***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.02.2021 18:40
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 49.451.407 39.209.019
Satışların Maliyeti
18 -43.264.878 -35.193.802
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.186.529 4.015.217
BRÜT KAR (ZARAR)
6.186.529 4.015.217
Genel Yönetim Giderleri
19 -516.688 -372.893
Pazarlama Giderleri
19 -843.565 -649.102
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -459.451 -419.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 854.776 633.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -415.940 -785.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.805.661 2.422.028
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 2.549 422
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.359 -714
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 -933
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.806.851 2.420.803
Finansman Gelirleri
22 1.855.354 1.185.601
Finansman Giderleri
23 -2.553.875 -1.656.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.108.330 1.950.173
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
86.583 9.311
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -39.799 -21.242
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 126.382 30.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.194.913 1.959.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.194.913 1.959.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.194.913 1.959.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 11,95000000 5,58000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.390.661 3.007.664
Dönem Karı (Zararı)
4.194.913 1.959.484
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.755.794 2.047.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,33 916.575 775.988
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.408 -6.182
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.408 -6.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
598.423 386.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
137.078 176.709
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 34.939 10.688
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 350.129 213.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
76.277 -14.419
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.172 -422
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-141.373 275.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -423.964 -130.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 199.692 84.684
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 301.366 533.692
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -218.467 -212.193
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 0 933
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -86.583 -9.311
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -18 714
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.468.534 624.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
779.512 -434.244
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.678.624 -943.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-628.966 25.498
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-41.083 -135.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.228.833 505.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.648 113.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-189.559 81.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
88.911 31.873
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.730.219 3.572.820
Ödenen Faiz
-272.878 -553.614
Alınan Faiz
192.007 229.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -14.473 -16.757
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-210.489 -205.590
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.725 -18.294
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.066.005 -1.048.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.507 3.261
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.507 3.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-945.759 -1.239.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-723.803 -1.093.013
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-221.956 -146.607
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-157.925 187.109
Alınan Temettüler
29 1.172 422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.451.256 -149.628
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.685.628 6.237.381
Kredilerden Nakit Girişleri
6 5.685.628 6.237.381
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.202.154 -5.119.841
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.202.154 -5.119.841
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -52.397 -47.642
Ödenen Temettüler
17 -1.094.839 -1.284.331
Ödenen Faiz
-163.737 -65.021
Alınan Faiz
376.243 129.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.873.400 1.809.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.873.400 1.809.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.200.229 1.391.021
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.073.629 3.200.229


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.124.073 3.202.952
Ticari Alacaklar
5.754.182 4.105.093
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 3.207.939 2.547.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.546.243 1.557.963
Diğer Alacaklar
1.457 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.457 1.870
Stoklar
9 2.449.043 1.827.399
Peşin Ödenmiş Giderler
12 221.872 178.382
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.053.895 841.102
ARA TOPLAM
17.604.522 10.156.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.604.522 10.156.798
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 44.767 22.355
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
35 4.834 2.501
Ticari Alacaklar
3.950 2.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.950 2.903
Maddi Duran Varlıklar
10 4.403.373 4.436.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
33 68.919 99.714
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 904.839 831.196
Peşin Ödenmiş Giderler
12 359.729 204.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 954.246 650.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.744.657 6.249.574
TOPLAM VARLIKLAR
24.349.179 16.406.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.240.949 2.589.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.240.949 2.589.213
Banka Kredileri
6 2.240.949 2.589.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.932 1.058.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.691.932 1.058.897
Banka Kredileri
6 1.660.704 1.025.728
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 31.228 33.169
Ticari Borçlar
7.747.793 4.545.420
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.178.339 884.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.569.454 3.660.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 290.077 220.273
Diğer Borçlar
176.196 75.158
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 34.350 20.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 141.846 54.541
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 43.037 23.830
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 17.552 11.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
273.245 121.102
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 273.245 121.102
ARA TOPLAM
12.480.781 8.645.371
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.480.781 8.645.371
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.147.993 2.559.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.147.993 2.559.936
Banka Kredileri
6 4.096.515 2.503.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 51.478 56.084
Türev Araçlar
28 1.253 1.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 22.040 10.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
634.511 462.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 361.058 287.884
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 273.453 174.740
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 18.699 61.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.824.496 3.096.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.305.277 11.741.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 7.043.902 4.664.921
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.241 18.249
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.241 18.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.359 -2.060
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.600 20.309
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.431.512 -705.427
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.431.512 -705.427
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.431.512 -705.427
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
410.493 302.764
Yasal Yedekler
410.493 302.764
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.467.929 2.711.013
Net Dönem Karı veya Zararı
4.194.913 1.959.484
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.043.902 4.664.921
TOPLAM KAYNAKLAR
24.349.179 16.406.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -279 -279 10.859 10.580 -794.287 -794.287 0 -794.287 370.599 2.244.313 1.683.196 3.927.509 3.893.239 3.893.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 126.679 1.556.517 -1.683.196 -126.679 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.781 -1.781 9.450 7.669 88.860 88.860 0 88.860 0 1.959.484 1.959.484 2.056.013 2.056.013
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.959.484 1.959.484 1.959.484 1.959.484
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.781 -1.781 9.450 7.669 88.860 88.860 0 88.860 96.529 96.529
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 -194.514 -1.089.817 -1.089.817 -1.284.331 -1.284.331
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 0 4.194.913 4.194.913 3.473.820 3.473.820
Dönem Karı (Zararı)
0 4.194.913 4.194.913 4.194.913 4.194.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.299 -16.299 21.291 4.992 -726.085 -726.085 0 -726.085 -721.093 -721.093
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.194.913 1.959.484
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.992 7.669
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -20.373 -2.226
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 22.412 9.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.953 -52
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 4.074 445
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -1.121 -497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-726.085 88.860
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-900.850 113.390
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -900.850 113.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
174.765 -24.530
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 174.765 -24.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-721.093 96.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.473.820 2.056.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.473.820 2.056.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908935


BIST
'
12:1610.739
Değişim :  0,58% |  62,09
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:16
BURCE 327,25 93.732.353 % 10,00  
ORCAY 17,18 295.993.643 % 9,99  
FENER 118,20 545.260.175 % 9,95  
OSTIM 6,63 15.144.677 % 9,95  
MEGAP 8,78 154.498.186 % 9,89  
12:16 Alış Satış %  
Dolar 32,1714 32,1841 % -0,13  
Euro 34,9384 34,9622 % 0,07  
Sterlin 40,6487 40,8524 % -0,16  
Frank 34,8792 35,0541 % -0,18  
Riyal 8,5084 8,5511 % -0,17  
12:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,80 30,83 % 0,66  
Platin 1.058,77 1.060,10 % 0,66  
Paladyum 984,00 987,12 % 0,66  
Brent Pet. 82,07 82,07 % 0,66  
Altın Ons 2.344,19 2.344,43 % 0,66