***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.07.2019 18:12***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 32.273 0 611.446 -488.455 -225.845 0 0 0 3.903.566 3.832.985 0 3.832.985
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.144 0 0 41.144 0 41.144
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 93.131 0 2.322.904 -234.219 -576.766 0 32.067.036 397.309 3.903.566 44.245.881 0 44.245.881
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 76.098 0 422.233 -362.630 -158.059 0 0 0 3.632.920 3.610.562 0 3.610.562
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.557 0 0 22.557 0 22.557
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 175.460 0 3.280.109 -1.251.975 -932.057 0 39.167.016 0 3.632.920 50.320.972 0 50.320.972


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
186.079.110 333.502.443 519.581.553 162.159.415 312.705.642 474.865.057
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 23.080.953 39.966.382 63.047.335 22.813.515 42.989.474 65.802.989
Teminat Mektupları
22.942.741 27.006.862 49.949.603 22.742.832 26.424.630 49.167.462
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.246.826 1.246.826 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.409.984 418.740 1.828.724 1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
21.532.757 25.341.296 46.874.053 20.900.013 25.228.373 46.128.386
Banka Kredileri
76.579 2.790.599 2.867.178 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
76.579 2.790.599 2.867.178 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
61.633 10.099.324 10.160.957 47.188 13.736.240 13.783.428
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
61.633 10.099.324 10.160.957 47.188 13.736.240 13.783.428
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 69.597 69.597 0 63.270 63.270
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 66.854.736 20.624.929 87.479.665 52.647.137 11.735.504 64.382.641
Cayılamaz Taahhütler
66.797.461 19.117.603 85.915.064 52.528.332 8.693.452 61.221.784
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
13.689.494 17.772.083 31.461.577 4.333.078 7.478.919 11.811.997
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.246 6.246 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.102.184 1.339.274 16.441.458 13.412.427 1.208.790 14.621.217
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.466.550 0 3.466.550 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
95.070 0 95.070 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
34.441.754 0 34.441.754 31.989.908 0 31.989.908
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.409 0 2.409 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
57.275 1.507.326 1.564.601 118.805 3.042.052 3.160.857
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
57.275 1.505.716 1.562.991 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.610 1.610 0 1.476 1.476
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 96.143.421 272.911.132 369.054.553 86.698.763 257.980.664 344.679.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.087.613 45.800.258 62.887.871 11.918.326 46.555.011 58.473.337
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.445.772 16.534.574 21.980.346 6.000.686 16.411.355 22.412.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
11.641.841 29.265.684 40.907.525 5.917.640 30.143.656 36.061.296
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
79.055.808 227.110.874 306.166.682 74.780.437 211.425.653 286.206.090
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.973.445 10.169.598 18.143.043 11.612.734 13.094.791 24.707.525
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.580.696 5.845.439 9.426.135 4.785.365 7.470.638 12.256.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.392.749 4.324.159 8.716.908 6.827.369 5.624.153 12.451.522
Para ve Faiz Swap İşlemleri
59.239.466 170.533.856 229.773.322 45.314.567 147.510.879 192.825.446
Swap Para Alım İşlemleri
11.399.661 70.309.864 81.709.525 10.335.927 58.804.841 69.140.768
Swap Para Satım İşlemleri
42.791.581 36.630.112 79.421.693 33.563.046 31.725.340 65.288.386
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.524.112 31.796.940 34.321.052 707.797 28.490.349 29.198.146
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.524.112 31.796.940 34.321.052 707.797 28.490.349 29.198.146
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.077.289 24.283.252 35.360.541 17.067.638 31.573.332 48.640.970
Para Alım Opsiyonları
7.274.150 4.575.455 11.849.605 9.026.514 7.809.989 16.836.503
Para Satım Opsiyonları
3.803.139 8.687.195 12.490.334 8.041.124 10.288.110 18.329.234
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.710.037 8.710.037 0 11.920.994 11.920.994
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.310.565 2.310.565 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
765.608 864.025 1.629.633 785.498 923.754 1.709.252
Futures Para Alım İşlemleri
0 775.706 775.706 31.748 791.418 823.166
Futures Para Satım İşlemleri
765.608 88.319 853.927 753.750 132.336 886.086
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 45.122 45.122 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 45.122 45.122 0 18.066 18.066
Diğer
0 21.215.021 21.215.021 0 18.304.831 18.304.831
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
