***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2019 18:56
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 33.292.030 25.341.290
Satışların Maliyeti
18 -29.833.459 -22.704.095
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.458.571 2.637.195
BRÜT KAR (ZARAR)
3.458.571 2.637.195
Genel Yönetim Giderleri
19 -312.143 -249.480
Pazarlama Giderleri
19 -507.218 -544.303
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -368.568 -317.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 581.129 460.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -566.898 -278.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.284.873 1.708.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 410 363
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -3.855 -3.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -94 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.281.334 1.705.130
Finansman Gelirleri
22 1.981.623 562.262
Finansman Giderleri
23 -2.501.845 -786.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.761.112 1.481.161
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-77.916 8.822
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -16.969 -19.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -60.947 28.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.196 1.489.983
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.196 1.489.983
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.683.196 1.489.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 25 4,80000000 4,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.019 -14.019 16.890 2.871 -336.189 -336.189 0 -336.189 284.207 1.878.584 955.308 2.833.892 3.163.619 3.163.619
Transferler
0 77.200 878.108 -955.308 -77.200 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 18 -1.282 -1.264 -166.931 -166.931 0 -166.931 0 1.489.983 1.489.983 1.321.788 1.321.788
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.489.983 1.489.983 1.489.983 1.489.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 18 -1.282 -1.264 -166.931 -166.931 0 -166.931 -168.195 -168.195
Kar Payları
17 -107.003 -682.545 -682.545 -789.548 -789.548
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Transferler
118.608 1.371.375 -1.489.983 -118.608 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.722 13.722 -4.749 8.973 -291.167 -291.167 0 -291.167 0 1.683.196 1.683.196 1.401.002 1.401.002
Dönem Karı (Zararı)
0 1.683.196 1.683.196 1.683.196 1.683.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.722 13.722 -4.749 8.973 -291.167 -291.167 0 -291.167 -282.194 -282.194
Kar Payları
17 -2.413 -1.201.209 -1.201.209 -1.203.622 -1.203.622
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.176.407 2.158.569
Dönem Karı (Zararı)
1.683.196 1.489.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.718.170 1.176.370
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 569.203 473.624
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.941 -1.326
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 18.941 -1.326
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
154.867 324.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
40.816 115.416
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 11.084 12.706
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 106.426 188.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.459 8.041
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -410 -351
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
104.140 5.910
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -104.777 -74.896
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 52.952 42.394
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 341.463 177.790
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -185.498 -139.378
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 94 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 77.916 -8.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 3.855 3.395
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
789.564 379.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-876.546 -332.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
200.967 -1.213.698
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-734.965 -129.440
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.099 -42.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.959 1.211.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-595.606 -157.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-512.961 -195.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-82.645 37.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.524.820 2.333.775
Ödenen Faiz
-326.558 -164.923
Alınan Faiz
159.277 127.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -15.260 -10.442
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-151.043 -116.290
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.829 -11.364
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.144.606 -938.317
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.027 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.090 571
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.090 571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.125.456 -806.280
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-889.983 -590.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-235.473 -215.383
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-64.623 -132.959
Alınan Temettüler
29 410 351
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.443.697 -605.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.759.195 2.304.890
Kredilerden Nakit Girişleri
2.759.195 2.304.890
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.051.482 -2.141.327
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.051.482 -2.141.327
Ödenen Temettüler
17 -1.203.622 -789.548
Ödenen Faiz
-53.842 -52.251
Alınan Faiz
106.054 72.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.896 614.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.896 614.377
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.802.917 1.188.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.391.021 1.802.917


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.683.196 1.489.983
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.973 -1.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 17.153 23
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -4.998 -1.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.182 63
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -3.431 -5
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 249 68
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-291.167 -166.931
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-373.028 -208.664
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -373.028 -208.664
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
81.861 41.733
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 81.861 41.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-282.194 -168.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.401.002 1.321.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.401.002 1.321.788


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.392.772 1.805.945
Ticari Alacaklar
3.141.189 3.357.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.082.263 2.057.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.058.926 1.299.746
Diğer Alacaklar
2.788 521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.788 521
Türev Araçlar
28 0 4.531
Stoklar
9 1.864.645 1.152.490
Peşin Ödenmiş Giderler
12 74.375 101.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 919.692 404.561
ARA TOPLAM
7.395.461 6.827.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.395.461 6.827.040
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.408 17.406
Ticari Alacaklar
2.954 3.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.954 3.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32 933 0
Maddi Duran Varlıklar
10 3.922.747 3.536.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 823.342 690.337
Peşin Ödenmiş Giderler
12 382.420 311.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 644.175 626.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.788.979 5.184.700
TOPLAM VARLIKLAR
13.184.440 12.011.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.030.806 1.061.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.030.806 1.061.621
Banka Kredileri
6 2.030.806 1.061.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
773.457 722.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
773.457 722.259
Banka Kredileri
6 773.457 722.259
Ticari Borçlar
4.022.687 3.816.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 703.567 895.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.319.120 2.921.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 149.611 184.092
Diğer Borçlar
65.982 87.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 31.321 31.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.661 56.385
Türev Araçlar
28 93 0
Ertelenmiş Gelirler
30 13.219 10.929
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 8.530 6.390
Kısa Vadeli Karşılıklar
155.227 159.614
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 155.227 159.614
ARA TOPLAM
7.219.612 6.049.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.219.612 6.049.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.678.554 1.820.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.678.554 1.820.167
Banka Kredileri
6 1.678.554 1.820.167
Türev Araçlar
28 0 187
Ertelenmiş Gelirler
30 7.479 7.450
Uzun Vadeli Karşılıklar
333.048 322.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 196.368 153.484
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 136.680 169.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 52.508 115.631
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.071.589 2.266.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1811 32,1914 % -0,08  
Euro 34,9345 34,9815 % 0,41  
Sterlin 40,6231 40,8268 % 0,27  
Frank 35,2958 35,4727 % 1,05  
Riyal 8,5038 8,5464 % -0,01  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,21 31,24 % 0,66  
Platin 1.027,87 1.028,85 % 0,66  
Paladyum 951,14 953,33 % 0,66  
Brent Pet. 82,08 82,08 % 0,66  
Altın Ons 2.342,63 2.342,99 % 0,66