***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 18:18
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.409.222 15.472.358 9.125.170 8.190.348
Satışların Maliyeti
18 -16.494.361 -13.793.763 -8.154.081 -7.269.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.914.861 1.678.595 971.089 921.274
BRÜT KAR (ZARAR)
1.914.861 1.678.595 971.089 921.274
Genel Yönetim Giderleri
19 -186.599 -157.717 -100.411 -82.764
Pazarlama Giderleri
19 -303.108 -252.491 -152.094 -134.378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -218.239 -183.582 -114.296 -85.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 339.245 322.818 177.029 174.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -331.437 -269.076 -169.851 -168.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.214.723 1.138.547 611.466 625.185
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 422 410 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.111 -2.170 -235 -690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -150 0 -118 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.213.884 1.136.787 611.113 624.495
Finansman Gelirleri
22 281.309 211.639 171.759 105.334
Finansman Giderleri
23 -617.058 -408.013 -381.396 -230.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
878.135 940.413 401.476 499.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.153 -21.894 8.852 -12.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.111 -10.688 -4.450 -5.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 21.264 -11.206 13.302 -7.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
888.288 918.519 410.328 486.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
888.288 918.519 410.328 486.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
888.288 918.519 410.328 486.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,53000000 1,17000000 2,62000000 1,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
990.853 831.506
Dönem Karı (Zararı)
888.288 918.519
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.059.962 753.519
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 360.798 269.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56 4.584
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 56 4.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.384 86.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.786 2.487
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.651 7.100
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 89.099 62.906
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-152 13.618
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -422 -410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
154.856 36.538
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -58.119 -35.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 38.173 23.228
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 291.899 135.192
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -117.097 -86.774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 150 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -10.153 21.894
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.111 2.170
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
390.182 332.722
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-669.613 -704.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-692.979 320.610
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-593.465 -1.005.458
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.617 -42.418
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
509.593 244.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.855 -222.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
117.691 -153.973
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.164 -68.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.278.637 967.184
Ödenen Faiz
-307.114 -137.756
Alınan Faiz
119.775 83.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -9.258 -8.698
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-79.325 -61.243
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.862 -11.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-547.602 -391.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.027 31.660
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.027 31.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-598.812 -376.328
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-529.836 -286.751
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.976 -89.577
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
49.761 -47.663
Alınan Temettüler
29 422 410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.161 -957.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.295.378 1.145.097
Kredilerden Nakit Girişleri
3.295.378 1.145.097
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.364.637 -1.308.985
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.364.637 -1.308.985
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.122 0
Ödenen Temettüler
-852.711 -800.075
Ödenen Faiz
-30.036 -30.046
Alınan Faiz
57.289 36.116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
525.412 -518.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
525.412 -518.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.391.021 1.802.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.916.433 1.284.609


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.919.014 1.392.772
Ticari Alacaklar
3.849.475 3.141.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.749.300 2.082.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.100.175 1.058.926
Diğer Alacaklar
5.326 2.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.326 2.788
Stoklar
9 2.458.054 1.864.645
Peşin Ödenmiş Giderler
12 87.750 74.375
Diğer Dönen Varlıklar
16 802.113 919.692
ARA TOPLAM
9.121.732 7.395.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.121.732 7.395.461
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 16.028 12.408
Ticari Alacaklar
2.862 2.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.862 2.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32 783 933
Maddi Duran Varlıklar
10 4.180.422 3.922.747
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 118.708 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 823.233 823.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 315.667 382.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 660.120 644.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.117.823 5.788.979
TOPLAM VARLIKLAR
15.239.555 13.184.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.049.131 2.030.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.049.131 2.030.806
Banka Kredileri
6 3.049.131 2.030.806
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
825.529 773.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
825.529 773.457
Banka Kredileri
6 789.720 773.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 35.809 0
Ticari Borçlar
4.534.958 4.022.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.271.765 703.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.263.193 3.319.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 156.329 149.611
Diğer Borçlar
74.817 65.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 3.898 31.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 70.919 34.661
Türev Araçlar
28 35 93
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 18.349 13.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 7.779 8.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
145.311 155.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 145.311 155.227
ARA TOPLAM
8.812.238 7.219.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.812.238 7.219.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.033.390 1.678.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.033.390 1.678.554
Banka Kredileri
6 1.965.587 1.678.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 67.803 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 7.155 7.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
386.815 333.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 226.946 196.368
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 159.869 136.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 47.031 52.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.474.391 2.071.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.286.629 9.291.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.952.926 3.893.239
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.406 10.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.406 10.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.107 -279
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.299 10.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-793.003 -794.287
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-793.003 -794.287
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-793.003 -794.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
454.116 370.599
Yasal Yedekler
454.116 370.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.991.281 2.244.313
Net Dönem Karı veya Zararı
888.288 1.683.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.952.926 3.893.239
TOPLAM KAYNAKLAR
15.239.555 13.184.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 78.253 1.411.730 -1.489.983 -78.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.405 1.405 -6.458 -5.053 -208.100 -208.100 0 -208.100 0 918.519 918.519 705.366 705.366
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 918.519 918.519 918.519 918.519
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.405 1.405 -6.458 -5.053 -208.100 -208.100 0 -208.100 -213.153 -213.153
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -800.075 -800.075 -800.075 -800.075
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -12.596 -12.596 9.150 -3.446 -711.220 -711.220 0 -711.220 332.657 2.685.802 918.519 3.604.321 3.601.150 3.601.150
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.386 19.386 3.440 22.826 1.284 1.284 0 1.284 0 888.288 888.288 912.398 912.398
Dönem Karı (Zararı)
0 888.288 888.288 888.288 888.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.386 19.386 3.440 22.826 1.284 1.284 0 1.284 24.110 24.110
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 19.107 19.107 14.299 33.406 -793.003 -793.003 0 -793.003 454.116 2.991.281 888.288 3.879.569 3.952.926 3.952.926


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
888.288 918.519 410.328 486.254
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.826 -5.053 8.524 -2.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 24.232 1.756 9.135 3.508
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 3.621 -6.798 1.280 -5.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.027 -11 -1.891 -430
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -4.846 -351 -1.827 -702
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -181 340 -64 272
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.284 -208.100 42.840 -110.121
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.576 -266.398 54.400 -140.815
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 1.576 -266.398 54.400 -140.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-292 58.298 -11.560 30.694
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -292 58.298 -11.560 30.694
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.110 -213.153 51.364 -112.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
912.398 705.366 461.692 373.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
912.398 705.366 461.692 373.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779549


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2000 32,2077 % -0,05  
Euro 34,9472 34,9915 % 0,15  
Sterlin 40,7169 40,9210 % 0,00  
Frank 34,9496 35,1248 % 0,02  
Riyal 8,5226 8,5653 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,43 30,46 % 0,66  
Platin 1.032,71 1.034,35 % 0,66  
Paladyum 968,86 974,01 % 0,66  
Brent Pet. 82,00 82,00 % 0,66  
Altın Ons 2.334,92 2.335,25 % 0,66