***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2019 18:11***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.439 0 32.273 619.950 -503.878 -225.844 0 0 3.901.414 3.828.354 34.570 3.862.924
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.353 0 0 45.353 0 45.353
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.524.314 -144.269 93.131 2.203.743 -374.218 -881.292 32.930.225 0 3.901.414 44.237.482 167.386 44.404.868
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.290 0 76.098 404.610 -352.560 -158.059 0 0 3.628.371 3.604.750 40.504 3.645.254
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.440 0 0 25.440 0 25.440
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.541.213 -160.891 175.460 3.149.405 -1.410.771 -1.232.800 39.645.065 0 3.628.371 50.319.486 237.370 50.556.856


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
187.607.559 350.827.440 538.434.999 164.137.002 329.699.658 493.836.660
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 23.100.829 41.627.084 64.727.913 22.813.515 44.901.913 67.715.428
Teminat Mektupları
22.962.617 27.977.334 50.939.951 22.742.832 27.430.938 50.173.770
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.246.826 1.246.826 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.429.860 485.616 1.915.476 1.842.819 385.452 2.228.271
Diğer Teminat Mektupları
21.532.757 26.244.892 47.777.649 20.900.013 26.063.572 46.963.585
Banka Kredileri
76.579 2.790.599 2.867.178 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
76.579 2.790.599 2.867.178 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
61.633 10.789.387 10.851.020 47.188 14.638.734 14.685.922
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
61.633 10.789.387 10.851.020 47.188 14.638.734 14.685.922
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 69.764 69.764 0 66.907 66.907
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
66.862.595 22.952.439 89.815.034 52.698.904 12.841.024 65.539.928
Cayılamaz Taahhütler
66.674.111 21.161.749 87.835.860 52.490.826 9.539.003 62.029.829
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
13.704.280 18.995.625 32.699.905 4.335.975 7.765.351 12.101.326
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.246 6.246 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.964.412 1.438.840 16.403.252 13.372.364 1.161.904 14.534.268
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.466.550 0 3.466.550 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
95.070 0 95.070 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
34.441.390 663.539 35.104.929 31.989.568 553.338 32.542.906
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.409 0 2.409 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 57.499 57.499 0 52.667 52.667
Cayılabilir Taahhütler
188.484 1.790.690 1.979.174 208.078 3.302.021 3.510.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
57.275 1.505.716 1.562.991 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
131.209 284.974 416.183 89.273 261.445 350.718
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 97.644.135 286.247.917 383.892.052 88.624.583 271.956.721 360.581.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
18.066.629 50.308.127 68.374.756 13.093.473 50.419.760 63.513.233
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.445.772 17.673.389 23.119.161 6.000.686 17.404.868 23.405.554
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.620.857 32.634.738 45.255.595 7.092.787 33.014.892 40.107.679
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
79.577.506 235.939.790 315.517.296 75.531.110 221.536.961 297.068.071
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.957.118 10.256.604 18.213.722 11.559.409 13.254.851 24.814.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.580.696 5.883.485 9.464.181 4.765.141 7.545.258 12.310.399
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.376.422 4.373.119 8.749.541 6.794.268 5.709.593 12.503.861
Para ve Faiz Swap İşlemleri
59.583.328 179.510.126 239.093.454 45.874.245 156.440.960 202.315.205
Swap Para Alım İşlemleri
11.570.554 75.836.534 87.407.088 10.649.363 63.055.771 73.705.134
Swap Para Satım İşlemleri
42.964.550 42.221.498 85.186.048 33.809.288 36.121.829 69.931.117
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.524.112 30.726.047 33.250.159 707.797 28.631.680 29.339.477
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.524.112 30.726.047 33.250.159 707.797 28.631.680 29.339.477
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.221.084 24.035.568 35.256.652 17.232.147 32.370.725 49.602.872
Para Alım Opsiyonları
7.286.720 4.795.099 12.081.819 9.069.974 8.208.590 17.278.564
Para Satım Opsiyonları
3.815.860 8.906.551 12.722.411 8.084.584 10.686.711 18.771.295
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.023.353 8.023.353 0 11.921.185 11.921.185
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.310.565 2.310.565 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
74.483 0 74.483 24.665 0 24.665
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
44.021 0 44.021 52.924 0 52.924
Futures Para İşlemleri
772.140 870.125 1.642.265 837.290 970.229 1.807.519
Futures Para Alım İşlemleri
6.532 775.706 782.238 66.180 807.290 873.470
Futures Para Satım İşlemleri
765.608 94.419 860.027 771.110 162.939 934.049
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 45.122 45.122 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 45.122 45.122 0 18.066 18.066
Diğer
