman Giderleri
23 -786.231 -445.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.481.161 970.171
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.822 -14.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -19.511 -20.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 28.333 5.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.489.983 955.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.489.983 955.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.489.983 955.308
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 25 4,25000000 2,72000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -1.652 -1.652 -1.652 -154.408 -154.408 11.066 11.066 -143.342 438.411 1.545.689 841.911 2.387.600 3.059.855 3.059.855
Transferler
0 64.567 777.344 -841.911 -64.567 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.367 -12.367 -12.367 -181.781 -181.781 5.824 5.824 -175.957 0 955.308 955.308 766.984 766.984
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 955.308 955.308 955.308 955.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.367 -12.367 -12.367 -181.781 -181.781 5.824 5.824 -175.957 -188.324 -188.324
Kar Payları
17 -218.771 -444.449 -444.449 -663.220 -663.220
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Transferler
-166.931 -166.931 -1.282 -1.282 -168.213 1.489.983 1.489.983 1.321.788 1.321.788
Dönem Karı (Zararı)
0 1.489.983 1.489.983 1.489.983 1.489.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 18 18 -166.931 -166.931 -1.282 -1.282 -168.213 -168.195 -168.195
Kar Payları
17 -107.003 -682.545 -682.545 -789.548 -789.548
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 -14.001 -503.120 -503.120 15.608 15.608 -487.512 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.158.569 1.612.405
Dönem Karı (Zararı)
1.489.983 955.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.176.370 930.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 473.624 456.387
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.326 903
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.326 903
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
324.250 213.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.416 36.650
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 12.706 7.372
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 188.087 155.559
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.041 14.267
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -351 -422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.910 43.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -74.896 -22.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 42.394 40.739
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 177.790 118.062
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -139.378 -92.716
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -8.822 14.863
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 3.395 6.263
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
379.690 194.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-332.578 -102.135
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.213.698 -374.652
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-129.440 -77.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.968 -23.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.211.171 302.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.643 71.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-195.396 16.439
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
37.753 54.598
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.333.775 1.783.411
Ödenen Faiz
-164.923 -118.674
Alınan Faiz
127.813 93.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -10.442 -14.522
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-116.290 -110.259
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.364 -21.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-938.317 -585.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
571 10.425
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
571 10.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-806.280 -509.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-590.897 -419.075
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-215.383 -90.710
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-132.959 -86.777
Alınan Temettüler
351 422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-605.875 -818.294
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.304.890 1.780.922
Kredilerden Nakit Girişleri
2.304.890 1.780.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.141.327 -1.911.685
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.141.327 -1.911.685
Ödenen Temettüler
17 -789.548 -663.220
Ödenen Faiz
-52.251 -46.622
Alınan Faiz
72.361 22.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
614.377 208.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
614.377 208.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.188.540 980.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.802.917 1.188.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.489.983 955.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -12.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 23 -15.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5 3.091
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -5 3.091
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-168.213 -175.957
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.350 6.130
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
17 -1.350 6.130
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-208.664 -227.226
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -208.664 -227.226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.801 45.139
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 68 -306
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 41.733 45.445
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-168.195 -188.324
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.321.788 766.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.321.788 766.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.805.945 1.189.033
Ticari Alacaklar
3.357.013 2.157.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.057.267 1.362.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.299.746 794.771
Diğer Alacaklar
521 504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 521 504
Türev Araçlar
28 4.531 0
Stoklar
9 1.152.490 1.054.426
Peşin Ödenmiş Giderler
12 101.979 59.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 1.757
Diğer Dönen Varlıklar
16 404.561 213.526
ARA TOPLAM
6.827.040 4.675.977
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.827.040 4.675.977
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 17.406 18.756
Ticari Alacaklar
3.002 1.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.002 1.464
Maddi Duran Varlıklar
10 3.536.220 3.302.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 690.337 552.563
Peşin Ödenmiş Giderler
12 311.292 178.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 626.443 556.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.184.700 4.610.175
TOPLAM VARLIKLAR
12.011.740 9.286.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.061.621 771.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.061.621 771.572
Banka Kredileri
6 1.061.621 771.572
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
722.259 576.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
722.259 576.703
Banka Kredileri
6 722.259 576.703
Ticari Borçlar
3.816.949 2.617.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 895.559 794.183
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.921.390 1.823.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 184.092 102.299
Diğer Borçlar
87.823 94.892
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 31.438 18.763
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 56.385 76.129
Ertelenmiş Gelirler
30 10.929 8.811
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.390 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.614 136.240
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 159.614 136.240
ARA TOPLAM
6.049.677 4.307.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.049.677 4.307.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.820.167 1.503.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.820.167 1.503.855
Banka Kredileri
6 1.820.167 1.503.855
Türev Araçlar
28 187 0
Ertelenmiş Gelirler
30 7.450 4.757
Uzun Vadeli Karşılıklar
322.769 230.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 153.484 130.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 169.285 100.115
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 115.631 75.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.266.204 1.814.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.315.881 6.122.533
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.695.859 3.163.619
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.001 -14.019
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.001 -14.019
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.001 -14.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-487.512 -319.299
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-503.120 -336.189
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-503.120 -336.189
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.608 16.890
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
15.608 16.890
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
254.404 284.207
Yasal Yedekler
254.404 284.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.074.147 1.878.584
Net Dönem Karı veya Zararı
1.489.983 955.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.695.859 3.163.619
TOPLAM KAYNAKLAR
12.011.740 9.286.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659531


BIST
'
11:4910.726
Değişim :  0,47% |  49,82
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.737
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:47
BURCE 327,25 93.526.185 % 10,00  
FENER 118,20 539.186.586 % 9,95  
OSTIM 6,63 14.607.455 % 9,95  
MEGAP 8,78 151.800.013 % 9,89  
MEGAP 8,78 151.800.013 % 9,89  
11:47 Alış Satış %  
Dolar 32,1706 32,1887 % -0,11  
Euro 34,9042 34,9284 % -0,03  
Sterlin 40,6026 40,8061 % -0,28  
Frank 34,8353 35,0099 % -0,31  
Riyal 8,4964 8,5390 % -0,31  
11:47 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,80 30,82 % 0,66  
Platin 1.056,24 1.057,67 % 0,66  
Paladyum 983,08 987,38 % 0,66  
Brent Pet. 82,16 82,16 % 0,66  
Altın Ons 2.344,07 2.344,36 % 0,66