***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2019 18:22***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 1.711.458 -138.997 -350.921 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 1.711.458 254.236 -350.921 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 7.615 253.149 -167.224 -93.703 17.167 0 1.996.251 2.013.255 0 2.013.255
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 68.473 1.964.607 87.012 -444.624 32.043.059 397.309 1.996.251 42.385.007 0 42.385.007
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 2.857.876 -889.345 -773.998 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 2.857.876 -889.345 -773.998 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 44.254 224.832 -415.426 -83.702 0 0 1.721.963 1.491.921 1.491.921
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.543 0 0 12.543 12.543
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 143.616 3.082.708 -1.304.771 -857.700 32.121.457 7.035.545 1.721.963 48.192.317 48.192.317


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
203.959.870 362.022.382 565.982.252 162.159.415 312.705.642 474.865.057
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 22.555.390 41.047.973 63.603.363 22.813.515 42.989.474 65.802.989
Teminat Mektupları
22.441.676 27.281.648 49.723.324 22.742.832 26.424.630 49.167.462
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 981.914 981.914 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.842.819 214.343 2.057.162 1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
20.598.857 26.085.391 46.684.248 20.900.013 25.228.373 46.128.386
Banka Kredileri
28.667 2.957.692 2.986.359 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
28.667 2.957.692 2.986.359 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
85.047 10.741.954 10.827.001 47.188 13.736.240 13.783.428
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
85.047 10.741.954 10.827.001 47.188 13.736.240 13.783.428
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 66.679 66.679 0 63.270 63.270
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 56.564.694 15.491.480 72.056.174 52.647.137 11.735.504 64.382.641
Cayılamaz Taahhütler
56.464.688 13.518.442 69.983.130 52.528.332 8.693.452 61.221.784
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.121.188 12.246.202 18.367.390 4.333.078 7.478.919 11.811.997
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.012 6.012 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.667.596 1.266.228 14.933.824 13.412.427 1.208.790 14.621.217
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.380.399 0 3.380.399 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
75.114 0 75.114 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.218.207 0 33.218.207 31.989.908 0 31.989.908
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.184 0 2.184 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
100.006 1.973.038 2.073.044 118.805 3.042.052 3.160.857
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
100.006 1.971.463 2.071.469 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.575 1.575 0 1.476 1.476
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 124.839.786 305.482.929 430.322.715 86.698.763 257.980.664 344.679.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.657.436 46.961.697 64.619.133 11.918.326 46.555.011 58.473.337
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.509.096 17.769.166 24.278.262 6.000.686 16.411.355 22.412.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
11.148.340 29.192.531 40.340.871 5.917.640 30.143.656 36.061.296
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
107.182.350 258.521.232 365.703.582 74.780.437 211.425.653 286.206.090
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.829.124 22.558.344 39.387.468 11.612.734 13.094.791 24.707.525
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.896.083 15.033.303 19.929.386 4.785.365 7.470.638 12.256.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
11.933.041 7.525.041 19.458.082 6.827.369 5.624.153 12.451.522
Para ve Faiz Swap İşlemleri
70.120.502 175.830.806 245.951.308 45.314.567 147.510.879 192.825.446
Swap Para Alım İşlemleri
18.773.642 74.460.775 93.234.417 10.335.927 58.804.841 69.140.768
Swap Para Satım İşlemleri
47.313.256 41.633.437 88.946.693 33.563.046 31.725.340 65.288.386
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.016.802 29.868.297 31.885.099 707.797 28.490.349 29.198.146
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.016.802 29.868.297 31.885.099 707.797 28.490.349 29.198.146
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
17.946.218 34.652.117 52.598.335 17.067.638 31.573.332 48.640.970
Para Alım Opsiyonları
11.248.399 7.156.009 18.404.408 9.026.514 7.809.989 16.836.503
Para Satım Opsiyonları
6.697.819 13.388.878 20.086.697 8.041.124 10.288.110 18.329.234
Faiz Alım Opsiyonları
0 12.468.020 12.468.020 0 11.920.994 11.920.994
Faiz Satım Opsiyonları
0 1.639.210 1.639.210 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.286.506 2.628.127 4.914.633 785.498 923.754 1.709.252
Futures Para Alım İşlemleri
33.584 2.417.599 2.451.183 31.748 791.418 823.166
Futures Para Satım İşlemleri
2.252.922 210.528 2.463.450 753.750 132.336 886.086
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 57.873 57.873 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 57.873 57.873 0 18.066 18.066
Diğer
0 22.793.965 22.793.965 0 18.304.831 18.304.831
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
740.131.786 781.740.378 1.521.872.164 716.032.012 729.102.775 1.445.134.787
EMANET KIYMETLER
38.112.778 46.405.943 84.518.721 34.633.151 44.578.085 79.211.236
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.884.744 0 4.884.744 3.982.523 0 3.982.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.719.054 15.969.156 29.688.210 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
16.339.174 5.826.547 22.165.721 16.479.946 5.246.790 21.726.736
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.897.500 961.996 3.859.496 2.819.574 1.015.696 3.835.270
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
220.947 19.693.443 19.914.390 189.845 19.205.507 19.395.352
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 137.045 137.045 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
51.359 3.817.756 3.869.115 44.187 3.651.819 3.696.006
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
702.019.008 735.334.435 1.437.353.443 681.398.861 684.524.690 1.365.923.551
Menkul Kıymetler
3.067.439 273.520 3.340.959 2.341.155 27.885 2.369.040
Teminat Senetleri
26.925.670 12.048.721 38.974.391 27.120.291 11.296.710 38.417.001
Emtia
12.330 0 12.330 13.913 0 13.913
