***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 18:57
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.472.358 11.652.608 8.190.348 6.257.731
Satışların Maliyeti
18 -13.793.763 -10.480.702 -7.269.074 -5.638.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.678.595 1.171.906 921.274 619.596
BRÜT KAR (ZARAR)
1.678.595 1.171.906 921.274 619.596
Genel Yönetim Giderleri
19 -157.717 -113.895 -82.764 -61.341
Pazarlama Giderleri
19 -252.491 -232.586 -134.378 -127.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -183.582 -147.550 -85.002 -72.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 322.818 161.951 174.245 70.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -269.076 -131.743 -168.190 -51.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.138.547 708.083 625.185 377.850
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 410 364 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -2.170 -1.479 -690 -1.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.136.787 706.968 624.495 376.371
Finansman Gelirleri
22 211.639 177.840 105.334 95.444
Finansman Giderleri
23 -408.013 -254.489 -230.768 -121.582
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
940.413 630.319 499.061 350.233
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.894 3.599 -12.807 11.417
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.688 -9.643 -5.307 -5.498
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.206 13.242 -7.500 16.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
918.519 633.918 486.254 361.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
918.519 633.918 486.254 361.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
918.519 633.918 486.254 361.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,62000000 1,81000000 1,39000000 1,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 38.249 917.059 -955.308 -38.249 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.165 1.165 1.165 -63.956 -63.956 -3.019 -3.019 -66.975 0 633.918 633.918 568.108 568.108
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 633.918 633.918 633.918 633.918
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.165 1.165 1.165 -63.956 -63.956 -3.019 -3.019 -66.975 -65.810 -65.810
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -400.037 -400.037 -400.037 -400.037
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -12.854 -12.854 -12.854 -400.145 -400.145 13.871 13.871 -386.274 322.456 2.395.606 633.918 3.029.524 3.331.690 3.331.690
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 -14.001 -503.120 -503.120 15.608 15.608 -487.512 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
78.253 1.411.730 -1.489.983 -78.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.405 1.405 1.405 -208.100 -208.100 -6.458 -6.458 -214.558 0 918.519 918.519 705.366 705.366
Dönem Karı (Zararı)
0 918.519 918.519 918.519 918.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.405 1.405 1.405 -208.100 -208.100 -6.458 -6.458 -214.558 -213.153 -213.153
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -800.075 -800.075 -800.075 -800.075
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -12.596 -12.596 -12.596 -711.220 -711.220 9.150 9.150 -702.070 332.657 2.685.802 918.519 3.604.321 3.601.150 3.601.150


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
831.506 765.931
Dönem Karı (Zararı)
918.519 633.918
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
753.519 425.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 269.910 235.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.584 -2
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.584 -2
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.111 80.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.487 17.162
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.100 6.143
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 62.906 59.401
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.618 -1.889
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -410 -351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.538 10.558
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -35.108 -28.469
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 23.228 16.960
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 135.192 76.770
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -86.774 -54.703
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 21.894 -3.599
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 2.170 1.466
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
332.722 100.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-704.854 -204.579
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
320.610 -23.106
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.005.458 -207.582
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.418 -35.942
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.612 154.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.200 -92.023
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-153.973 -96.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-68.227 4.927
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
967.184 854.885
Ödenen Faiz
-137.756 -73.613
Alınan Faiz
83.300 49.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -8.698 -5.576
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-61.243 -48.444
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.281 -10.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-391.921 -368.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.660 645
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.660 645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-376.328 -261.747
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-286.751 -173.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.577 -88.042
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-47.663 -108.045
Alınan Temettüler
410 351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-957.893 150.763
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.145.097 1.667.413
Kredilerden Nakit Girişleri
1.145.097 1.667.413
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.308.985 -1.124.312
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.308.985 -1.124.312
Ödenen Temettüler
17 -800.075 -400.037
Ödenen Faiz
-30.046 -20.770
Alınan Faiz
36.116 28.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.308 547.898
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.308 547.898
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.802.917 1.189.033
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.284.609 1.736.931


