***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 19:00
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 45.657.489 28.490.189 18.870.745 13.396.274
Satışların Maliyeti
18 -39.753.193 -25.091.077 -16.551.730 -11.747.531
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.904.296 3.399.112 2.319.015 1.648.743
BRÜT KAR (ZARAR)
5.904.296 3.399.112 2.319.015 1.648.743
Genel Yönetim Giderleri
19 -473.497 -305.556 -164.237 -117.449
Pazarlama Giderleri
19 -680.577 -510.525 -238.918 -235.300
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -416.271 -295.700 -141.955 -91.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 830.503 719.380 228.707 386.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -574.658 -245.048 -215.056 -93.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.589.796 2.761.663 1.787.556 1.497.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 2.464 2.549 0 1.377
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -34.714 -728 -33.248 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.557.546 2.763.484 1.754.308 1.498.522
Finansman Gelirleri
22 2.414.607 957.043 1.135.193 520.784
Finansman Giderleri
23 -2.277.231 -1.412.652 -987.104 -603.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.694.922 2.307.875 1.902.397 1.416.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.839 -40.169 -10.213 -57.814
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -45.112 -19.325 -19.183 -15.300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 60.951 -20.844 8.970 -42.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.710.761 2.267.706 1.892.184 1.358.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.710.761 2.267.706 1.892.184 1.358.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.710.761 2.267.706 1.892.184 1.358.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 13,42000000 6,46000000 5,39000000 3,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.508.277 3.900.965
Dönem Karı (Zararı)
4.710.761 2.267.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.759.171 2.102.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,32 772.257 673.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.439 -528
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.439 -528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
196.318 301.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.332 85.009
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 19.811 13.621
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 236.282 189.028
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-82.107 13.390
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.343 -1.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-436.836 -14.346
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -807.019 -209.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 150.847 144.801
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 494.977 164.742
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -275.641 -114.528
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -15.839 40.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 34.593 -649
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.213.460 1.103.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-432.700 -244.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-509.424 -1.802.354
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.246.234 -846.665
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.359 -261.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.568.683 2.165.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.366 500.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-225.438 367.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34.072 132.696
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.037.232 4.125.875
Ödenen Faiz
-510.823 -157.650
Alınan Faiz
249.673 111.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -15.197 -10.616
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-205.349 -134.841
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-47.259 -33.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.048.189 -554.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.030 28.548
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.030 28.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.262.903 -515.321
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-842.300 -363.232
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-420.603 -152.089
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-799.659 -68.493
Alınan Temettüler
29 2.343 1.172
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.995.311 249.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.174.154 6.488.300
Kredilerden Nakit Girişleri
6 10.174.154 6.488.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.540.507 -5.186.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.540.507 -5.186.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -40.101 -39.902
Ödenen Temettüler
17 -2.252.842 -1.094.839
Ödenen Faiz
-144.323 -92.633
Alınan Faiz
798.930 175.868
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.455.399 3.596.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.455.399 3.596.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.073.629 3.200.229
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.529.028 6.796.919


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.587.561 8.124.073
Ticari Alacaklar
5.955.903 5.754.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 3.951.599 3.207.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.004.304 2.546.243
Diğer Alacaklar
29.396 1.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 29.396 1.457
Stoklar
9 4.691.035 2.449.043
Peşin Ödenmiş Giderler
12 280.956 221.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.253.376 1.053.895
ARA TOPLAM
25.798.227 17.604.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.798.227 17.604.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 45.245 44.767
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
34 9.834 4.834
Ticari Alacaklar
4.499 3.950
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.499 3.950
Maddi Duran Varlıklar
10 4.606.139 4.403.373
Kullanım Hakkı Varlıkları
32 66.135 68.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.179.739 904.839
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.154.663 359.729
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.148.720 954.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.214.974 6.744.657
TOPLAM VARLIKLAR
34.013.201 24.349.179
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.469.608 2.240.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.469.608 2.240.949
Banka Kredileri
6 4.469.608 2.240.949
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.769.707 1.691.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.769.707 1.691.932
Banka Kredileri
6 2.730.451 1.660.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 39.256 31.228
Ticari Borçlar
10.290.508 7.747.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 2.360.732 1.178.339
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.929.776 6.569.454
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 240.418 290.077
Diğer Borçlar
191.914 176.196
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 8.177 34.350
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 183.737 141.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 48.771 43.037
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 15.405 17.552
Kısa Vadeli Karşılıklar
208.806 273.245
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 208.806 273.245
ARA TOPLAM
18.235.137 12.480.781
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.235.137 12.480.781
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.972.909 4.147.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.972.909 4.147.993
Banka Kredileri
6 5.929.221 4.096.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 43.688 51.478
Türev Araçlar
28 1.060 1.253
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 37.822 22.040
Uzun Vadeli Karşılıklar
746.462 634.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 439.933 361.058
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 306.529 273.453
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 15.537 18.699
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.773.790 4.824.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.008.927 17.305.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 9.004.274 7.043.902
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.030 23.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.030 23.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.024 -18.359
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.054 41.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.653.448 -1.431.512
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.653.448 -1.431.512
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.653.448 -1.431.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
634.023 410.493
Yasal Yedekler
634.023 410.493
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.928.070 3.467.929
Net Dönem Karı veya Zararı
4.710.761 4.194.913
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.004.274 7.043.902
TOPLAM KAYNAKLAR
34.013.201 24.349.179