43.836 21.222.245 21.266.081 28.019 18.482.130 18.510.149
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
770.315.442 861.752.972 1.632.068.414 734.970.642 779.705.808 1.514.676.450
EMANET KIYMETLER
55.257.250 48.404.619 103.661.869 47.679.289 45.204.129 92.883.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
19.506.878 0 19.506.878 16.549.359 0 16.549.359
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.836.161 16.319.933 32.156.094 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
16.377.430 6.063.877 22.441.307 16.598.765 5.317.179 21.915.944
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.898.117 1.016.943 3.915.060 2.820.947 1.021.743 3.842.690
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
201.276 20.771.519 20.972.795 189.845 19.210.946 19.400.791
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 140.486 140.486 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
437.388 4.091.861 4.529.249 403.297 4.195.988 4.599.285
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
715.058.192 813.348.353 1.528.406.545 687.291.353 734.501.679 1.421.793.032
Menkul Kıymetler
3.529.425 1.344.481 4.873.906 2.626.072 149.806 2.775.878
Teminat Senetleri
26.628.165 14.704.242 41.332.407 27.157.222 13.490.262 40.647.484
Emtia
3.872 0 3.872 13.913 0 13.913
Varant
0 378.471 378.471 0 359.113 359.113
Gayrimenkul
172.667.517 146.984.000 319.651.517 169.974.426 135.795.357 305.769.783
Diğer Rehinli Kıymetler
512.229.213 649.937.064 1.162.166.277 487.519.720 584.707.054 1.072.226.774
Rehinli Kıymet Alanlar
0 95 95 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
957.923.001 1.212.580.412 2.170.503.413 899.107.644 1.109.405.466 2.008.513.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 8.508.088 4.233.945
Alınan Faizler
19.436.161 14.885.375
Ödenen Faizler
-12.075.082 -8.077.203
Alınan Temettüler
9.022 5.188
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.156.118 3.142.253
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.732.453 3.018.758
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
354.309 224.141
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.081.182 -3.561.837
Ödenen Vergiler
-675.568 -1.441.849
Diğer
-2.348.143 -3.960.881
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -10.292.364 -5.571.170
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-174.556 575.698
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-9.889.364 -875.469
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.291.977 -28.704.946
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
771.657 -794.774
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.655.257 5.199.839
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17.578.140 23.439.381
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.462.438 -5.522.164
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.168.569 1.111.265
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 -1.784.276 -1.337.225
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -1.895.930 4.282.386
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-255.037 -320.887
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
164.689 173.188
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.130.615 -4.952.083
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.173.069 7.764.501
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-932.340 -308.976
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
84.304 1.926.643
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.916.987 566.324
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.633.796 13.743.461
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.560.300 -11.427.137
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-680 -1.750.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-155.829 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.115.018 809.584
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 2.351.799 4.321.069
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 37.697.604 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 40.049.403 19.273.581


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.668.768 3.935.990
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-23.514 -73.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
82.388 36.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.665 4.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
80.272 33.735
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.549 -1.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-105.902 -109.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
404.610 619.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-272.599 -784.811
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-178.995 220.259
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-197.574 -282.305
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
138.656 117.129
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.645.254 3.862.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.258.527 96.179.493 121.438.020 25.196.642 83.036.609 108.233.251
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 5.527.572 79.048.276 84.575.848 3.771.855 68.563.711 72.335.566
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.432.543 51.035.069 55.467.612 2.815.833 38.805.205 41.621.038
Bankalar
1.089.835 27.978.789 29.068.624 958.317 29.694.583 30.652.900
Para Piyasalarından Alacaklar
15.443 137.460 152.903 3.917 138.076 141.993
