***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 18:18
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 23.244.383 17.138.240 7.772.025 5.485.632
Satışların Maliyeti
18 -20.743.703 -15.338.251 -6.949.940 -4.857.549
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.500.680 1.799.989 822.085 628.083
BRÜT KAR (ZARAR)
2.500.680 1.799.989 822.085 628.083
Genel Yönetim Giderleri
19 -241.237 -175.304 -83.520 -61.409
Pazarlama Giderleri
19 -374.093 -351.008 -121.602 -118.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -281.265 -221.638 -97.683 -74.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 687.449 265.249 364.631 103.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -423.234 -188.838 -154.158 -57.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.868.300 1.128.450 729.753 420.366
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 410 363 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -3.616 -1.685 -1.446 -205
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -21 0 -21 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.865.073 1.127.128 728.286 420.161
Finansman Gelirleri
22 1.072.929 268.311 861.290 90.471
Finansman Giderleri
23 -1.508.168 -408.953 -1.100.155 -154.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.429.834 986.486 489.421 356.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-157.476 -6.622 -135.582 -10.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.836 -14.319 2.852 -4.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -149.640 7.697 -138.434 -5.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.358 979.864 353.839 345.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.358 979.864 353.839 345.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.272.358 979.864 353.839 345.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 3,63000000 2,79000000 1,01000000 0,99000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 -14.019 -336.189 -336.189 16.890 16.890 -319.299 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Transferler
0 38.249 917.059 -955.308 -38.249 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-662 -662 -662 -100.138 -100.138 -4.327 -4.327 -104.465 0 979.864 979.864 874.737 874.737
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 979.864 979.864 979.864 979.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-662 -662 -662 -100.138 -100.138 -4.327 -4.327 -104.465 -105.127 -105.127
Kar Payları
17 0 -400.037 -400.037 -400.037 -400.037
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.681 -14.681 -14.681 -436.327 -436.327 12.563 12.563 -423.764 322.456 2.395.606 979.864 3.375.470 3.638.319 3.638.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 -14.001 -503.120 -503.120 15.608 15.608 -487.512 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Transferler
78.253 1.411.730 -1.489.983 -78.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.484 7.484 7.484 -749.643 -749.643 -5.450 -5.450 -755.093 0 1.272.358 1.272.358 524.749 524.749
Dönem Karı (Zararı)
0 1.272.358 1.272.358 1.272.358 1.272.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.484 7.484 7.484 -749.643 -749.643 -5.450 -5.450 -755.093 -747.609 -747.609
Kar Payları
17 0 -800.075 -800.075 -800.075 -800.075
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -6.517 -6.517 -6.517 -1.252.763 -1.252.763 10.158 10.158 -1.242.605 332.657 2.685.802 1.272.358 3.958.160 3.420.533 3.420.533


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.311.486 952.132
Dönem Karı (Zararı)
1.272.358 979.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.759.171 748.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 417.724 353.128
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.020 -1.467
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 15.020 -1.467
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.558 162.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.917 46.491
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 8.582 9.470
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 82.523 104.802
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
34.536 1.677
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -410 -351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.941 10.265
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -59.534 -50.507
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 40.100 31.514
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 210.088 120.628
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -135.713 -91.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 21 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 157.476 6.622
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 3.616 1.673
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
951.225 215.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.500.512 -649.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.399 -376.321
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.205.611 -67.518
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-111.491 -130.611
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.251 -154.976
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.262 80.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-142.470 56.936
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.792 23.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.531.017 1.078.788
Ödenen Faiz
-220.330 -117.866
Alınan Faiz
126.373 87.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -12.901 -8.366
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-97.844 -77.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.829 -10.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-785.655 -593.131
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.027 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.927 1.112
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.927 1.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-721.014 -425.649
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-548.296 -306.731
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.718 -118.918
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-99.951 -168.945
Alınan Temettüler
29 410 351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-950.940 -52.596
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.115.930 2.113.776
Kredilerden Nakit Girişleri
2.115.930 2.113.776
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.278.222 -1.779.532
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.278.222 -1.779.532
Ödenen Temettüler
17 -800.075 -400.037
Ödenen Faiz
-49.455 -37.310
Alınan Faiz
60.882 50.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-425.109 306.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-425.109 306.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.802.917 1.189.033
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.377.808 1.495.438