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
918.519 633.918 486.254 361.650
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.405 1.165 2.806 2.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.756 1.456 3.508 3.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-351 -291 -702 -704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -351 -291 -702 -704
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-214.558 -66.975 -115.296 -6.301
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.798 -3.178 -5.447 -1.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -6.798 -3.178 -5.447 -1.097
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-266.398 -79.945 -140.815 -6.574
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -266.398 -79.945 -140.815 -6.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58.638 16.148 30.966 1.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 340 159 272 55
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 58.298 15.989 30.694 1.315
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-213.153 -65.810 -112.490 -3.485
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
705.366 568.108 373.764 358.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
705.366 568.108 373.764 358.165


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.286.629 1.805.945
Ticari Alacaklar
3.039.090 3.357.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.080.111 2.057.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 958.979 1.299.746
Diğer Alacaklar
2.828 521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.828 521
Türev Araçlar
28 1.912 4.531
Stoklar
9 2.151.045 1.152.490
Peşin Ödenmiş Giderler
12 144.397 101.979
Diğer Dönen Varlıklar
16 558.821 404.561
ARA TOPLAM
7.184.722 6.827.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.184.722 6.827.040
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 10.608 17.406
Ticari Alacaklar
2.879 3.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.879 3.002
Maddi Duran Varlıklar
10 3.572.198 3.536.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 736.084 690.337
Peşin Ödenmiş Giderler
12 358.955 311.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 673.524 626.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.354.248 5.184.700
TOPLAM VARLIKLAR
12.538.970 12.011.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.444.047 1.061.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.444.047 1.061.621
Banka Kredileri
6 1.444.047 1.061.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.241 722.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
775.241 722.259
Banka Kredileri
6 775.241 722.259
Ticari Borçlar
4.058.087 3.816.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.219.247 895.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.838.840 2.921.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 139.797 184.092
Diğer Borçlar
63.972 87.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 31.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 63.972 56.385
Ertelenmiş Gelirler
30 8.650 10.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 5.797 6.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
167.956 159.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 167.956 159.614
ARA TOPLAM
6.663.547 6.049.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.663.547 6.049.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.819.991 1.820.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.819.991 1.820.167
Banka Kredileri
6 1.819.991 1.820.167
Türev Araçlar
28 162 187
Ertelenmiş Gelirler
30 3.902 7.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
373.136 322.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 189.812 153.484
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 183.324 169.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 77.082 115.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.274.273 2.266.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.937.820 8.315.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.601.150 3.695.859
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.596 -14.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.596 -14.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.596 -14.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-702.070 -487.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-711.220 -503.120
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-711.220 -503.120
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9.150 15.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
9.150 15.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
332.657 254.404
Yasal Yedekler
332.657 254.404
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.685.802 2.074.147
Net Dönem Karı veya Zararı
918.519 1.489.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.601.150 3.695.859
TOPLAM KAYNAKLAR
12.538.970 12.011.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699767


BIST'
11:1710.924
Değişim :  0,27% |  29,05
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.876
En Yüksek
10.951
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:15
OZRDN 65,60 43.889.883 % 9,97  
BNTAS 11,38 91.969.743 % 9,95  
KUVVA 54,00 2.670.354 % 9,09  
BJKAS 32,40 1.328.406.994 % 8,72  
TRILC 36,28 482.630.517 % 6,64  
11:15 Alış Satış %  
Dolar 32,1894 32,1941 % 0,12  
Euro 34,9280 34,9445 % -0,07  
Sterlin 40,7534 40,9577 % 0,32  
Frank 35,0494 35,2251 % -0,11  
Riyal 8,5308 8,5736 % 0,09  
11:15 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,66 31,69 % 0,66  
Platin 1.049,57 1.051,63 % 0,66  
Paladyum 1.013,90 1.018,52 % 0,66  
Brent Pet. 81,91 81,91 % 0,66  
Altın Ons 2.411,14 2.411,51 % 0,66