***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 18:59
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 26.786.744 15.093.915 10.532.602 5.727.306
Satışların Maliyeti
18 -23.201.463 -13.343.546 -9.015.394 -5.048.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.585.281 1.750.369 1.517.208 678.852
BRÜT KAR (ZARAR)
3.585.281 1.750.369 1.517.208 678.852
Genel Yönetim Giderleri
19 -309.260 -188.107 -139.213 -74.375
Pazarlama Giderleri
19 -441.659 -275.225 -232.435 -115.843
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -274.316 -204.185 -144.797 -83.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 601.796 333.074 220.536 116.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -359.602 -151.408 -139.715 -50.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.802.240 1.264.518 1.081.584 470.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 2.464 1.172 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.466 -728 -1.466 -442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.803.238 1.264.962 1.080.118 470.420
Finansman Gelirleri
22 1.279.414 436.259 508.840 235.210
Finansman Giderleri
23 -1.290.127 -809.429 -613.612 -425.687
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.792.525 891.792 975.346 279.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26.052 17.645 23.857 65
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -25.929 -4.025 -13.028 632
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 51.981 21.670 36.885 -567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.818.577 909.437 999.203 280.008
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.818.577 909.437 999.203 280.008
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.818.577 909.437 999.203 280.008
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 8,03000000 2,59000000 2,85000000 0,80000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.800 1.459.253
Dönem Karı (Zararı)
2.818.577 909.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.214.403 1.148.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,32 509.926 443.599
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-8.913 3.911
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -8.913 3.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.187 108.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23.982 42.976
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.490 8.372
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 158.427 78.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-63.748 -21.053
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.343 -1.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-285.018 28.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -514.165 -98.237
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 110.898 80.232
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 303.064 110.352
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -184.815 -63.510
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -26.052 -17.645
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.345 728
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
939.271 581.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.474.295 -440.587
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.403 309.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.172.507 -352.523
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-170.662 -27.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.513.045 -952.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
554.322 581.994
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
555.422 486.530
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.100 95.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
558.685 1.617.742
Ödenen Faiz
-318.013 -117.576
Alınan Faiz
189.326 79.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -9.862 -7.251
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-124.980 -80.371
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.356 -33.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-994.063 -339.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.400 1.726
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.400 1.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-673.627 -360.833
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-434.119 -262.853
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.508 -97.980
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-332.179 18.025
Alınan Temettüler
29 2.343 1.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.319.877 868.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.512.004 5.074.428
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.512.004 5.074.428
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.978.186 -3.114.466
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -4.978.186 -3.114.466
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -26.707 -26.308
Ödenen Temettüler
17 -2.252.842 -1.094.839
Ödenen Faiz
-113.654 -64.406
Alınan Faiz
539.508 93.814
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.065.140 1.987.566
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.065.140 1.987.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.073.629 3.200.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.008.489 5.187.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.033.590 8.124.073
Ticari Alacaklar
5.617.963 5.754.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 4.130.583 3.207.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.487.380 2.546.243
Diğer Alacaklar
6.477 1.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.477 1.457
Stoklar
9 4.623.782 2.449.043
Peşin Ödenmiş Giderler
12 396.075 221.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.875 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 498.173 1.053.895
ARA TOPLAM
16.178.935 17.604.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.178.935 17.604.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 39.087 44.767
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
34 7.334 4.834
Ticari Alacaklar
4.521 3.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.521 3.950
Maddi Duran Varlıklar
10 4.438.241 4.403.373
Kullanım Hakkı Varlıkları
32 75.002 68.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.047.703 904.839
Peşin Ödenmiş Giderler
12 688.367 359.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.176.542 954.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.476.797 6.744.657
TOPLAM VARLIKLAR
23.655.732 24.349.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.535.715 2.240.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.535.715 2.240.949
Banka Kredileri
6 2.535.715 2.240.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.594.681 1.691.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.594.681 1.691.932
Banka Kredileri
6 2.553.783 1.660.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 40.898 31.228
Ticari Borçlar
6.239.259 7.747.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 2.200.336 1.178.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.038.923 6.569.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 207.211 290.077
Diğer Borçlar
150.725 176.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 5.511 34.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 145.214 141.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 55.139 43.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 17.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
219.655 273.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 219.655 273.245
ARA TOPLAM
12.002.385 12.480.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.002.385 12.480.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.884.696 4.147.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.884.696 4.147.993
Banka Kredileri
6 3.831.912 4.096.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 52.784 51.478
Türev Araçlar
28 1.061 1.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 35.173 22.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
738.829 634.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 426.597 361.058
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 312.232 273.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 17.835 18.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.677.594 4.824.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.679.979 17.305.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 6.975.753 7.043.902
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.631 23.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.631 23.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.573 -18.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
36.204 41.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.788.386 -1.431.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.788.386 -1.431.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.788.386 -1.431.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
634.023 410.493
Yasal Yedekler
634.023 410.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.928.070 3.467.929
Net Dönem Karı veya Zararı
2.818.577 4.194.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.975.753 7.043.902
TOPLAM KAYNAKLAR
23.655.732 24.349.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Transferler
0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 0 909.437 909.437 579.751 579.751
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 909.437 909.437 909.437 909.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.704 -2.704 -1.236 -3.940 -325.746 -325.746 0 -325.746 -329.686 -329.686
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -4.764 -4.764 19.073 14.309 -1.031.173 -1.031.173 0 -1.031.173 410.493 3.467.929 909.437 4.377.366 4.149.833 4.149.833
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Not 2.5 -258.400 -258.400 -258.400 -258.400
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 4.194.913 7.404.442 6.785.502'
12:5610.727
Değişim :  0,47% |  50,17
Açılış :  10.701  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.646
En Yüksek
10.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:56
BURCE 327,25 94.869.874 % 10,00  
ORCAY 17,18 300.988.023 % 9,99  
FENER 118,20 559.466.987 % 9,95  
OSTIM 6,63 15.315.399 % 9,95  
MEGAP 8,78 155.638.331 % 9,89  
12:56 Alış Satış %  
Dolar 32,1801 32,1852 % -0,12  
Euro 34,9689 34,9876 % 0,14  
Sterlin 40,6741 40,8780 % -0,10  
Frank 34,9070 35,0820 % -0,11  
Riyal 8,5116 8,5543 % -0,13  
12:56 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,80 30,82 % 0,66  
Platin 1.056,58 1.058,24 % 0,66  
Paladyum 984,71 987,67 % 0,66  
Brent Pet. 82,28 82,28 % 0,66  
Altın Ons 2.343,40 2.343,72 % 0,66