***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2019 18:19***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.852 0 7.615 259.313 -172.057 -93.704 18.975 0 1.994.071 2.016.065 17.135 2.033.200
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.521.727 -144.269 68.473 1.843.106 -42.397 -749.152 32.903.847 0 1.994.071 42.379.840 331.475 42.711.315
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.248 0 44.254 196.133 -392.056 -83.702 0 0 1.736.526 1.505.403 20.883 1.526.286
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.503 0 0 13.503 0 13.503
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.539.171 -160.891 143.616 2.940.928 -1.450.267 -1.158.443 32.991.476 6.641.652 1.736.526 48.208.202 218.429 48.426.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
207.028.683 380.876.465 587.905.148 164.137.002 329.699.658 493.836.660
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 22.575.273 42.918.035 65.493.308 22.813.515 44.901.913 67.715.428
Teminat Mektupları
22.461.559 28.247.984 50.709.543 22.742.832 27.430.938 50.173.770
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.862.702 358.388 2.221.090 1.842.819 385.452 2.228.271
Diğer Teminat Mektupları
20.598.857 26.907.682 47.506.539 20.900.013 26.063.572 46.963.585
Banka Kredileri
28.667 2.957.692 2.986.359 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
28.667 2.957.692 2.986.359 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
85.047 11.644.040 11.729.087 47.188 14.638.734 14.685.922
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
85.047 11.644.040 11.729.087 47.188 14.638.734 14.685.922
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 68.319 68.319 0 66.907 66.907
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
56.771.445 16.826.663 73.598.108 52.698.904 12.841.024 65.539.928
Cayılamaz Taahhütler
56.556.775 14.602.139 71.158.914 52.490.826 9.539.003 62.029.829
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.225.213 12.817.970 19.043.183 4.335.975 7.765.351 12.101.326
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.012 6.012 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.650.432 1.125.460 14.775.892 13.372.364 1.161.904 14.534.268
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.380.399 0 3.380.399 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
75.114 0 75.114 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.217.867 602.119 33.819.986 31.989.568 553.338 32.542.906
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.184 0 2.184 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.566 50.578 56.144 0 52.667 52.667
Cayılabilir Taahhütler
214.670 2.224.524 2.439.194 208.078 3.302.021 3.510.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
100.006 1.971.463 2.071.469 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
114.664 253.061 367.725 89.273 261.445 350.718
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 127.681.965 321.131.767 448.813.732 88.624.583 271.956.721 360.581.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
18.491.449 50.709.565 69.201.014 13.093.473 50.419.760 63.513.233
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.509.096 18.869.298 25.378.394 6.000.686 17.404.868 23.405.554
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
11.982.353 31.840.267 43.822.620 7.092.787 33.014.892 40.107.679
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
109.190.516 270.422.202 379.612.718 75.531.110 221.536.961 297.068.071
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.130.630 22.482.099 38.612.729 11.559.409 13.254.851 24.814.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.895.093 14.657.878 19.552.971 4.765.141 7.545.258 12.310.399
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
11.235.537 7.824.221 19.059.758 6.794.268 5.709.593 12.503.861
Para ve Faiz Swap İşlemleri
70.764.698 185.547.868 256.312.566 45.874.245 156.440.960 202.315.205
Swap Para Alım İşlemleri
19.112.600 79.351.982 98.464.582 10.649.363 63.055.771 73.705.134
Swap Para Satım İşlemleri
47.618.494 46.702.176 94.320.670 33.809.288 36.121.829 69.931.117
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.016.802 29.746.855 31.763.657 707.797 28.631.680 29.339.477
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.016.802 29.746.855 31.763.657 707.797 28.631.680 29.339.477
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
18.862.983 35.822.435 54.685.418 17.232.147 32.370.725 49.602.872
Para Alım Opsiyonları
12.069.134 7.428.997 19.498.131 9.069.974 8.208.590 17.278.564
Para Satım Opsiyonları
6.711.270 14.481.046 21.192.316 8.084.584 10.686.711 18.771.295
Faiz Alım Opsiyonları
0 12.273.182 12.273.182 0 11.921.185 11.921.185
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.639.210 1.639.210 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
44.683 0 44.683 24.665 0 24.665
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
37.896 0 37.896 52.924 0 52.924
Futures Para İşlemleri
3.392.109 3.685.242 7.077.351 837.290 970.229 1.807.519
Futures Para Alım İşlemleri
33.584 3.474.714 3.508.298 66.180 807.290 873.470
Futures Para Satım İşlemleri
3.358.525 210.528 3.569.053 771.110 162.939 934.049