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
171.133.680 130.793.506 301.927.186 169.414.525 123.196.216 292.610.741
Diğer Rehinli Kıymetler
500.879.889 592.218.597 1.093.098.486 482.508.977 550.003.792 1.032.512.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 91 91 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
944.091.656 1.143.762.760 2.087.854.416 878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.302.590 1.466.331
Alınan Faizler
8.391.656 6.038.212
Ödenen Faizler
-6.042.411 -3.431.848
Alınan Temettüler
414 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.957.011 1.481.950
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.126.928 1.231.728
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
149.808 158.031
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.700.618 -1.496.862
Ödenen Vergiler
-49.349 -698.175
Diğer
5.6 -3.530.849 -1.816.705
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-575.841 -10.140.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
24.070 403.126
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.694.107 -1.342.320
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.051.294 -9.678.214
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
745.275 -1.136.455
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.985.734 1.860.815
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
16.010.430 7.936.402
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.401.781 -9.437.616
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 -1.997.730 1.253.603
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
726.749 -8.674.328
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-478.003 4.023.049
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-84.986 -105.753
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
84.368 104.182
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.399.636 -1.726.285
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.019.372 4.660.502
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-97.121 -144.888
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 1.235.291
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.540.760 1.552.522
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.786.518 7.853.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.145.906 -6.299.427
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-99.852 -1.549
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 1.304.103 278.389
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.093.609 -2.820.368
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.547.325 12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.640.934 9.540.041


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.721.963 1.996.251
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-230.042 17.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.254 24.782
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
46.628 25.047
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.374 -265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-274.296 -7.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
224.832 253.149
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-625.627 -278.537
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
113.484 115.465
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-104.628 -117.129
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.643 19.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.491.921 2.013.255


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.465.983 77.743.326 103.209.309 24.474.783 70.122.320 94.597.103
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 4.122.044 65.385.668 69.507.712 3.211.527 59.521.225 62.732.752
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.761.778 45.442.047 48.203.825 2.815.820 38.550.627 41.366.447
Bankalar
1.140.726 20.033.705 21.174.431 399.233 21.035.031 21.434.264
Para Piyasalarından Alacaklar
225.466 0 225.466 216 0 216
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-5.926 -90.084 -96.010 -3.742 -64.433 -68.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 164.308 4.357.154 4.521.462 183.255 4.261.381 4.444.636
Devlet Borçlanma Senetleri
128.945 131.394 260.339 151.143 83.426 234.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
29.914 20.835 50.749 25.670 85.842 111.512
Diğer Finansal Varlıklar
5.449 4.204.925 4.210.374 6.442 4.092.113 4.098.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 17.270.078 6.530.096 23.800.174 18.254.325 5.213.456 23.467.781
Devlet Borçlanma Senetleri
17.212.438 5.415.077 22.627.515 18.174.639 4.116.609 22.291.248
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.343 263.879 279.222 15.058 210.087 225.145
Diğer Finansal Varlıklar
42.297 851.140 893.437 64.628 886.760 951.388
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 3.909.553 1.470.408 5.379.961 2.825.676 1.126.258 3.951.934
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.205.816 1.356.898 4.562.714 2.304.179 945.016 3.249.195
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
703.737 113.510 817.247 521.497 181.242 702.739
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
173.539.571 87.219.419 260.758.990 163.355.336 81.227.567 244.582.903
Krediler
5.1.5 162.530.817 84.649.136 247.179.953 152.258.825 78.352.639 230.611.464
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 19.311.467 7.187.836 26.499.303 18.565.890 6.866.393 25.432.283
Devlet Borçlanma Senetleri
19.179.822 6.321.566 25.501.388 18.532.126 6.053.663 24.585.789
Diğer Finansal Varlıklar
131.645 866.270 997.915 33.764 812.730 846.494
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.302.713 -4.617.553 -12.920.266 -7.469.379 -3.991.465 -11.460.844
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 799.039 0 799.039 786.709 0 786.709
Satış Amaçlı
799.039 0 799.039 786.709 0 786.709
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.334.897 5.176.589 7.511.486 2.176.289 4.883.620 7.059.909
İştirakler (Net)
5.1.9 35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 2.299.739 5.176.589 7.476.328 2.141.131 4.883.620 7.024.751
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.216.199 5.176.589 7.392.788 2.057.591 4.883.620 6.941.211
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
83.540 0 83.540 83.540 0 83.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 5.009.418 304 5.009.722 4.105.729 300 4.106.029
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 315.450 0 315.450 300.551 0 300.551
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
315.450 0 315.450 300.551 0 300.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 690.700 0 690.700 690.700 0 690.700
CARİ VERGİ VARLIĞI
