***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 18:30
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 16.254.142 9.366.609
Satışların Maliyeti
18 -14.186.069 -8.295.092
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.068.073 1.071.517
BRÜT KAR (ZARAR)
2.068.073 1.071.517
Genel Yönetim Giderleri
19 -170.047 -113.732
Pazarlama Giderleri
19 -209.224 -159.382
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -129.519 -121.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 381.260 217.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -219.887 -100.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.720.656 793.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 2.464 1.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.723.120 794.542
Finansman Gelirleri
22 770.574 201.049
Finansman Giderleri
23 -676.515 -383.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.817.179 611.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.195 17.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -12.901 -4.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 15.096 22.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.819.374 629.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.819.374 629.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.819.374 629.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 5,18000000 1,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.338.394 702.423
Dönem Karı (Zararı)
1.819.374 629.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
503.857 485.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,32 252.357 218.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.683 39
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.683 39
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-58.866 -8.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-84.720 -69.700
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 13.544 6.052
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 66.589 43.451
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-54.279 11.636
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.343 -1.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-158.866 17.536
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -300.672 -53.874
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 59.788 28.229
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 177.084 79.870
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -95.066 -36.689
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.195 -17.580
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 -121 286
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
477.574 276.562
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-778.036 -293.234
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.100 719.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-903.822 -565.191
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
35.994 -36.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.018 -682.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.874 270.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
53.635 187.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
134.239 83.074
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.545.195 822.001
Ödenen Faiz
-188.844 -85.597
Alınan Faiz
86.744 49.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.462 -4.848
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-47.386 -41.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-51.853 -36.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-327.493 -153.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.794 1.360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.794 1.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.475 -164.685
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-167.176 -120.931
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.299 -43.754
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-71.155 8.763
Alınan Temettüler
29 2.343 1.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.402 -77.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.382.360 2.240.355
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.382.360 2.240.355
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.035 -1.247.854
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -260.035 -1.247.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -11.743 -12.618
Ödenen Temettüler
17 -2.252.842 -1.094.839
Ödenen Faiz
-36.911 -14.876
Alınan Faiz
286.573 52.332
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.118.303 471.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.118.303 471.533
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.073.629 3.200.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.191.932 3.671.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.256.475 8.124.073
Ticari Alacaklar
5.636.726 5.754.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 3.812.347 3.207.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.824.379 2.546.243
Diğer Alacaklar
11.501 1.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.501 1.457
Stoklar
9 3.349.867 2.449.043
Peşin Ödenmiş Giderler
12 188.120 221.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 21.400 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 994.926 1.053.895
ARA TOPLAM
19.459.015 17.604.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.459.015 17.604.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 51.024 44.767
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
34 4.834 4.834
Ticari Alacaklar
4.266 3.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.266 3.950
Maddi Duran Varlıklar
10 4.375.283 4.403.373
Kullanım Hakkı Varlıkları
32 61.017 68.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 953.957 904.839
Peşin Ödenmiş Giderler
12 428.642 359.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.108.015 954.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.987.038 6.744.657
TOPLAM VARLIKLAR
26.446.053 24.349.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.468.980 2.240.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.468.980 2.240.949
Banka Kredileri
6 4.468.980 2.240.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.001.844 1.691.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.001.844 1.691.932
Banka Kredileri
6 1.966.700 1.660.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 35.144 31.228
Ticari Borçlar
7.848.489 7.747.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 1.831.702 1.178.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.016.787 6.569.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 173.741 290.077
Diğer Borçlar
279.525 176.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 5.511 34.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 274.014 141.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 65.046 43.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 17.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
211.396 273.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 211.396 273.245
ARA TOPLAM
15.049.021 12.480.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.049.021 12.480.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.600.818 4.147.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.600.818 4.147.993
Banka Kredileri
6 4.557.490 4.096.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 43.328 51.478
Türev Araçlar
28 1.332 1.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 29.647 22.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
696.921 634.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 383.151 361.058
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 313.770 273.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 19.993 18.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.348.711 4.824.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.397.732 17.305.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 6.048.321 7.043.902
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.434 23.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.434 23.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.110 -18.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
47.544 41.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.734.018 -1.431.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.734.018 -1.431.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.734.018 -1.431.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
634.023 410.493
Yasal Yedekler
634.023 410.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.917.670 3.467.929
Net Dönem Karı veya Zararı
1.819.374 4.194.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.048.321 7.043.902
TOPLAM KAYNAKLAR
26.446.053 24.349.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 0 629.429 629.429 447.172 447.172
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 629.429 629.429 629.429 629.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.041 5.041 -7.386 -2.345 -179.912 -179.912 0 -179.912 -182.257 -182.257
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 2.981 2.981 12.923 15.904 -885.339 -885.339 0 -885.339 410.493 3.467.929 629.429 4.097.358 4.017.254 4.017.254
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Not 2.5 -268.800 -268.800 -268.800 -268.800
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.199.129 4.194.913 7.394.042 6.775.102 6.775.102
Transferler
223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 0 1.819.374 1.819.374 1.526.061 1.526.061
Dönem Karı (Zararı)
0 1.819.374 1.819.374 1.819.374 1.819.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 -293.313 -293.313
Kar Payları
17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -15.110 -15.110 47.544 32.434 -1.734.018 -1.734.018 0 -1.734.018 634.023 4.917.670 1.819.374 6.737.044 6.048.321 6.048.321


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.819.374 629.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.193 -2.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 4.061 6.301
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 6.257 -7.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.125 -871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -812 -1.260
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -313 389
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-302.506 -179.912
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.104 -225.042
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -375.104 -225.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.598 45.130
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 72.598 45.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-293.313 -182.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.526.061 447.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.526.061 447.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933560


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  0,19% |  20,53
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALKA 34,54 280.420.457 % 10,00  
BEYAZ 26,84 80.697.730 % 10,00  
DENGE 4,62 58.434.159 % 10,00  
IHAAS 23,78 123.641.668 % 9,99  
BRKVY 74,95 306.069.197 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2275 32,2354 % 0,32  
Euro 35,0093 35,0407 % 0,21  
Sterlin 40,6631 40,8669 % -0,16  
Frank 34,9428 35,1180 % 0,10  
Riyal 8,5000 8,5426 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,92 31,95 % 0,66  
Platin 1.057,48 1.059,32 % 0,66  
Paladyum 983,53 986,01 % 0,66  
Brent Pet. 84,12 84,12 % 0,66  
Altın Ons 2.357,52 2.357,75 % 0,66