***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2020 18:25***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 9.366.609 9.284.052
Satışların Maliyeti
18 -8.295.092 -8.340.280
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.071.517 943.772
BRÜT KAR (ZARAR)
1.071.517 943.772
Genel Yönetim Giderleri
19 -113.732 -86.188
Pazarlama Giderleri
19 -159.382 -151.014
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -121.129 -103.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 217.058 162.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -100.676 -161.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
793.656 603.257
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 1.172 422
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -286 -876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 -32
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
794.542 602.771
Finansman Gelirleri
22 201.049 109.550
Finansman Giderleri
23 -383.742 -235.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
611.849 476.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.580 1.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.657 -6.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.237 7.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
629.429 477.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
629.429 477.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
629.429 477.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 1,79000000 1,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
702.423 436.603
Dönem Karı (Zararı)
629.429 477.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
485.806 494.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 218.696 178.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
39 -749
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 39 -749
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.561 69.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-69.700 10.249
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.052 3.304
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 43.451 50.621
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.636 5.077
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.172 -422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.536 80.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -53.874 -31.358
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 28.229 17.619
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 79.870 144.594
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -36.689 -50.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 0 32
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -17.580 -1.301
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 286 876
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
276.562 168.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-293.234 -377.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
719.549 -450.284
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-565.191 -182.170
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-36.323 16.771
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-682.147 460.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.878 -221.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
187.804 -223.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.074 1.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
822.001 595.805
Ödenen Faiz
-85.597 -146.408
Alınan Faiz
49.539 48.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -4.848 -4.988
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-41.844 -39.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.828 -16.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.390 -259.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.360 787
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.360 787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.685 -259.029
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-120.931 -222.359
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.754 -36.670
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8.763 -1.717
Alınan Temettüler
29 1.172 422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.500 532.818
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.240.355 1.358.524
Kredilerden Nakit Girişleri
2.240.355 1.358.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.247.854 -836.159
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.247.854 -836.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.618 -11.334
Ödenen Temettüler
17 -1.094.839 0
Ödenen Faiz
-14.876 -7.072
Alınan Faiz
52.332 28.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
471.533 709.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
471.533 709.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.200.229 1.391.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.671.762 2.100.905


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.676.027 3.202.952
Ticari Alacaklar
3.390.963 4.105.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.662.961 2.547.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.728.002 1.557.963
Diğer Alacaklar
2.778 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.778 1.870
Stoklar
9 2.390.166 1.827.399
Peşin Ödenmiş Giderler
12 214.530 178.382
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 20.693 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 657.476 841.102
ARA TOPLAM
10.352.633 10.156.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.352.633 10.156.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.580 22.355
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
35 2.501 2.501
Ticari Alacaklar
3.211 2.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.211 2.903
Maddi Duran Varlıklar
10 4.386.074 4.436.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 88.761 99.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 839.350 831.196
Peşin Ödenmiş Giderler
12 195.623 204.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 716.642 650.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.246.742 6.249.574
TOPLAM VARLIKLAR
16.599.375 16.406.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.654.606 2.589.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.654.606 2.589.213
Banka Kredileri
6 3.654.606 2.589.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.152.999 1.058.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.152.999 1.058.897
Banka Kredileri
6 1.121.038 1.025.728
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 31.961 33.169
Ticari Borçlar
3.876.123 4.545.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 719.190 884.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.156.933 3.660.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 126.585 220.273
Diğer Borçlar
148.672 75.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 5.626 20.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 143.046 54.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 28.616 23.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 11.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
163.477 121.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 163.477 121.102
ARA TOPLAM
9.151.078 8.645.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.151.078 8.645.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.900.226 2.559.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.900.226 2.559.936
Banka Kredileri
6 2.848.048 2.503.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 52.178 56.084
Türev Araçlar
28 1.587 1.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 12.175 10.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
452.383 462.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 300.723 287.884
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 151.660 174.740
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 64.672 61.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.431.043 3.096.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.582.121 11.741.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 4.017.254 4.664.921
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.904 18.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.904 18.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.981 -2.060
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.923 20.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-885.339 -705.427
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-885.339 -705.427
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-885.339 -705.427
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
410.493 302.764
Yasal Yedekler
410.493 302.764
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.467.929 2.711.013
Net Dönem Karı veya Zararı
629.429 1.959.484
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.017.254 4.664.921
TOPLAM KAYNAKLAR
16.599.375 16.406.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 83.517 1.599.679 -1.683.196 -83.517 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.078 12.078 2.224 14.302 -41.556 -41.556 0 -41.556 0 477.960 477.960 450.706 450.706
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 477.960 477.960 477.960 477.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.078 12.078 2.224 14.302 -41.556 -41.556 0 -41.556 -27.254 -27.254
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -852.711 -852.711 -852.711 -852.711
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 11.799 11.799 13.083 24.882 -835.843 -835.843 0 -835.843 454.116 2.991.281 477.960 3.469.241 3.491.234 3.491.234
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 0 629.429 629.429 447.172 447.172
Dönem Karı (Zararı)
0 629.429 629.429 629.429 629.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 -182.257 -182.257
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 4.017.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
629.429 477.960
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.345 14.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 6.301 15.097
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 -7.775 2.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-871 -3.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -1.260 -3.019
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 389 -117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-179.912 -41.556
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-225.042 -52.824
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -225.042 -52.824
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.130 11.268
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 45.130 11.268
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-182.257 -27.254
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
447.172 450.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
447.172 450.706http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842405


BIST18:051.480
Değişim :  1,68% |  24,51
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.485
En Düşük
1.454
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 41,14 9.388.721 % 10,00  
MRSHL 258,60 16.505.112 % 10,00  
NUHCM 43,86 59.865.104 % 9,98  
COSMO 11,68 1.407.674 % 9,98  
ERBOS 94,35 88.073.454 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5897 9,6155 % 1,21  
Euro 11,1645 11,2278 % 1,34  
Sterlin 13,1580 13,2240 % 0,60  
Frank 10,4288 10,4916 % 1,10  
Riyal 2,5500 2,5628 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 9,54  
Altın Gr. 553 553 8,00  
Cumhuriyet 3.680 3.736 112,00  
Tam 3.666 3.758 117,77  
Yarım 1.772 1.818 56,97  
Çeyrek 889 909 28,49  
Gümüş.Ons 24,30 24,34 0,16  
Gümüş Gr. 7,49 7,51 0,11  
B. Petrol 85,88 85,88 1,27