250 0 250 60.043 0 60.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 1.210.826 0 1.210.826 1.305.446 0 1.305.446
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 3.669.920 1.208.441 4.878.361 4.854.484 1.133.325 5.987.809
VARLIKLAR TOPLAMI
213.036.054 171.348.079 384.384.133 202.110.070 157.367.132 359.477.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 104.094.824 132.060.087 236.154.911 104.641.068 113.416.850 218.057.918
ALINAN KREDİLER
5.2.2 875.333 32.699.257 33.574.590 914.443 31.026.239 31.940.682
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 26.973 413.789 440.762 45.416 0 45.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.535.563 17.112.407 22.647.970 3.200.841 16.806.517 20.007.358
Bonolar
3.431.191 29.564 3.460.755 1.128.901 27.087 1.155.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.104.372 17.082.843 19.187.215 2.071.940 16.779.430 18.851.370
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.291.147 13.291.147 0 12.285.838 12.285.838
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.883.413 2.437.063 4.320.476 2.402.287 1.801.765 4.204.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.814.792 2.411.252 4.226.044 2.288.704 1.789.390 4.078.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
68.621 25.811 94.432 113.583 12.375 125.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 874.961 55.478 930.439 16.464 0 16.464
KARŞILIKLAR
5.2.8 3.989.774 896.327 4.886.101 3.826.730 993.663 4.820.393
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
963.924 137.644 1.101.568 940.537 110.696 1.051.233
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.025.850 758.683 3.784.533 2.886.193 882.967 3.769.160
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 639.524 73.582 713.106 508.339 57.628 565.967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 0 4.302.079 4.302.079 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.302.079 4.302.079 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 13.511.804 1.418.431 14.930.235 15.704.986 1.163.257 16.868.243
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 48.101.339 90.978 48.192.317 46.363.042 324.811 46.687.853
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.273.747 134.934 1.408.681 1.273.518 90.909 1.364.427
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.221.403 -301.166 920.237 1.271.073 -76.540 1.194.533
Kar Yedekleri
31.864.247 257.210 32.121.457 31.798.472 310.442 32.108.914
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
30.169.729 0 30.169.729 30.103.954 0 30.103.954
Diğer Kar Yedekleri
229.144 257.210 486.354 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
8.757.508 0 8.757.508 7.035.545 0 7.035.545
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
7.035.545 0 7.035.545 397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.721.963 0 1.721.963 6.638.236 0 6.638.236
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
179.533.508 204.850.625 384.384.133 177.623.616 181.853.586 359.477.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 10.272.821 7.382.983
Kredilerden Alınan Faizler
8.204.825 6.118.741
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
70.258 71.734
Bankalardan Alınan Faizler
196.183 63.990
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29.777 3.050
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.627.596 1.056.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.694 12.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
810.457 578.286
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
806.445 465.820
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
144.182 68.874
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -5.777.758 -3.595.218
Mevduata Verilen Faizler
-4.688.397 -2.529.176
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-511.029 -331.412
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.277 -247.643
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-474.220 -473.875
Kiralama Faiz Giderleri
-47.062 -265
Diğer Faiz Giderleri
-50.773 -12.847
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.495.063 3.787.765
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.430.502 1.169.214
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.957.011 1.481.950
Gayri Nakdi Kredilerden
166.484 109.457
Diğer
1.790.527 1.372.493
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-526.509 -312.736
Gayri Nakdi Kredilere
-52 -729
Diğer
-526.457 -312.007
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 414 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -169.078 -341.906
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
486.955 207.847
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
907.345 349.864
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.563.378 -899.617
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 1.639.973 1.023.881
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.396.874 5.638.954
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -3.206.823 -1.616.995
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-242.876 -17.925
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-864.992 -678.240
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -1.203.802 -1.057.653
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.878.381 2.268.141
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
249.959 224.444
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 2.128.340 2.492.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -406.377 -496.334
Cari Vergi Karşılığı
-196.488 -377.655
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-522.901 -305.854
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
313.012 187.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 1.721.963 1.996.251
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 1.721.963 1.996.251
Grubun Karı (Zararı)
1.721.963 1.996.251
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00410000 0,00475000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758782


BIST
10:271.088
Değişim :  -0,37% |  -4,06
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
KLGYO 8,71 17.141.515 % 9,97  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
OYAYO 7,23 5.683.911 % 9,88  
ROYAL 2,80 953.744 % 9,80  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3137 9,3604 % 1,09  
Frank 7,7751 7,8219 % 0,64  
Riyal 1,8865 1,8960 % 0,71  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.046 2.047 8,14  
Altın Gr. 468 468 5,99  
Cumhuriyet 3.069 3.131 37,00  
Tam 3.161 3.232 47,60  
Yarım 1.535 1.573 18,50  
Çeyrek 770 788 9,30  
Gümüş.Ons 27,64 27,68 0,71  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 0,20  
B. Petrol 45,37 45,37 0,18