***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 18:48
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 9.284.052 7.282.010
Satışların Maliyeti
18 -8.340.280 -6.524.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
943.772 757.321
BRÜT KAR (ZARAR)
943.772 757.321
Genel Yönetim Giderleri
19 -86.188 -74.953
Pazarlama Giderleri
19 -151.014 -118.113
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -103.943 -98.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 162.216 148.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -161.586 -100.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
603.257 513.362
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 422 410
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -876 -1.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -32 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
602.771 512.292
Finansman Gelirleri
22 109.550 106.305
Finansman Giderleri
23 -235.662 -177.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
476.659 441.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.301 -9.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.661 -5.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.962 -3.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
477.960 432.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
477.960 432.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
477.960 432.265
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 1,36000000 1,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
436.603 241.963
Dönem Karı (Zararı)
477.960 432.265
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
494.894 289.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 178.053 128.162
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-749 463
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -749 463
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.251 -7.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.249 -41.280
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.304 3.687
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 50.621 25.042
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.077 5.256
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -422 -410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.252 15.951
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -31.358 -20.032
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 17.619 10.994
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 144.594 65.337
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -50.603 -40.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 32 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.301 9.087
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 876 1.480
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
168.902 142.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-377.049 -396.268
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-450.284 415.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-182.170 -687.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.771 -163.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
460.452 145.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.818 -106.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-223.570 -108.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.752 2.908
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
595.805 325.639
Ödenen Faiz
-146.408 -71.491
Alınan Faiz
48.985 38.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.988 -4.711
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-39.822 -26.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.969 -19.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-259.537 -207.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
787 1.579
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
787 1.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-259.029 -150.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-222.359 -102.453
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.670 -48.006
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.717 -58.687
Alınan Temettüler
29 422 410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
532.818 200.543
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.358.524 766.004
Kredilerden Nakit Girişleri
1.358.524 766.004
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-836.159 -576.413
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-836.159 -576.413
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.334 0
Ödenen Faiz
-7.072 -14.316
Alınan Faiz
28.859 25.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
709.884 235.349
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
709.884 235.349
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.391.021 1.802.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.100.905 2.038.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.105.155 1.392.772
Ticari Alacaklar
3.593.257 3.141.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.519.694 2.082.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.073.563 1.058.926
Diğer Alacaklar
5.831 2.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.831 2.788
Stoklar
9 2.047.564 1.864.645
Peşin Ödenmiş Giderler
12 52.362 74.375
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.778 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.140.224 919.692
ARA TOPLAM
8.946.171 7.395.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.946.171 7.395.461
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.749 12.408
Ticari Alacaklar
2.984 2.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.984 2.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32 901 933
Maddi Duran Varlıklar
10 4.010.650 3.922.747
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 126.267 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 825.513 823.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 367.145 382.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 660.269 644.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.008.478 5.788.979
TOPLAM VARLIKLAR
14.954.649 13.184.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.689.729 2.030.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.689.729 2.030.806
Banka Kredileri
6 2.689.729 2.030.806
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
860.917 773.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
860.917 773.457
Banka Kredileri
6 825.817 773.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 35.100 0
Ticari Borçlar
4.481.521 4.022.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 980.206 703.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.501.315 3.319.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 124.972 149.611
Diğer Borçlar
920.305 65.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 856.608 31.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 63.697 34.661
Türev Araçlar
28 98 93
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 12.293 13.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 8.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.009 155.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 178.009 155.227
ARA TOPLAM
9.267.844 7.219.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.267.844 7.219.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.790.269 1.678.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.790.269 1.678.554
Banka Kredileri
6 1.718.911 1.678.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 71.358 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 7.841 7.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
344.249 333.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 211.171 196.368
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 133.078 136.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 53.212 52.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.195.571 2.071.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.463.415 9.291.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.491.234 3.893.239
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.882 10.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.882 10.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.799 -279
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.083 10.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-835.843 -794.287
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-835.843 -794.287
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-835.843 -794.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
454.116 370.599
Yasal Yedekler
454.116 370.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.991.281 2.244.313
Net Dönem Karı veya Zararı
477.960 1.683.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.491.234 3.893.239
TOPLAM KAYNAKLAR
14.954.649 13.184.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 78.253 1.411.730 -1.489.983 -78.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.402 -1.402 -1.283 -2.685 -97.980 -97.980 0 -97.980 0 432.265 432.265 331.600 331.600
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 432.265 432.265 432.265 432.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.402 -1.402 -1.283 -2.685 -97.980 -97.980 0 -97.980 -100.665 -100.665
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -800.075 -800.075 -800.075 -800.075
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -15.403 -15.403 14.325 -1.078 -601.100 -601.100 0 -601.100 332.657 2.685.802 432.265 3.118.067 3.227.384 3.227.384
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.078 12.078 2.224 14.302 -41.556 -41.556 0 -41.556 0 477.960 477.960 450.706 450.706
Dönem Karı (Zararı)
0 477.960 477.960 477.960 477.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.078 12.078 2.224 14.302 -41.556 -41.556 0 -41.556 -27.254 -27.254
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 11.799 11.799 13.083 24.882 -835.843 -835.843 0 -835.843 454.116 2.991.281 477.960 3.469.241 3.491.234 3.491.234


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
477.960 432.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.302 -2.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 15.097 -1.753
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 2.341 -1.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.136 419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -3.019 351
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -117 68
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-41.556 -97.980
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.824 -125.583
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -52.824 -125.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.268 27.603
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 11.268 27.603
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.254 -100.665
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
450.706 331.600
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
450.706 331.600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758889


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66