***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2018 18:11***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.29 0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.9 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.783 0 81.850 1.910.057 -917.262 -695.488 590 0 5.575.233 5.965.763 54.637 6.020.400
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.427 0 0 137.427 -107 137.320
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.530.658 -144.269 142.708 3.493.850 -787.602 -1.350.936 33.022.889 0 5.575.233 46.466.965 187.346 46.654.311


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
178.461.496 408.923.448 587.384.944
GARANTİ VE KEFALETLER
5.5.1 22.571.698 53.985.085 76.556.783
Teminat Mektupları
22.513.828 31.112.761 53.626.589
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 413.588 2.256.407
Diğer Teminat Mektupları
20.671.009 29.717.259 50.388.268
Banka Kredileri
53.931 2.125.004 2.178.935
İthalat Kabul Kredileri
53.931 2.125.004 2.178.935
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
3.939 20.695.135 20.699.074
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
3.939 20.695.135 20.699.074
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 52.185 52.185
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
52.875.971 15.709.072 68.585.043
Cayılamaz Taahhütler
52.558.222 10.596.518 63.154.740
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.592.977 8.330.617 12.923.594
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
198 7.710 7.908
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.577.478 1.316.211 14.893.689
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.979.021 0 2.979.021
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
49.679 0 49.679
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.351.942 882.169 32.234.111
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.927 0 6.927
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 59.811 59.811
Cayılabilir Taahhütler
317.749 5.112.554 5.430.303
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
144.260 4.394.137 4.538.397
Diğer Cayılabilir Taahhütler
173.489 718.417 891.906
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.5.2 103.013.827 339.229.291 442.243.118
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.214.091 62.435.541 69.649.632
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.083.170 20.499.791 25.582.961
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.130.921 41.935.750 44.066.671
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
95.799.736 276.793.750 372.593.486
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.028.515 22.397.218 36.425.733
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.738.384 12.852.820 18.591.204
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.290.131 9.544.398 17.834.529
Para ve Faiz Swap İşlemleri
57.075.397 184.919.859 241.995.256
Swap Para Alım İşlemleri
14.451.456 75.411.885 89.863.341
Swap Para Satım İşlemleri
41.151.313 43.323.350 84.474.663
Swap Faiz Alım İşlemleri
736.314 33.092.312 33.828.626
Swap Faiz Satım İşlemleri
736.314 33.092.312 33.828.626
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
24.506.288 47.342.365 71.848.653
Para Alım Opsiyonları
13.357.131 13.069.743 26.426.874
Para Satım Opsiyonları
11.068.075 18.208.883 29.276.958
Faiz Alım Opsiyonları
0 14.167.642 14.167.642
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.896.097 1.896.097
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
29.431 0 29.431
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
51.651 0 51.651
Futures Para İşlemleri
175.541 347.710 523.251
Futures Para Alım İşlemleri
17.193 241.593 258.786
Futures Para Satım İşlemleri
158.348 106.117 264.465
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 23.928 23.928
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 23.928 23.928
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
13.995 21.762.670 21.776.665
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
730.451.879 905.757.821 1.636.209.700
EMANET KIYMETLER
50.913.712 52.694.549 103.608.261
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
15.532.449 0 15.532.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.175.925 19.060.399 32.236.324
Tahsile Alınan Çekler
18.532.404 6.497.240 25.029.644
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.079.205 1.346.417 4.425.622
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
147.969 21.609.922 21.757.891
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 146.369 146.369
Diğer Emanet Kıymetler
445.760 4.034.202 4.479.962
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
679.538.167 853.063.272 1.532.601.439
Menkul Kıymetler
2.680.812 280.371 2.961.183
Teminat Senetleri
27.407.615 15.957.055 43.364.670
Emtia
5.754 0 5.754
Varant
0 409.150 409.150
Gayrimenkul
167.881.555 171.668.510 339.550.065
Diğer Rehinli Kıymetler
481.562.431 664.748.085 1.146.310.516
Rehinli Kıymet Alanlar
0 101 101
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
908.913.375 1.314.681.269 2.223.594.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.629.870
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
390.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
93.223
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.487
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
85.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
297.307
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.910.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.443.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
375.051
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-869.360
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
325.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.020.400