750.732.455 806.841.594 1.557.574.049 716.032.012 729.102.775 1.445.134.787
EMANET KIYMETLER
41.055.617 47.842.464 88.898.081 34.633.151 44.578.085 79.211.236
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.768.576 0 5.768.576 3.982.523 0 3.982.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.836.161 16.319.933 32.156.094 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
16.252.196 6.000.564 22.252.760 16.479.946 5.246.790 21.726.736
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.896.736 981.697 3.878.433 2.819.574 1.015.696 3.835.270
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
201.276 20.731.696 20.932.972 189.845 19.205.507 19.395.352
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 140.486 140.486 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
100.672 3.668.088 3.768.760 44.187 3.651.819 3.696.006
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
709.676.838 758.999.130 1.468.675.968 681.398.861 684.524.690 1.365.923.551
Menkul Kıymetler
3.212.318 1.318.759 4.531.077 2.341.155 27.885 2.369.040
Teminat Senetleri
26.591.258 12.183.454 38.774.712 27.120.291 11.296.710 38.417.001
Emtia
3.872 0 3.872 13.913 0 13.913
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
172.080.734 133.386.593 305.467.327 169.414.525 123.196.216 292.610.741
Diğer Rehinli Kıymetler
507.788.656 612.110.229 1.119.898.885 482.508.977 550.003.792 1.032.512.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 95 95 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
936.811.565 1.140.344.037 2.077.155.602 878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.791.507 3.250.368
Alınan Faizler
18.264.210 13.026.794
Ödenen Faizler
-11.797.074 -7.781.519
Alınan Temettüler
7.963 2.987
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.004.448 2.982.683
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.909.550 2.164.793
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
319.760 220.115
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.563.309 -3.123.494
Ödenen Vergiler
-196.745 -1.204.437
Diğer
5.6 -2.157.296 -3.037.554
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.394.574 -6.692.724
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-72.189 521.175
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-10.928.249 -1.085.976
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.617.960 -24.960.343
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.499 -1.553.973
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.170.127 4.335.188
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.711.155 20.183.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.075.380 -5.375.427
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 -1.356.085 1.243.111
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.603.067 -3.442.356
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.352.519 3.679.360
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-131.941 -256.842
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
134.250 144.519
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.727.073 -4.052.116
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.220.281 6.206.177
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-932.340 -289.021
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
84.304 1.926.643
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.444.145 254.862
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.039.419 12.337.042
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.417.835 -10.329.288
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.750.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-177.439 -2.892
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 1.118.596 819.412
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.607.155 1.311.278
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.547.325 12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
32.154.480 13.671.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.632.920 3.903.566
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-22.358 -70.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.098 32.273
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
80.272 33.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.174 -1.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-98.456 -102.854
Yabancı Para Çevrim Farkları
422.233 611.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-317.959 -754.492
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-154.279 213.450
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-197.574 -282.306
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149.123 109.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.610.562 3.832.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.422.510 83.018.805 107.441.315 24.474.783 70.122.320 94.597.103
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 4.966.451 70.296.563 75.263.014 3.211.527 59.521.225 62.732.752
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.432.543 50.748.959 55.181.502 2.815.820 38.550.627 41.366.447
Bankalar
542.785 19.637.579 20.180.364 399.233 21.035.031 21.434.264
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 216 0 216
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-8.877 -89.975 -98.852 -3.742 -64.433 -68.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 313.605 4.440.896 4.754.501 183.255 4.261.381 4.444.636
