***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2017 18:17
***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 11.652.607.963 8.799.836.919 6.257.730.644 4.614.421.035
Satışların Maliyeti
18 -10.480.702.401 -7.805.958.946 -5.638.134.978 -4.085.799.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.171.905.562 993.877.973 619.595.666 528.621.521
BRÜT KAR (ZARAR)
1.171.905.562 993.877.973 619.595.666 528.621.521
Genel Yönetim Giderleri
19 -113.894.959 -101.426.200 -61.340.785 -57.831.829
Pazarlama Giderleri
19 -232.585.741 -206.386.057 -127.002.473 -115.577.842
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -147.549.474 -156.244.985 -72.466.860 -77.356.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 161.950.830 87.200.492 70.405.103 48.261.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -131.743.292 -96.166.409 -51.341.128 -42.298.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.082.926 520.854.814 377.849.523 283.818.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 363.677 421.798 0 421.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.479.005 -1.153.331 -1.479.005 3.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
706.967.598 520.123.281 376.370.518 284.243.219
Finansman Gelirleri
22 177.840.381 162.355.600 95.444.418 123.874.304
Finansman Giderleri
23 -254.489.343 -206.214.592 -121.582.405 -141.839.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
630.318.636 476.264.289 350.232.531 266.277.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.599.327 -12.161.631 11.417.364 -5.225.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.642.977 -15.155.143 -5.497.919 -8.948.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.242.304 2.993.512 16.915.283 3.723.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
633.917.963 464.102.658 361.649.895 261.052.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
633.917.963 464.102.658 361.649.895 261.052.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
633.917.963 464.102.658 361.649.895 261.052.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 1,81000000 1,32000000 1,03000000 0,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 33.336.450 808.574.224 -841.910.674 -33.336.450 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781.166 -2.781.166 -2.781.166 14.851.554 14.851.554 961.698 961.698 15.813.252 0 464.102.658 464.102.658 477.134.744 477.134.744
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 464.102.658 464.102.658 464.102.658 464.102.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781.166 -2.781.166 -2.781.166 14.851.554 14.851.554 961.698 961.698 15.813.252 13.032.086 13.032.086
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
EMN622630L218179T***FROTO*** FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 11.652.607.963 8.799.836.919 6.257.730.644 4.614.421.035
Satışların Maliyeti
18 -10.480.702.401 -7.805.958.946 -5.638.134.978 -4.085.799.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.171.905.562 993.877.973 619.595.666 528.621.521
BRÜT KAR (ZARAR)
1.171.905.562 993.877.973 619.595.666 528.621.521
Genel Yönetim Giderleri
19 -113.894.959 -101.426.200 -61.340.785 -57.831.829
Pazarlama Giderleri
19 -232.585.741 -206.386.057 -127.002.473 -115.577.842
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -147.549.474 -156.244.985 -72.466.860 -77.356.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 161.950.830 87.200.492 70.405.103 48.261.488
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -131.743.292 -96.166.409 -51.341.128 -42.298.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.082.926 520.854.814 377.849.523 283.818.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 363.677 421.798 0 421.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.479.005 -1.153.331 -1.479.005 3.227
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
706.967.598 520.123.281 376.370.518 284.243.219
Finansman Gelirleri
22 177.840.381 162.355.600 95.444.418 123.874.304
Finansman Giderleri
23 -254.489.343 -206.214.592 -121.582.405 -141.839.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
630.318.636 476.264.289 350.232.531 266.277.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.599.327 -12.161.631 11.417.364 -5.225.384
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -9.642.977 -15.155.143 -5.497.919 -8.948.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.242.304 2.993.512 16.915.283 3.723.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
633.917.963 464.102.658 361.649.895 261.052.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
633.917.963 464.102.658 361.649.895 261.052.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
633.917.963 464.102.658 361.649.895 261.052.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 1,81000000 1,32000000 1,03000000 0,74000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -1.652.515 -1.652.515 -1.652.515 -154.407.851 -154.407.851 11.066.300 11.066.300 -143.341.551 438.410.802 1.545.689.403 841.910.674 2.387.600.077 3.059.855.348 3.059.855.348