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 57.873 57.873 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 57.873 57.873 0 18.066 18.066
Diğer
40.096 22.826.685 22.866.781 28.019 18.482.130 18.510.149
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
758.979.914 832.048.163 1.591.028.077 734.970.642 779.705.808 1.514.676.450
EMANET KIYMETLER
51.878.906 47.021.393 98.900.299 47.679.289 45.204.129 92.883.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
18.173.065 0 18.173.065 16.549.359 0 16.549.359
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.719.054 15.969.156 29.688.210 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
16.462.112 5.901.888 22.364.000 16.598.765 5.317.179 21.915.944
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.898.841 972.800 3.871.641 2.820.947 1.021.743 3.842.690
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
220.947 19.729.680 19.950.627 189.845 19.210.946 19.400.791
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 137.045 137.045 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
404.887 4.310.824 4.715.711 403.297 4.195.988 4.599.285
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
707.101.008 785.026.770 1.492.127.778 687.291.353 734.501.679 1.421.793.032
Menkul Kıymetler
3.358.129 314.080 3.672.209 2.626.072 149.806 2.775.878
Teminat Senetleri
26.957.198 14.583.193 41.540.391 27.157.222 13.490.262 40.647.484
Emtia
12.330 0 12.330 13.913 0 13.913
Varant
0 369.628 369.628 0 359.113 359.113
Gayrimenkul
171.682.601 143.888.438 315.571.039 169.974.426 135.795.357 305.769.783
Diğer Rehinli Kıymetler
505.090.750 625.871.340 1.130.962.090 487.519.720 584.707.054 1.072.226.774
Rehinli Kıymet Alanlar
0 91 91 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
966.008.597 1.212.924.628 2.178.933.225 899.107.644 1.109.405.466 2.008.513.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 1.522.727 1.838.421
Alınan Faizler
8.855.569 6.508.473
Ödenen Faizler
-6.172.868 -3.415.159
Alınan Temettüler
568 820
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.047.757 1.567.005
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.515.871 1.635.546
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
161.705 159.983
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.896.783 -1.522.348
Ödenen Vergiler
-306.373 -725.244
Diğer
-3.682.719 -2.370.655
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -1.662.291 -10.302.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
31.869 321.670
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.317.235 -1.244.585
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-17.810.618 -11.391.138
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.098.531 -804.959
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.517.940 2.280.386
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.178.175 8.721.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.442.072 -9.355.311
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.803.025 1.170.329
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 -139.564 -8.464.053
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -983.389 4.186.529
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-139.257 -132.583
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
103.080 113.843
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.312.760 -1.891.675
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.462.669 5.006.541
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-97.121 -144.888
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.235.291
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.464.544 1.449.890
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.301.805 7.806.307
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.720.346 -6.356.417
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-116.915 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.301.552 335.070
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 3.643.143 -2.492.564
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 37.697.604 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 41.340.747 12.459.948


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.757.409 2.011.202
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-231.123 21.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.502 28.442
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.630 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
46.628 28.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.756 -266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-279.625 -6.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
196.133 261.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-597.010 -295.581
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
105.795 115.062
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-104.628 -117.129
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.085 29.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.526.286 2.033.200


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.240.414 90.292.997 116.533.411 25.196.642 83.036.609 108.233.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 4.741.257 73.584.461 78.325.718 3.771.855 68.563.711 72.335.566
