***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2017 18:26
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.289.107.267 16.746.396.740
Satışların Maliyeti
18 -16.203.045.254 -14.886.511.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.086.062.013 1.859.885.238
BRÜT KAR (ZARAR)
2.086.062.013 1.859.885.238
Genel Yönetim Giderleri
19 -225.038.583 -205.789.951
Pazarlama Giderleri
19 -448.266.001 -407.729.278
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -383.844.122 -265.723.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 281.426.454 233.689.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -199.315.926 -178.218.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.111.023.835 1.036.113.740
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 421.798 468.664
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -6.262.621 -2.586.121
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.105.183.012 1.033.996.283
Finansman Gelirleri
22 310.181.539 440.134.902
Finansman Giderleri
23 -445.193.634 -608.302.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
970.170.917 865.828.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.863.258 -23.917.565
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -65.858.885 -46.115.356
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 50.995.627 22.197.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
955.307.659 841.910.674
DÖNEM KARI (ZARARI)
955.307.659 841.910.674
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
955.307.659 841.910.674
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 2,72000000 2,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -13.413.478 -13.413.478 -13.413.478 -6.039.879 -6.039.879 10.658.913 10.658.913 4.619.034 472.233.474 1.317.048.020 594.856.111 1.911.904.131 2.754.181.696 2.754.181.696
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38.249.190 556.606.921 -594.856.111 -38.249.190 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.760.963 11.760.963 11.760.963 -148.367.972 -148.367.972 407.387 407.387 -147.960.585 841.910.674 841.910.674 705.711.052 705.711.052
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 841.910.674 841.910.674 841.910.674 841.910.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.760.963 11.760.963 11.760.963 -148.367.972 -148.367.972 407.387 407.387 -147.960.585 -136.199.622 -136.199.622
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 -72.071.862 -327.965.538 -327.965.538 -400.037.400 -400.037.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
64.567.440 777.343.234 -841.910.674 -64.567.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.366.337 -12.366.337 -12.366.337 -181.781.076 -181.781.076 5.823.617 5.823.617 -175.957.459 0 955.307.659 955.307.659 766.983.863 766.983.863
Dönem Karı (Zararı)
0 955.307.659 955.307.659 955.307.659 955.307.659
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.366.337 -12.366.337 -12.366.337 -181.781.076 -181.781.076 5.823.617 5.823.617 -175.957.459 -188.323.796 -188.323.796
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 -218.771.378 -444.448.522 -444.448.522 -663.219.900 -663.219.900
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -14.018.852 -14.018.852 -14.018.852 -336.188.927 -336.188.927 16.889.917 16.889.917 -319.299.010 284.206.864 1.878.584.115 955.307.659 2.833.891.774 3.163.619.311 3.163.619.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.620.908.221 1.390.550.422
Dönem Karı (Zararı)
955.307.659 841.910.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
894.660.297 788.653.148
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 456.388.562 405.107.370
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
902.531 1.334.139
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 902.531 1.334.139
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
201.484.663 198.982.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.847.631 28.986.504
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.372.082 24.923.021
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 155.558.893 132.055.334
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.706.057 13.017.317
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -421.798 -468.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.152.908 32.817.617
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -22.586.533 -18.073.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 40.739.441 50.891.179
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 14.863.258 23.917.565
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 6.262.621 2.586.121
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
197.027.552 124.376.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.093.038 -123.437.222
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-375.586.321 -177.908.581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.169.669 -416.415.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.884.606 -4.768.141
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
303.692.534 517.258.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.855.024 -41.603.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.027.372 -70.795.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.827.652 29.191.897
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.757.874.918 1.507.126.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -14.521.730 -10.544.799
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-110.257.720 -97.071.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.187.247 -8.960.181
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-569.504.987 -437.500.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.425.943 10.166.127
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.425.943 10.166.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-515.669.279 -506.916.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -424.957.342 -424.249.600
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -90.711.937 -82.667.366
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-86.777.029 40.925.120
Alınan Temettüler
421.798 468.664
Alınan Faiz
22.093.580 17.856.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-842.731.944 -550.146.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.780.921.571 1.434.973.825
Kredilerden Nakit Girişleri