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 33.336.450 808.574.224 -841.910.674 -33.336.450 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781.166 -2.781.166 -2.781.166 14.851.554 14.851.554 961.698 961.698 15.813.252 0 464.102.658 464.102.658 477.134.744 477.134.744
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 464.102.658 464.102.658 464.102.658 464.102.658
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781.166 -2.781.166 -2.781.166 14.851.554 14.851.554 961.698 961.698 15.813.252 13.032.086 13.032.086
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000 -350.910.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -4.433.681 -4.433.681 -4.433.681 -139.556.297 -139.556.297 12.027.998 12.027.998 -127.528.299 471.747.252 2.003.353.627 464.102.658 2.467.456.285 3.186.080.092 3.186.080.092
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -14.018.852 -14.018.852 -14.018.852 -336.188.927 -336.188.927 16.889.917 16.889.917 -319.299.010 284.206.864 1.878.584.115 955.307.659 2.833.891.774 3.163.619.311 3.163.619.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
38.249.190 917.058.469 -955.307.659 -38.249.190 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.165.482 1.165.482 1.165.482 -63.955.972 -63.955.972 -3.018.664 -3.018.664 -66.974.636 0 633.917.963 633.917.963 568.108.809 568.108.809
Dönem Karı (Zararı)
0 633.917.963 633.917.963 633.917.963 633.917.963
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.165.482 1.165.482 1.165.482 -63.955.972 -63.955.972 -3.018.664 -3.018.664 -66.974.636 -66.974.636 -65.809.154 -65.809.154
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
17 0 -400.037.400 -400.037.400 -400.037.400 -400.037.400
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
350.910.000 27.920.283 8.252 -12.853.370 -12.853.370 -12.853.370 -400.144.899 -400.144.899 13.871.253 13.871.253 -386.273.646 322.456.054 2.395.605.184 633.917.963 3.029.523.147 3.331.690.720 3.331.690.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
765.931.438 129.270.675
Dönem Karı (Zararı)
633.917.963 464.102.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
425.547.460 379.320.430
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 235.930.687 223.376.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.245 2.137.726
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.245 2.137.726
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.817.721 78.083.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.162.479 4.455.185
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.143.442 3.408.014
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 59.400.551 60.464.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.888.751 9.756.535
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
29 -351.498 -421.798
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.558.285 26.257.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -28.468.935 -10.699.018
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 16.960.225 21.327.141
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 76.769.697 65.087.212
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -54.702.702 -49.458.159
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.599.327 12.161.631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29 1.466.826 1.153.331
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
100.727.011 36.572.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-204.579.706 -622.047.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.106.106 -111.707.846
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-207.581.918 -335.584.985
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.942.326 -94.249.332
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.074.331 -143.621.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.023.687 63.115.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-96.950.489 38.235.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.926.802 24.880.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
854.885.717 221.375.314
Ödenen Faiz
-73.613.028 -69.147.570
Alınan Faiz
49.049.260 50.020.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.576.183 -7.228.413
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-48.444.549 -56.037.322
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.369.779'
18:0510.793
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.870  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.786
En Yüksek
10.973
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DESPC 48,64 127.750.654 % 10,00  
CLEBI 2.208,00 679.495.569 % 9,96  
BJKAS 36,04 1.904.110.738 % 9,95  
ARZUM 60,85 244.455.427 % 9,94  
FRIGO 9,09 131.422.926 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2022 32,2112 % 0,10  
Euro 34,8083 34,8472 % 0,01  
Sterlin 40,6077 40,8113 % -0,07  
Frank 34,9610 35,1362 % -0,10  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,21 30,25 % 0,66  
Platin 1.021,37 1.023,07 % 0,66  
Paladyum 974,69 979,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,45 81,45 % 0,66  
Altın Ons 2.329,14 2.329,52 % 0,66