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.7.1 27.886.969 11.230.403
Kredilerden Alınan Faizler
22.434.127 8.763.029
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
238.419 80.738
Bankalardan Alınan Faizler
420.097 182.793
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
17.983 10.115
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.141.737 1.952.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
49.011 21.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.225.059 1.035.220
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.867.667 896.180
Finansal Kiralama Gelirleri
400.973 154.441
Diğer Faiz Gelirleri
233.633 86.391
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.7.2 -13.912.713 -5.856.001
Mevduata Verilen Faizler
-9.411.479 -4.075.237
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.451.356 -568.555
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.088.023 -466.405
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.911.290 -741.843
Diğer Faiz Giderleri
-50.565 -3.961
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.974.256 5.374.402
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.752.240 1.326.890
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.979.376 1.837.123
Gayri Nakdi Kredilerden
412.053 160.302
Diğer
4.567.323 1.676.821
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.227.136 -510.233
Gayri Nakdi Kredilere
-10.173 -3.573
Diğer
-1.216.963 -506.660
PERSONEL GİDERLERİ (-)
5.7.7 -2.593.185 -875.077
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.7.3 5.839 651
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.7.4 760.940 1.093.097
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.011.314 274.279
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.628.747 2.559.002
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.879.121 -1.740.184
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.7.5 2.746.731 680.685
FAALİYET BRÜT KÂRI
18.646.821 7.600.648
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
5.7.6 -7.598.299 -4.002.516
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.7.7 -3.643.942 -1.231.395
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.404.580 2.366.737
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 7.404.580 2.366.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 -1.774.710 -672.857
Cari Vergi Karşılığı
-1.754.043 -686.505
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-805.909 -390.310
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
785.242 403.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 5.629.870 1.693.880
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.7.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.7.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.7.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.7.11 5.629.870 1.693.880
Grubun Karı (Zararı)
5.575.233 1.673.819
Azınlık Payları Karı (Zararı)
54.637 20.061
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,01327000 0,00399000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
48.775.820 107.050.868 155.826.688
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.096.308 87.530.792 91.627.100
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.1.1 3.157.823 39.247.606 42.405.429
Bankalar
5.1.3 933.375 48.131.442 49.064.817
Para Piyasalarından Alacaklar
5.110 151.744 156.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 679.124 217.274 896.398
Devlet Borçlanma Senetleri
559.477 32.526 592.003
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
90.704 108.361 199.065
Diğer Finansal Varlıklar
28.943 76.387 105.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.4 17.715.463 10.852.237 28.567.700
Devlet Borçlanma Senetleri
17.563.751 5.126.161 22.689.912
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.843 283.983 299.826
Diğer Finansal Varlıklar
135.869 5.442.093 5.577.962
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.1.8 16.975.532 6.799.713 23.775.245
Devlet Borçlanma Senetleri
16.850.727 6.783.552 23.634.279
Diğer Finansal Varlıklar
124.805 16.161 140.966
Türev Finansal Varlıklar
9.319.304 1.680.112 10.999.416
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.395.815 1.315.209 9.711.024
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
923.489 364.903 1.288.392
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.911 -29.260 -39.171
KREDİLER (Net)
158.142.498 128.273.477 286.415.975
Krediler
5.1.6 155.278.948 122.909.706 278.188.654
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
155.278.948 122.909.706 278.188.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.12 1.434.431 5.910.064 7.344.495
Finansal Kiralama Alacakları
1.734.188 6.465.081 8.199.269
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-299.757 -555.017 -854.774
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.687.918 554.124 2.242.042
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.687.918 554.124 2.242.042
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
6.837.722 5.727.788 12.565.510
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.096.521 -6.828.205 -13.924.726
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-991.681 -407.264 -1.398.945
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.130.244 -3.966.679 -5.096.923
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.974.596 -2.454.262 -7.428.858
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.18 858.373 24.463 882.836
Satış Amaçlı
858.373 24.463 882.836
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
150.119 4.371 154.490
İştirakler (Net)
5.1.9 35.747 6 35.753
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 6 35.753
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 114.372 4.365 118.737
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.372 4.365 118.737
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 4.050.944 265.842 4.316.786
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.15 355.090 50.829 405.919
Şerefiye
6.388 0 6.388
Diğer
348.702 50.829 399.531
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.16 553.538 0 553.538
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.347 60.274 64.621
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.17 1.669.690 28.945 1.698.635
DİĞER AKTİFLER
5.1.19 4.896.365 1.111.884 6.008.249
VARLIKLAR TOPLAMI
219.456.784 236.870.953 456.327.737
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.3.1 105.172.779 169.548.183 274.720.962
ALINAN KREDİLER
5.3.3 1.031.801 48.106.168 49.137.969
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.396.255 978.269 4.374.524
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.3.4.1 4.847.502 26.239.956 31.087.458
Bonolar
2.815.694 0 2.815.694
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.031.808 26.239.956 28.271.764
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.3 0 12.391.910 12.391.910
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7.771.034 2.184.842 9.955.876
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.608.425 2.181.793 9.790.218
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
162.609 3.049 165.658
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.3.5 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
5.3.8 3.860.935 830.063 4.690.998
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
907.829 152.799 1.060.628
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
411.079 52.201 463.280
Diğer Karşılıklar
2.542.027 625.063 3.167.090
CARİ VERGİ BORCU
5.3.9 1.144.359 58.219 1.202.578
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.3.9 7.777 5.010 12.787
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.3.10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.3.11 0 4.582.945 4.582.945
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.582.945 4.582.945
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.3.4.4 15.040.754 2.474.665 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.357.135 171.962 1.529.097
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.587.920 -232.608 1.355.312
Kar Yedekleri
32.628.166 394.723 33.022.889
Yasal Yedekler
1.540.985 36.652 1.577.637
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.858.037 0 30.858.037
Diğer Kar Yedekleri
229.144 358.071 587.215
Kar veya Zarar
5.575.233 0 5.575.233
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.575.233 0 5.575.233
Azınlık Payları
187.346 0 187.346
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
188.593.430 267.734.307 456.327.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.10 3.184.883
Alınan Faizler
23.099.374
Ödenen Faizler
-13.492.657
Alınan Temettüler
5.839
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.979.376
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.758.045
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
297.560
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.461.551
Ödenen Vergiler
-2.101.762
Diğer
-7.899.341
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.10 20.006.915
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
175.177
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.350.832
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-56.508.930
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.897.929
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.896.288
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
67.270.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.514.387
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.908.366
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.10 23.191.798
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.10 1.733.292
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.516.024
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.207.497
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.227.049
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.930.663
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-665.770
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.003.975
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.551.115
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.265.015
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.963.900
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.750.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.693.079
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.10 37.169.284
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.10 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.10 52.121.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715531


BIST18:051.087
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.140  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.143
En Düşük
1.065
BIST En Aktif Hisseler
DESA 8,69 58.087.701 % 10,00  
GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.762.586 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.678 % 9,95  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9891 9,0342 % -0,78  
Frank 7,5221 7,5674 % -0,25  
Riyal 1,8338 1,8430 % -0,72  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.010 2.010 -9,32  
Altın Gr. 448 448 5,98  
Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 -0,33  
Gümüş Gr. 5,76 5,77 0,01  
B. Petrol 44,36 44,36 -0,07