1.780.921.571 1.434.973.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.911.684.504 -1.534.757.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.911.684.504 -1.534.757.545
Ödenen Temettüler
17 -663.219.900 -400.037.400
Ödenen Faiz
-48.749.111 -50.325.312
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.671.290 402.903.018
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.671.290 402.903.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
980.361.277 577.458.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.189.032.567 980.361.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
955.307.659 841.910.674
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.366.337 11.760.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -15.457.922 14.701.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.091.585 -2.940.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 3.091.585 -2.940.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-175.957.459 -147.960.585
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6.130.125 428.827
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
17 6.130.125 428.827
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.226.345 -185.459.966
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -227.226.345 -185.459.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.138.761 37.070.554
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -306.508 -21.440
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 45.445.269 37.091.994
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-188.323.796 -136.199.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
766.983.863 705.711.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
766.983.863 705.711.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.189.032.567 980.361.277
Ticari Alacaklar
2.157.719.786 1.783.732.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 1.362.948.717 1.003.541.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 794.771.069 780.190.818
Diğer Alacaklar
503.875 181.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 503.875 181.984
Stoklar
9 1.054.426.362 1.000.159.224
Peşin Ödenmiş Giderler
12 59.011.310 35.126.704
Diğer Dönen Varlıklar
16 215.283.117 231.310.490
ARA TOPLAM
4.675.977.017 4.030.872.065
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.675.977.017 4.030.872.065
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 18.755.930 12.625.805
Ticari Alacaklar
1.464.369 187.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.464.369 187.338
Maddi Duran Varlıklar
10 3.302.744.781 3.250.718.303
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 552.563.438 539.719.802
Peşin Ödenmiş Giderler
12 178.332.944 91.555.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 556.313.634 502.532.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.610.175.096 4.397.340.093
TOPLAM VARLIKLAR
9.286.152.113 8.428.212.158
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.571.881 700.877.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
771.571.881 700.877.296
Banka Kredileri
6 771.571.881 700.877.296
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
576.702.976 558.854.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
576.702.976 558.854.023
Banka Kredileri
6 576.702.976 558.854.023
Ticari Borçlar
2.617.342.899 2.313.650.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 794.183.111 580.710.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.823.159.788 1.732.940.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 102.298.819 88.496.757
Diğer Borçlar
94.892.086 67.622.283
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 18.763.171 19.912.957
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 76.128.915 47.709.326
Ertelenmiş Gelirler
30 8.811.150 7.548.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
136.240.620 86.542.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 136.240.620 86.542.499
ARA TOPLAM
4.307.860.431 3.823.591.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.307.860.431 3.823.591.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.503.854.666 1.301.034.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.503.854.666 1.301.034.627
Banka Kredileri
6 1.503.854.666 1.301.034.627
Ertelenmiş Gelirler
30 4.757.073 6.983.689
Uzun Vadeli Karşılıklar
230.440.952 189.419.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 130.325.566 106.541.744
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 100.115.386 82.877.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31 75.619.680 47.328.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.814.672.371 1.544.765.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.122.532.802 5.368.356.810
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 3.163.619.311 3.059.855.348
Ödenmiş Sermaye
350.910.000 350.910.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.920.283 27.920.283
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.252 8.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.018.852 -1.652.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.018.852 -1.652.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.018.852 -1.652.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-319.299.010 -143.341.551
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-336.188.927 -154.407.851
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-336.188.927 -154.407.851
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.889.917 11.066.300
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16.889.917 11.066.300
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
284.206.864 438.410.802
Yasal Yedekler
284.206.864 438.410.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.878.584.115 1.545.689.403
Net Dönem Karı veya Zararı
955.307.659 841.910.674
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.163.619.311 3.059.855.348
TOPLAM KAYNAKLAR
9.286.152.113 8.428.212.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586627


BIST
'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,1690 32,1851 % -0,10  
Euro 34,9115 34,9678 % 0,37  
Sterlin 40,6168 40,8204 % 0,25  
Frank 35,3017 35,4786 % 1,06  
Riyal 8,5036 8,5463 % -0,01  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,09 31,13 % 0,66  
Platin 1.025,00 1.026,86 % 0,66  
Paladyum 950,91 953,90 % 0,66  
Brent Pet. 81,99 81,99 % 0,66  
Altın Ons 2.341,23 2.341,63 % 0,66