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-10.249 -103.042 -113.291 -6.212 -74.153 -80.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 530.924 4.521.873 5.052.797 305.745 4.335.292 4.641.037
Devlet Borçlanma Senetleri
310.610 140.430 451.040 176.148 83.426 259.574
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
198.787 37.996 236.783 97.797 102.529 200.326
Diğer Finansal Varlıklar
21.527 4.343.447 4.364.974 31.800 4.149.337 4.181.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 17.445.131 11.226.593 28.671.724 18.254.325 8.908.628 27.162.953
Devlet Borçlanma Senetleri
17.382.569 6.362.725 23.745.294 18.174.639 4.657.172 22.831.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
16.129 314.538 330.667 15.058 220.404 235.462
Diğer Finansal Varlıklar
46.433 4.549.330 4.595.763 64.628 4.031.052 4.095.680
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.754.900 1.382.751 3.137.651 2.864.717 1.228.978 4.093.695
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.179.300 1.355.918 2.535.218 2.301.908 1.046.359 3.348.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
575.600 26.833 602.433 562.809 182.619 745.428
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
170.204.365 115.968.433 286.172.798 167.902.027 109.165.560 277.067.587
Krediler
5.1.5 155.721.490 110.138.077 265.859.567 153.460.388 102.549.167 256.009.555
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.397.982 5.198.884 6.596.866 1.674.838 5.291.202 6.966.040
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.409.002 506.337 1.915.339 1.974.562 611.571 2.586.133
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 20.373.064 6.577.765 26.950.829 18.586.328 6.067.681 24.654.009
Devlet Borçlanma Senetleri
20.131.687 6.557.197 26.688.884 18.552.564 6.053.663 24.606.227
Diğer Finansal Varlıklar
241.377 20.568 261.945 33.764 14.018 47.782
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.697.173 -6.452.630 -15.149.803 -7.794.089 -5.354.061 -13.148.150
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 1.050.645 25.292 1.075.937 828.631 29.064 857.695
Satış Amaçlı
1.050.645 25.292 1.075.937 828.631 29.064 857.695
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
145.339 4.018 149.357 129.287 3.584 132.871
İştirakler (Net)
5.1.10 35.747 6 35.753 35.747 5 35.752
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 6 35.753 35.747 5 35.752
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 109.592 4.012 113.604 93.540 3.579 97.119
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
109.592 4.012 113.604 93.540 3.579 97.119
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.154.652 370.330 5.524.982 4.246.180 248.738 4.494.918
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 376.496 51.537 428.033 368.133 47.939 416.072
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
370.108 51.537 421.645 361.745 47.939 409.684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 558.401 0 558.401 558.309 0 558.309
CARİ VERGİ VARLIĞI
29.526 102.479 132.005 89.774 85.492 175.266
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.855.835 32.822 1.888.657 1.494.185 24.992 1.519.177
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 4.259.052 657.614 4.916.666 4.987.063 711.392 5.698.455
VARLIKLAR TOPLAMI
208.892.838 213.392.018 422.284.856 205.800.231 193.353.370 399.153.601
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 101.659.706 158.401.176 260.060.882 104.075.640 140.940.706 245.016.346
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.288.040 30.137.824 31.425.864 1.185.677 32.154.050 33.339.727
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 624.665 1.345.327 1.969.992 1.413.902 1.220.688 2.634.590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 7.964.657 22.857.583 30.822.240 4.099.201 22.812.262 26.911.463
Bonolar
5.871.671 0 5.871.671 1.926.060 27.087 1.953.147
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.092.986 22.857.583 24.950.569 2.173.141 22.785.175 24.958.316
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.594.698 13.594.698 0 12.312.230 12.312.230
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.978.850 2.961.101 4.939.951 2.536.310 1.973.852 4.510.162
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.789.863 2.869.640 4.659.503 2.344.496 1.955.394 4.299.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
188.987 91.461 280.448 191.814 18.458 210.272
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 899.308 192.178 1.091.486 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.9 4.543.116 935.090 5.478.206 4.281.061 1.088.451 5.369.512
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.037.738 163.019 1.200.757 988.225 138.877 1.127.102
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
445.555 47.536 493.091 403.175 41.645 444.820
Diğer Karşılıklar
3.059.823 724.535 3.784.358 2.889.661 907.929 3.797.590
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 1.481.098 67.511 1.548.609 558.766 88.115 646.881
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 26.101 26.101 0 19.121 19.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 0 4.339.333 4.339.333 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.339.333 4.339.333 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 14.578.242 1.852.396 16.430.638 15.877.710 1.651.999 17.529.709
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 50.398.816 158.040 50.556.856 46.599.322 287.520 46.886.842