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.761.785 45.731.499 48.493.284 2.815.833 38.805.205 41.621.038
Bankalar
1.755.832 27.816.025 29.571.857 958.317 29.694.583 30.652.900
Para Piyasalarından Alacaklar
232.115 136.567 368.682 3.917 138.076 141.993
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-8.475 -99.630 -108.105 -6.212 -74.153 -80.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 285.142 4.435.249 4.720.391 305.745 4.335.292 4.641.037
Devlet Borçlanma Senetleri
154.915 131.394 286.309 176.148 83.426 259.574
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
109.307 36.799 146.106 97.797 102.529 200.326
Diğer Finansal Varlıklar
20.920 4.267.056 4.287.976 31.800 4.149.337 4.181.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 17.270.078 10.716.944 27.987.022 18.254.325 8.908.628 27.162.953
Devlet Borçlanma Senetleri
17.212.438 5.971.852 23.184.290 18.174.639 4.657.172 22.831.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.343 276.902 292.245 15.058 220.404 235.462
Diğer Finansal Varlıklar
42.297 4.468.190 4.510.487 64.628 4.031.052 4.095.680
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 3.943.937 1.556.343 5.500.280 2.864.717 1.228.978 4.093.695
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.194.602 1.441.470 4.636.072 2.301.908 1.046.359 3.348.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
749.335 114.873 864.208 562.809 182.619 745.428
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
176.926.725 116.200.491 293.127.216 167.902.027 109.165.560 277.067.587
Krediler
5.1.5 162.861.319 110.005.439 272.866.758 153.949.715 103.264.518 257.214.233
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.557.711 5.301.089 6.858.800 1.334.117 4.734.108 6.068.225
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.808.248 536.577 2.344.825 1.825.956 453.314 2.279.270
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 19.332.823 6.336.249 25.669.072 18.586.328 6.067.681 24.654.009
Devlet Borçlanma Senetleri
19.201.178 6.321.566 25.522.744 18.552.564 6.053.663 24.606.227
Diğer Finansal Varlıklar
131.645 14.683 146.328 33.764 14.018 47.782
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.633.376 -5.978.863 -14.612.239 -7.794.089 -5.354.061 -13.148.150
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 840.465 26.770 867.235 828.631 29.064 857.695
Satış Amaçlı
840.465 26.770 867.235 828.631 29.064 857.695
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
129.287 3.802 133.089 129.287 3.584 132.871
İştirakler (Net)
5.1.10 35.747 5 35.752 35.747 5 35.752
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 5 35.752 35.747 5 35.752
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 93.540 3.797 97.337 93.540 3.579 97.119
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
93.540 3.797 97.337 93.540 3.579 97.119
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.177.871 336.134 5.514.005 4.246.180 248.738 4.494.918
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 385.975 50.643 436.618 368.133 47.939 416.072
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
379.587 50.643 430.230 361.745 47.939 409.684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 558.309 0 558.309 558.309 0 558.309
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.452 105.954 135.406 89.774 85.492 175.266
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.392.747 37.325 1.430.072 1.494.185 24.992 1.519.177
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 3.915.314 671.192 4.586.506 4.987.063 711.392 5.698.455
VARLIKLAR TOPLAMI
215.596.559 207.725.308 423.321.867 205.800.231 193.353.370 399.153.601
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 103.362.746 159.427.941 262.790.687 104.075.640 140.940.706 245.016.346
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.261.146 34.054.189 35.315.335 1.185.677 32.154.050 33.339.727
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 314.859 1.302.228 1.617.087 1.413.902 1.220.688 2.634.590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.633.216 23.082.764 29.715.980 4.099.201 22.812.262 26.911.463
Bonolar
4.433.831 29.564 4.463.395 1.926.060 27.087 1.953.147
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.199.385 23.053.200 25.252.585 2.173.141 22.785.175 24.958.316
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.319.268 13.319.268 0 12.312.230 12.312.230
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 2.035.629 2.652.753 4.688.382 2.536.310 1.973.852 4.510.162
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.897.994 2.609.202 4.507.196 2.344.496 1.955.394 4.299.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
137.635 43.551 181.186 191.814 18.458 210.272
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 887.867 143.810 1.031.677 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.9 4.460.320 1.001.506 5.461.826 4.281.061 1.088.451 5.369.512
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.017.485 170.863 1.188.348 988.225 138.877 1.127.102
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
413.659 48.026 461.685 403.175 41.645 444.820
Diğer Karşılıklar
3.029.176 782.617 3.811.793 2.889.661 907.929 3.797.590
