***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 18:45
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 27.876.425 16.254.142
Satışların Maliyeti
18 -24.157.311 -14.186.069
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.719.114 2.068.073
BRÜT KAR (ZARAR)
3.719.114 2.068.073
Genel Yönetim Giderleri
19 -285.627 -170.047
Pazarlama Giderleri
19 -480.099 -209.224
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -276.715 -129.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 808.270 381.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -362.161 -219.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.122.782 1.720.656
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 3.601 2.464
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -16.226 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.110.157 1.723.120
Finansman Gelirleri
22 1.527.538 770.574
Finansman Giderleri
23 -2.352.474 -676.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.285.221 1.817.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
516.558 2.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -32.280 -12.901
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 548.838 15.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.801.779 1.819.374
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.801.779 1.819.374
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.801.779 1.819.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 25 7,98000000 5,18000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.961.918 1.338.394
Dönem Karı (Zararı)
2.801.779 1.819.374
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.110.827 503.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,32 294.279 252.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.924 -3.683
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 16.924 -3.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
167.043 -58.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.404 -84.720
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.108 13.544
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 201.117 66.589
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-32.370 -54.279
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -2.929 -2.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-20.447 -158.866
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -251.563 -300.672
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 114.793 59.788
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 229.256 177.084
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -112.933 -95.066
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -516.558 -2.195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 15.554 -121
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.156.961 477.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-637.294 -778.036
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
306.039 -207.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.781.480 -903.822
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.948 35.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.822.806 109.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.289 187.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-210.420 53.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
261.709 134.239
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.275.312 1.545.195
Ödenen Faiz
-236.836 -188.844
Alınan Faiz
111.460 86.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -10.912 -5.462
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-124.923 -47.386
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.183 -51.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.256.608 -327.493
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-625 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.338 5.794
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.338 5.794
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-808.120 -264.475
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-453.408 -167.176
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-354.712 -97.299
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.452.130 -71.155
Alınan Temettüler
29 2.929 2.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-642.016 107.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.114.313 2.382.360
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.114.313 2.382.360
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.444.709 -260.035
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.444.709 -260.035
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -18.315 -11.743
Ödenen Temettüler
17 -4.561.830 -2.252.842
Ödenen Faiz
-45.265 -36.911
Alınan Faiz
313.790 286.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.063.294 1.118.303
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.063.294 1.118.303
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.106.240 8.073.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.169.534 9.191.932


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.174.998 14.173.931
Ticari Alacaklar
11.111.781 11.406.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 7.307.290 7.914.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.804.491 3.492.571
Diğer Alacaklar
14.925 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.925 820
Stoklar
9 9.033.862 5.269.306
Peşin Ödenmiş Giderler
12 342.284 303.696
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 6.798 0
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.818.379 1.659.351
ARA TOPLAM
37.503.027 32.813.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.503.027 32.813.852
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 60.050 49.913
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
34 13.584 12.959
Ticari Alacaklar
34.087 37.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.087 37.579
Türev Araçlar
28 78.123 36.159
Maddi Duran Varlıklar
10 5.359.485 5.149.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
32 58.833 68.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.783.258 1.486.777
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.871.283 1.421.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.272.083 1.715.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.530.786 9.979.001
TOPLAM VARLIKLAR
50.033.813 42.792.853
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.082.354 4.473.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.082.354 4.473.375
Banka Kredileri
6 7.082.354 4.473.375
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.630.161 3.783.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.630.161 3.783.544
Banka Kredileri
6 3.582.594 3.733.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 47.567 50.140
Ticari Borçlar
14.200.001 11.378.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 3.296.920 2.106.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.903.081 9.272.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 347.846 419.560
Diğer Borçlar
490.262 259.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 38.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 490.262 220.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 73.948 64.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 13.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
403.001 390.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 403.001 390.161
ARA TOPLAM
26.227.573 20.782.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.227.573 20.782.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.354.110 10.799.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.354.110 10.799.308
Banka Kredileri
6 14.311.046 10.749.405
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 43.064 49.903
Türev Araçlar
28 0 1.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 84.413 63.183
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.058.536 984.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 617.642 568.497
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 440.894 416.018
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 14.129 14.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.511.188 11.862.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.738.761 32.644.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 8.295.052 10.148.538
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-56.755 -79.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.755 -79.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-112.874 -125.723
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
56.119 46.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.307.147 -3.191.233
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.307.147 -3.191.233
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.307.147 -3.191.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.220.744 766.316
Yasal Yedekler
1.220.744 766.316
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.257.593 3.472.846
Net Dönem Karı veya Zararı
2.801.779 8.801.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.295.052 10.148.538
TOPLAM KAYNAKLAR
50.033.813 42.792.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-268.800 -268.800 -268.800 -268.800
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.199.129 4.194.913 7.394.042 6.775.102 6.775.102
Transferler
0 223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 0 1.819.374 1.819.374 1.526.061 1.526.061
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 1.819.374 1.819.374 1.819.374 1.819.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.249 3.249 5.944 9.193 -302.506 -302.506 0 -302.506 -293.313 -293.313
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -15.110 -15.110 47.544 32.434 -1.734.018 -1.734.018 0 -1.734.018 634.023 4.917.670 1.819.374 6.737.044 6.048.321 6.048.321
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191.233 0 -3.191.233 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191.233 0 -3.191.233 766.316 3.472.846 8.801.005 12.273.851 10.148.538 10.148.538
Transferler
454.428 8.346.577 -8.801.005 -454.428 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.849 12.849 9.630 22.479 -115.914 -115.914 0 -115.914 0 2.801.779 2.801.779 2.708.344 2.708.344
Dönem Karı (Zararı)
0 2.801.779 2.801.779 2.801.779 2.801.779
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.849 12.849 9.630 22.479 -115.914 -115.914 0 -115.914 -93.435 -93.435
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830 -4.561.830
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -112.874 -112.874 56.119 -56.755 -3.307.147 -3.307.147 0 -3.307.147 1.220.744 7.257.593 2.801.779 10.059.372 8.295.052 8.295.052


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.801.779 1.819.374
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.479 9.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 16.061 4.061
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
17 10.137 6.257
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.719 -1.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -3.212 -812
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -507 -313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-115.914 -302.506
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.906 -375.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -126.906 -375.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.992 72.598
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 10.992 72.598
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-93.435 -293.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.708.344 1.526.061
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.708.344 1.526.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024460


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.430.749 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.835.714 % 10,00  
MARKA 88,10 36.795.769 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1783 32,2249 % 0,14  
Euro 34,9282 35,0033 % 0,43  
Sterlin 40,7324 40,9366 % 0,05  
Frank 34,9850 35,1604 % 0,08  
Riyal 8,5359 8,5787 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,93 30,97 % 0,66  
Platin 1.037,36 1.040,17 % 0,66  
Paladyum 994,65 1.001,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,72 81,72 % 0,66  
Altın Ons 2.382,86 2.383,23 % 0,66