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -2.060 -2.060 20.309 18.249 -705.427 -705.427 0 -705.427 302.764 2.711.013 1.959.484 4.670.497 4.664.921 4.664.921
Transferler
0 107.729 1.851.755 -1.959.484 -107.729 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.842 -1.842 -2.831 -4.673 -1.059.876 -1.059.876 0 -1.059.876 0 2.267.706 2.267.706 1.203.157 1.203.157
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 2.267.706 2.267.706 2.267.706 2.267.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.842 -1.842 -2.831 -4.673 -1.059.876 -1.059.876 0 -1.059.876 -1.064.549 -1.064.549
Kar Payları
17 0 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839 -1.094.839
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -3.902 -3.902 17.478 13.576 -1.765.303 -1.765.303 0 -1.765.303 410.493 3.467.929 2.267.706 5.735.635 4.773.239 4.773.239
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-258.400 -258.400 -258.400 -258.400
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 4.194.913 7.404.442 6.785.502 6.785.502
Transferler
223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.665 -17.665 454 -17.211 -221.936 -221.936 0 -221.936 0 4.710.761 4.710.761 4.471.614 4.471.614
Dönem Karı (Zararı)
0 4.710.761 4.710.761 4.710.761 4.710.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.665 -17.665 454 -17.211 -221.936 -221.936 0 -221.936 -239.147 -239.147
Kar Payları
17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -36.024 -36.024 42.054 6.030 -1.653.448 -1.653.448 0 -1.653.448 634.023 4.928.070 4.710.761 9.638.831 9.004.274 9.004.274


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.710.761 2.267.706 1.892.184 1.358.269
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.211 -4.673 1.399 -733
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -22.081 17 478 -2.980 6.158 -1.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.392 610 805 -131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 4.416 461 1.113 -215
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -24 149 -308 84
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-221.936 -1.059.876 134.938 -734.130
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-286.467 -1.324.326 172.535 -918.305
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -286.467 -1.324.326 172.535 -918.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.531 264.450 -37.597 184.175
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 64.531 264.450 -37.597 184.175
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-239.147 -1.064.549 136.337 -734.863
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.471.614 1.203.157 2.028.521 623.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.471.614 1.203.157 2.028.521 623.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973053


BIST
'
18:0510.793
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.786
En Yüksek
10.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 48,64 127.750.654 % 10,00  
CLEBI 2.208,00 679.495.569 % 9,96  
BJKAS 36,04 1.904.110.738 % 9,95  
ARZUM 60,85 244.455.427 % 9,94  
FRIGO 9,09 131.422.926 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2041 32,2186 % 0,12  
Euro 34,8127 34,8379 % -0,02  
Sterlin 40,6141 40,8177 % -0,05  
Frank 34,9744 35,1497 % -0,07  
Riyal 8,5320 8,5748 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,29 30,32 % 0,66  
Platin 1.022,29 1.024,14 % 0,66  
Paladyum 975,05 981,88 % 0,66  
Brent Pet. 81,40 81,40 % 0,66  
Altın Ons 2.331,27 2.331,62 % 0,66