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.272.358 979.864 353.839 345.946
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.484 -662 6.079 -1.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 9.355 -828 7.599 -2.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.871 166 -1.520 457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -1.871 166 -1.520 457
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-755.093 -104.465 -540.535 -37.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.736 -4.555 1.062 -1.377
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 -5.736 -4.555 1.062 -1.377
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-954.974 -125.172 -688.576 -45.227
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -954.974 -125.172 -688.576 -45.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
205.617 25.262 146.979 9.114
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 286 228 -54 69
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 205.331 25.034 147.033 9.045
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-747.609 -105.127 -534.456 -39.317
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
524.749 874.737 -180.617 306.629
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
524.749 874.737 -180.617 306.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.379.488 1.805.945
Ticari Alacaklar
3.604.171 3.357.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.696.954 2.057.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 907.217 1.299.746
Diğer Alacaklar
2.385 521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.385 521
Türev Araçlar
28 0 4.531
Stoklar
9 2.340.762 1.152.490
Peşin Ödenmiş Giderler
12 205.654 101.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 603 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 549.727 404.561
ARA TOPLAM
8.082.790 6.827.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.082.790 6.827.040
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 11.670 17.406
Ticari Alacaklar
3.485 3.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.485 3.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32 1.006 0
Maddi Duran Varlıklar
10 3.710.001 3.536.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 791.977 690.337
Peşin Ödenmiş Giderler
12 419.059 311.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 680.549 626.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.617.747 5.184.700
TOPLAM VARLIKLAR
13.700.537 12.011.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.193.110 1.061.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.193.110 1.061.621
Banka Kredileri
6 2.193.110 1.061.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
910.108 722.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
910.108 722.259
Banka Kredileri
6 910.108 722.259
Ticari Borçlar
4.026.860 3.816.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.311.638 895.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.715.222 2.921.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 159.453 184.092
Diğer Borçlar
98.323 87.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 4.349 31.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 93.974 56.385
Ertelenmiş Gelirler
30 12.158 10.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 6.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
185.926 159.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 185.926 159.614
ARA TOPLAM
7.585.938 6.049.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.585.938 6.049.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.244.736 1.820.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.244.736 1.820.167
Banka Kredileri
6 2.244.736 1.820.167
Türev Araçlar
28 216 187
Ertelenmiş Gelirler
30 6.846 7.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
360.554 322.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 189.784 153.484
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 170.770 169.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 81.714 115.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.694.066 2.266.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.280.004 8.315.881
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.420.533 3.695.859
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.517 -14.001
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.517 -14.001
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.517 -14.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.242.605 -487.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.252.763 -503.120
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.252.763 -503.120
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
10.158 15.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.158 15.608
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
332.657 254.404
Yasal Yedekler
332.657 254.404
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.685.802 2.074.147
Net Dönem Karı veya Zararı
1.272.358 1.489.983
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.420.533 3.695.859
TOPLAM KAYNAKLAR
13.700.537 12.011.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715556


BIST'
18:1010.793
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
VRGYO 26,60 49.040.291 % 0,00  
ISBIR 145,00 3.984.461 % 0,00  
OTTO 302,25 1.695.127 % 0,00  
KUVVA 48,82 2.835.272 % 0,00  
YGYO 9,25 72.728.526 % 0,00  
18:10 Alış Satış %  
Dolar 32,1242 32,2853 % 0,33  
Euro 34,8537 34,8649 % 0,06  
Sterlin 40,6109 40,8145 % -0,06  
Frank 34,9725 35,1478 % -0,07  
Riyal 8,5320 8,5748 % -0,00  
18:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,43 30,46 % 0,66  
Platin 1.018,75 1.022,35 % 0,66  
Paladyum 965,86 970,96 % 0,66  
Brent Pet. 81,23 81,23 % 0,66  
Altın Ons 2.337,80 2.338,12 % 0,66