***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2020 19:32
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 39.209.019 33.292.030
Satışların Maliyeti
18 -35.193.802 -29.833.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.015.217 3.458.571
BRÜT KAR (ZARAR)
4.015.217 3.458.571
Genel Yönetim Giderleri
19 -372.893 -312.143
Pazarlama Giderleri
19 -649.102 -507.218
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -419.583 -368.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 633.778 581.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -785.389 -566.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.422.028 2.284.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 422 410
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -714 -3.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -933 -94
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.420.803 2.281.334
Finansman Gelirleri
22 1.185.601 1.981.623
Finansman Giderleri
23 -1.656.231 -2.501.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.950.173 1.761.112
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.311 -77.916
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -21.242 -16.969
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 30.553 -60.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.959.484 1.683.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.959.484 1.683.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.959.484 1.683.196
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.007.664 2.176.407
Dönem Karı (Zararı)
1.959.484 1.683.196
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.047.580 1.718.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 775.988 569.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.182 18.941
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.182 18.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
386.234 154.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
176.709 40.816
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.688 11.084
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 213.256 106.426
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.419 -3.459
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -422 -410
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
275.385 104.140
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -130.798 -104.777
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 84.684 52.952
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 533.692 341.463
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -212.193 -185.498
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 933 94
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -9.311 77.916
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 714 3.855
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
624.241 789.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-434.244 -876.546
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-943.931 200.967
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
25.498 -734.965
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-135.142 21.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
505.827 231.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.504 -595.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
81.631 -512.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.873 -82.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.572.820 2.524.820
Ödenen Faiz
-553.614 -326.558
Alınan Faiz
229.099 159.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -16.757 -15.260
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-205.590 -151.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.294 -14.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.048.828 -1.144.606
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.261 46.090
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.261 46.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.239.620 -1.125.456
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.093.013 -889.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-146.607 -235.473
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
187.109 -64.623
Alınan Temettüler
29 422 410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.628 -1.443.697
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.237.381 2.759.195
Kredilerden Nakit Girişleri
6.237.381 2.759.195
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.119.841 -3.051.482
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.119.841 -3.051.482
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.642 0
Ödenen Temettüler
17 -1.284.331 -1.203.622
Ödenen Faiz
-65.021 -53.842
Alınan Faiz
129.826 106.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.809.208 -411.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.809.208 -411.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.391.021 1.802.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.200.229 1.391.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.202.952 1.392.772
Ticari Alacaklar
4.105.093 3.141.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.547.130 2.082.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.557.963 1.058.926
Diğer Alacaklar
1.870 2.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.870 2.788
Stoklar
9 1.827.399 1.864.645
Peşin Ödenmiş Giderler
12 178.382 74.375
Diğer Dönen Varlıklar
16 841.102 919.692
ARA TOPLAM
10.156.798 7.395.461
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.156.798 7.395.461
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 22.355 12.408
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
35 2.501 0
Ticari Alacaklar
2.903 2.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.903 2.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
32 0 933
Maddi Duran Varlıklar
10 4.436.548 3.922.747
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 99.714 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 831.196 823.342
Peşin Ödenmiş Giderler
12 204.211 382.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 650.146 644.175
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.249.574 5.788.979
TOPLAM VARLIKLAR
16.406.372 13.184.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.589.213 2.030.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.589.213 2.030.806
Banka Kredileri
6 2.589.213 2.030.806
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.058.897 773.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.058.897 773.457
Banka Kredileri
6 1.025.728 773.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.169 0
Ticari Borçlar
4.545.420 4.022.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 884.554 703.567
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.660.866 3.319.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 220.273 149.611
Diğer Borçlar
75.158 65.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 20.617 31.321
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 54.541 34.661
Türev Araçlar
28 0 93
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 23.830 13.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 11.478 8.530
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.102 155.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 121.102 155.227
ARA TOPLAM
8.645.371 7.219.612
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.645.371 7.219.612
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.559.936 1.678.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.559.936 1.678.554
Banka Kredileri
6 2.503.852 1.678.554
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 56.084 0
Türev Araçlar
28 1.447 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 10.838 7.479
Uzun Vadeli Karşılıklar
462.624 333.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 287.884 196.368
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 174.740 136.680
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 61.235 52.508
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.096.080 2.071.589
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.741.451 9.291.201
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 4.664.921 3.893.239
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.249 10.580
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.249 10.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.060 -279
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.309 10.859
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-705.427 -794.287
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-705.427 -794.287
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-705.427 -794.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
302.764 370.599
Yasal Yedekler
302.764 370.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.711.013 2.244.313
Net Dönem Karı veya Zararı
1.959.484 1.683.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.664.921 3.893.239
TOPLAM KAYNAKLAR
16.406.372 13.184.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -14.001 -14.001 15.608 1.607 -503.120 -503.120 0 -503.120 254.404 2.074.147 1.489.983 3.564.130 3.695.859 3.695.859
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 118.608 1.371.375 -1.489.983 -118.608 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.722 13.722 -4.749 8.973 -291.167 -291.167 0 -291.167 0 1.683.196 1.683.196 1.401.002 1.401.002
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.683.196 1.683.196 1.683.196 1.683.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.722 13.722 -4.749'
10:3010.854
Değişim :  1,07% |  114,57
Açılış :  10.767  
Önceki Kapanış :  10.740  
En Düşük
10.752
En Yüksek
10.859
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:30
MNDRS 15,62 53.517.213 % 10,00  
BALAT 43,56 5.078.878 % 10,00  
PAGYO 48,48 22.478.770 % 9,98  
PCILT 15,88 62.411.941 % 9,97  
KARYE 41,46 53.348.388 % 9,97  
10:30 Alış Satış %  
Dolar 32,2140 32,2199 % 0,13  
Euro 35,0370 35,0530 % 0,18  
Sterlin 40,7179 40,9220 % 0,06  
Frank 35,1901 35,3665 % 0,06  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
10:30 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,67 31,69 % 0,66  
Platin 1.042,36 1.044,01 % 0,66  
Paladyum 1.021,17 1.025,18 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.419,04 2.419,39 % 0,66