***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2022 18:55
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 110.857.477 45.657.489 50.127.391 18.870.745
Satışların Maliyeti
15 -96.297.973 -39.753.193 -44.440.293 -16.551.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.559.504 5.904.296 5.687.098 2.319.015
BRÜT KAR (ZARAR)
14.559.504 5.904.296 5.687.098 2.319.015
Genel Yönetim Giderleri
-1.206.535 -473.497 -537.148 -164.237
Pazarlama Giderleri
-1.691.843 -680.577 -606.218 -238.918
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-939.048 -416.271 -357.362 -141.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.901.721 830.503 497.049 228.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.207.631 -574.658 -436.461 -215.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.416.168 4.589.796 4.246.958 1.787.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.030 2.464 7.833 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-22.042 -34.714 -4.779 -33.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.407.156 4.557.546 4.250.012 1.754.308
Finansman Gelirleri
18 5.943.385 2.414.607 1.429.083 1.135.193
Finansman Giderleri
19 -8.079.360 -2.277.231 -2.064.066 -987.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.271.181 4.694.922 3.615.029 1.902.397
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.050.990 15.839 201.161 -10.213
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -73.503 -45.112 -22.742 -19.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.124.493 60.951 223.903 8.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.322.171 4.710.761 3.816.190 1.892.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 21 29,42000000 13,42000000 10,88000000 5,39000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.914.371 5.508.277
Dönem Karı (Zararı)
10.322.171 4.710.761
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.694.896 1.759.171
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.250.885 772.257
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.836 -2.439
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.836 -2.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.350.679 196.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
708.841 22.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 17.565 19.811
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 634.124 236.282
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-9.851 -82.107
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.929 -2.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
435.657 -436.836
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -464.895 -807.019
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 552.384 150.847
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 776.010 494.977
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 -427.842 -275.641
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.050.990 -15.839
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.941 34.593
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
4.696.817 1.213.460
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.077.185 -432.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.366.393 -509.424
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.503.596 -2.246.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-290.994 -54.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.637.287 2.568.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.553.489 -191.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.681.376 -225.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
127.887 34.072
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.939.882 6.037.232
Ödenen Faiz
-727.879 -510.823
Alınan Faiz
329.007 249.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.613 -15.197
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-431.925 -205.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-158.101 -47.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.933.344 -2.048.189
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -6.825.590 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.875 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.980 12.030
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.980 12.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.737.192 -1.262.903
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.364.866 -842.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.372.326 -420.603
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.388.596 -799.659
Alınan Temettüler
2.929 2.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.634 1.995.311
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 16.763.827 10.174.154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.327.358 -6.540.507
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -61.270 -40.101
Ödenen Temettüler
14 -4.561.830 -2.252.842
Ödenen Faiz
-369.552 -144.323
Alınan Faiz
528.549 798.930
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.046.607 5.455.399
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
189.416 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.857.191 5.455.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.106.240 8.073.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.249.049 13.529.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.253.086 14.173.931
Ticari Alacaklar
21.852.907 11.406.748
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 16.475.394 7.914.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.377.513 3.492.571
Diğer Alacaklar
290.761 820
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 144.418 820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
146.343 0
Stoklar
8 15.286.257 5.269.306
Peşin Ödenmiş Giderler
11 671.434 303.696
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 71.493 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.554.393 1.659.351
ARA TOPLAM
47.980.331 32.813.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.980.331 32.813.852
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 79.270 49.913
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14.834 12.959
Ticari Alacaklar
19.915 37.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.915 37.579
Diğer Alacaklar
1.076.075 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 1.076.075
Türev Araçlar
324.601 36.159
Maddi Duran Varlıklar
9 15.622.450 5.149.083
Kullanım Hakkı Varlıkları
90.198 68.767
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.436.400 1.486.777
Şerefiye
539.764
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.896.636 1.486.777
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.880.723 1.421.793
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.199.730 1.715.971
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.744.196 9.979.001
TOPLAM VARLIKLAR
79.724.527 42.792.853
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.206.042 4.473.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.206.042 4.473.375
Banka Kredileri
6 10.206.042 4.473.375
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.417.393 3.783.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.417.393 3.783.544
Banka Kredileri
6 3.359.989 3.733.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 57.404 50.140
Ticari Borçlar
25.769.611 11.378.668
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 11.596.298 2.106.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.173.313 9.272.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
903.764 419.560
Diğer Borçlar
583.060 259.001
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 0 38.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
583.060 220.755
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
118.967 64.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 13.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
490.279 390.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 490.279 390.161
ARA TOPLAM
41.489.116 20.782.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.489.116 20.782.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.668.542 10.799.308
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 5.720.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.947.950 10.799.308
Banka Kredileri
6 14.886.553 10.749.405
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 61.397 49.903
Türev Araçlar
0 1.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
400.413 63.183
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.518.937 984.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
931.280 568.497
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 587.657 416.018
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
8.350 14.129
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.596.242 11.862.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.085.358 32.644.315
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14 15.639.169 10.148.538
Ödenmiş Sermaye
350.910 350.910
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920 27.920
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8 8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-191.152 -79.234
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-191.152 -79.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-265.530 -125.723
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
74.378 46.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.349.025 -3.191.233
Yabancı Para Çevrim Farkları
230.249 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.579.274 -3.191.233
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.579.274 -3.191.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.220.744 766.316
Yasal Yedekler
1.220.744 766.316
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.257.593 3.472.846
Net Dönem Karı veya Zararı
10.322.171 8.801.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.639.169 10.148.538
TOPLAM KAYNAKLAR
79.724.527 42.792.853


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.467.929 4.194.913 7.662.842 7.043.902 7.043.902
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-258.400 -258.400 -258.400 -258.400
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
350.910 27.920 8 -18.359 -18.359 41.600 23.241 -1.431.512 -1.431.512 0 -1.431.512 410.493 3.209.529 7.404.442 6.785.502 6.785.502
Transferler
0 0 0 0 0 223.530 3.971.383 -4.194.913 -223.530 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.665 -17.665 454 -17.211 -221.936 -221.936 0 -221.936 4.710.761 4.710.761 4.471.614 4.471.614
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.710.761 4.710.761 4.710.761 4.710.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.665 -17.665 454 -17.211 -221.936 -221.936 0 -221.936 0 -239.147 -239.147
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842 -2.252.842
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910 27.920 8 -36.024 -36.024 42.054 6.030 -1.653.448 -1.653.448 0 -1.653.448 634.023 4.928.070 4.710.761 9.638.831 9.004.274 9.004.274
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910 27.920 8 -125.723 -125.723 46.489 -79.234 -3.191.233 -3.191'
11:1410.762
Değişim :  1,11% |  118,16
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:14
DYOBY 64,90 95.160.039 % 10,00  
BALAT 39,60 2.749.609 % 10,00  
BJKAS 33,02 1.017.823.341 % 9,99  
KGYO 40,18 6.096.150 % 9,96  
PRKAB 42,64 75.957.314 % 9,95  
11:14 Alış Satış %  
Dolar 32,2111 32,2174 % 0,05  
Euro 35,0441 35,0694 % 0,18  
Sterlin 40,6475 40,8513 % -0,07  
Frank 35,1907 35,3671 % -0,10  
Riyal 8,5364 8,5791 % -0,03  
11:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,93 31,96 % 0,66  
Platin 1.080,54 1.082,05 % 0,66  
Paladyum 1.008,15 1.013,83 % 0,66  
Brent Pet. 84,30 84,30 % 0,66  
Altın Ons 2.439,81 2.440,18 % 0,66