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 718.058 103.651 821.709 558.766 88.115 646.881
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 21.248 21.248 0 19.121 19.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 0 4.302.079 4.302.079 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.302.079 4.302.079 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 13.700.684 2.109.274 15.809.958 15.877.710 1.651.999 17.529.709
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 48.344.477 82.154 48.426.631 46.599.322 287.520 46.886.842
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.335.191 186.705 1.521.896 1.334.963 138.431 1.473.394
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
735.657 -403.439 332.218 813.913 -202.070 611.843
Kar Yedekleri
32.692.588 298.888 32.991.476 32.626.814 351.159 32.977.973
Yasal Yedekler
1.538.433 41.678 1.580.111 1.540.985 40.717 1.581.702
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.925.011 0 30.925.011 30.856.685 0 30.856.685
Diğer Kar Yedekleri
229.144 257.210 486.354 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
8.378.178 0 8.378.178 6.641.652 0 6.641.652
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.641.652 0 6.641.652 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.736.526 0 1.736.526 6.641.652 0 6.641.652
Azınlık Payları
218.429 0 218.429 197.546 0 197.546
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
181.719.002 241.602.865 423.321.867 180.627.589 218.526.012 399.153.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 10.906.980 7.882.405
Kredilerden Alınan Faizler
8.641.764 6.453.427
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
70.868 71.905
Bankalardan Alınan Faizler
240.625 103.351
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
32.950 3.357
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.644.243 1.065.672
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.953 14.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
836.159 596.326
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
794.131 455.120
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
130.385 115.632
Diğer Faiz Gelirleri
146.145 69.061
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -5.997.223 -3.771.443
Mevduata Verilen Faizler
-4.728.286 -2.534.118
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-483.535 -413.536
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-37.617 -291.312
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-650.529 -519.561
Kiralama Faiz Giderleri
-46.421 -20
Diğer Faiz Giderleri
-50.835 -12.896
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.909.757 4.110.962
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.499.103 1.238.226
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.047.757 1.567.005
Gayri Nakdi Kredilerden
177.794 119.616
Diğer
1.869.963 1.447.389
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-548.654 -328.779
Gayri Nakdi Kredilere
-3.651 -3.031
Diğer
-545.003 -325.748
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 568 820
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -142.765 -282.461
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
489.791 219.608
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
823.009 288.025
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.455.565 -790.094
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 2.026.080 1.352.404
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.292.743 6.419.951
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.386.617 -1.783.039
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -244.880 -19.788
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.025.090 -814.443
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -1.392.113 -1.228.088
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.244.043 2.574.593
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 2.244.043 2.574.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -486.634 -563.391
Cari Vergi Karşılığı
-282.846 -474.610
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-535.766 -314.946
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
331.978 226.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 1.757.409 2.011.202
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 1.757.409 2.011.202
Grubun Karı (Zararı)
1.736.526 1.994.071
Azınlık Payları Karı (Zararı)
20.883 17.131
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00413000 0,00475000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758779


BIST
10:561.092
Değişim :  0,02% |  0,23
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
KAPLM 9,36 1.034.761 % 9,99  
KLGYO 8,71 18.774.474 % 9,97  
RAYSG 6,19 4.406.484 % 9,95  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3115 9,3582 % 1,07  
Frank 7,7662 7,8130 % 0,53  
Riyal 1,8878 1,8973 % 0,78  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.044 2.045 6,31  
Altın Gr. 467 467 5,64  
Cumhuriyet 3.067 3.129 34,90  
Tam 3.159 3.244 59,80  
Yarım 1.534 1.572 17,50  
Çeyrek 769 787 8,70  
Gümüş.Ons 27,41 27,46 0,48  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,21  
B. Petrol 45,29 45,29 0,10