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.335.819 219.963 1.555.782 1.334.963 138.431 1.473.394
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
878.583 -372.749 505.834 813.913 -202.070 611.843
Kar Yedekleri
39.334.239 310.826 39.645.065 32.626.814 351.159 32.977.973
Yasal Yedekler
1.546.353 43.602 1.589.955 1.540.985 40.717 1.581.702
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.555.310 0 37.555.310 30.856.685 0 30.856.685
Diğer Kar Yedekleri
232.576 267.224 499.800 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
3.628.371 0 3.628.371 6.641.652 0 6.641.652
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.628.371 0 3.628.371 6.641.652 0 6.641.652
Azınlık Payları
237.370 0 237.370 197.546 0 197.546
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
185.416.498 236.868.358 422.284.856 180.627.589 218.526.012 399.153.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 22.098.622 16.656.566 11.191.642 8.774.161
Kredilerden Alınan Faizler
17.539.830 13.671.098 8.898.066 7.217.671
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
157.343 157.681 86.475 85.776
Bankalardan Alınan Faizler
522.678 237.304 282.053 133.953
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
84.600 7.868 51.650 4.511
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.264.180 2.188.841 1.619.937 1.123.169
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.101 27.515 20.148 13.289
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.627.599 1.189.839 791.440 593.513
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.602.480 971.487 808.349 516.367
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
261.631 246.532 131.246 130.900
Diğer Faiz Gelirleri
268.360 147.242 122.215 78.181
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -12.200.461 -8.056.712 -6.203.238 -4.285.269
Mevduata Verilen Faizler
-9.447.724 -5.336.242 -4.719.438 -2.802.124
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.089.822 -963.375 -606.287 -549.839
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-79.262 -621.618 -41.645 -330.306
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.424.104 -1.088.873 -773.575 -569.312
Kiralama Faiz Giderleri
-93.302 -20 -46.881 0
Diğer Faiz Giderleri
-66.247 -46.584 -15.412 -33.688
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.898.161 8.599.854 4.988.404 4.488.892
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.974.890 2.425.350 1.475.787 1.187.124
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.156.118 3.142.253 2.108.361 1.575.248
Gayri Nakdi Kredilerden
363.737 251.751 185.943 132.135
Diğer
3.792.381 2.890.502 1.922.418 1.443.113
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.181.228 -716.903 -632.574 -388.124
Gayri Nakdi Kredilere
-7.608 -6.600 -3.957 -3.569
Diğer
-1.173.620 -710.303 -628.617 -384.555
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 9.022 5.188 8.454 4.368
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -979.437 -332.157 -836.672 -49.696
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
355.975 737.035 -133.816 517.427
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.415.186 69.745 -3.238.195 -218.280
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.079.774 -1.138.937 2.535.339 -348.843
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.376.478 2.066.046 1.350.398 713.642
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.279.114 12.764.281 6.986.371 6.344.330
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -5.520.742 -3.560.254 -2.134.125 -1.777.215
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -204.711 -35.529 40.169 -15.741
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.094.674 -1.718.108 -1.069.584 -903.665
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -2.794.561 -2.412.547 -1.402.448 -1.184.459
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.664.426 5.037.843 2.420.383 2.463.250
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 4.664.426 5.037.843 2.420.383 2.463.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -995.658 -1.101.853 -509.024 -538.462
Cari Vergi Karşılığı
-1.224.051 -1.067.538 -941.205 -592.928
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-340.192 -415.599 195.574 -100.653
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
568.585 381.284 236.607 155.119
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 3.668.768 3.935.990 1.911.359 1.924.788
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 3.668.768 3.935.990 1.911.359 1.924.788
Grubun Karı (Zararı)
3.628.371 3.901.414 1.891.845 1.907.343
Azınlık Payları Karı (Zararı)
40.397 34.576 19.514 17.445
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00864000 0,00929000 0,00450000 0,00454000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777963


BIST
10:481.090
Değişim :  -0,16% |  -1,72
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094
En Düşük
1.085
BIST En Aktif Hisseler
FRIGO 36,08 460.994 % 10,00  
KAPLM 9,36 819.697 % 9,99  
KLGYO 8,71 18.758.744 % 9,97  
RAYSG 6,19 4.341.873 % 9,95  
AYES 5,32 110.470 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3194 9,3661 % 1,16  
Frank 7,7746 7,8214 % 0,64  
Riyal 1,8880 1,8975 % 0,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.044 2.045 6,31  
Altın Gr. 467 467 5,64  
Cumhuriyet 3.067 3.129 34,90  
Tam 3.159 3.244 59,80  
Yarım 1.534 1.572 17,50  
Çeyrek 769 787 8,70  
Gümüş.Ons 27,41 27,46 0,48  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,21  
B. Petrol 45,29 45,29 0,10