Devlet Borçlanma Senetleri
286.939 140.430 427.369 151.143 83.426 234.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
25.712 21.646 47.358 25.670 85.842 111.512
Diğer Finansal Varlıklar
954 4.278.820 4.279.774 6.442 4.092.113 4.098.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 17.400.742 6.963.325 24.364.067 18.254.325 5.213.456 23.467.781
Devlet Borçlanma Senetleri
17.338.180 5.764.682 23.102.862 18.174.639 4.116.609 22.291.248
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
16.129 299.701 315.830 15.058 210.087 225.145
Diğer Finansal Varlıklar
46.433 898.942 945.375 64.628 886.760 951.388
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.741.712 1.318.021 3.059.733 2.825.676 1.126.258 3.951.934
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.181.709 1.293.993 2.475.702 2.304.179 945.016 3.249.195
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
560.003 24.028 584.031 521.497 181.242 702.739
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
166.731.383 87.607.138 254.338.521 163.355.336 81.227.567 244.582.903
Krediler
5.1.5 154.780.628 85.220.073 240.000.701 152.258.825 78.352.639 230.611.464
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 20.352.135 7.449.505 27.801.640 18.565.890 6.866.393 25.432.283
Devlet Borçlanma Senetleri
20.110.758 6.557.197 26.667.955 18.532.126 6.053.663 24.585.789
Diğer Finansal Varlıklar
241.377 892.308 1.133.685 33.764 812.730 846.494
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.401.380 -5.062.440 -13.463.820 -7.469.379 -3.991.465 -11.460.844
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 916.480 0 916.480 786.709 0 786.709
Satış Amaçlı
916.480 0 916.480 786.709 0 786.709
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.530.121 5.541.410 8.071.531 2.176.289 4.883.620 7.059.909
İştirakler (Net)
5.1.9 35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 2.494.963 5.541.410 8.036.373 2.141.131 4.883.620 7.024.751
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.395.371 5.541.410 7.936.781 2.057.591 4.883.620 6.941.211
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
99.592 0 99.592 83.540 0 83.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 4.994.024 295 4.994.319 4.105.729 300 4.106.029
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 302.799 0 302.799 300.551 0 300.551
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
302.799 0 302.799 300.551 0 300.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 690.792 0 690.792 690.700 0 690.700
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 60.043 0 60.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 1.686.240 0 1.686.240 1.305.446 0 1.305.446
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 3.986.251 1.222.322 5.208.573 4.854.484 1.133.325 5.987.809
VARLIKLAR TOPLAMI
206.260.600 177.389.970 383.650.570 202.110.070 157.367.132 359.477.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 102.577.303 129.224.527 231.801.830 104.641.068 113.416.850 218.057.918
ALINAN KREDİLER
5.2.2 912.320 30.038.737 30.951.057 914.443 31.026.239 31.940.682
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 94.667 423.684 518.351 45.416 0 45.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 7.079.845 17.549.097 24.628.942 3.200.841 16.806.517 20.007.358
Bonolar
4.986.576 0 4.986.576 1.128.901 27.087 1.155.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.093.269 17.549.097 19.642.366 2.071.940 16.779.430 18.851.370
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 13.565.901 13.565.901 0 12.285.838 12.285.838
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.873.504 2.794.218 4.667.722 2.402.287 1.801.765 4.204.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.772.113 2.724.972 4.497.085 2.288.704 1.789.390 4.078.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
101.391 69.246 170.637 113.583 12.375 125.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 884.141 77.614 961.755 16.464 0 16.464
KARŞILIKLAR
5.2.8 4.034.370 835.045 4.869.415 3.826.730 993.663 4.820.393
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
978.383 137.596 1.115.979 940.537 110.696 1.051.233
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.055.987 697.449 3.753.436 2.886.193 882.967 3.769.160
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.418.518 33.384 1.451.902 508.339 57.628 565.967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 0 4.339.333 4.339.333 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.339.333 4.339.333 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 14.246.073 1.327.317 15.573.390 15.704.986 1.163.257 16.868.243
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 50.145.436 175.536 50.320.972 46.363.042 324.811 46.687.853
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.274.375 166.150 1.440.525 1.273.518 90.909 1.364.427
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.353.915 -257.838 1.096.077 1.271.073 -76.540 1.194.533
Kar Yedekleri
38.899.792 267.224 39.167.016 31.798.472 310.442 32.108.914
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.201.842 0 37.201.842 30.103.954 0 30.103.954
Diğer Kar Yedekleri
232.576 267.224 499.800 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
3.632.920 0 3.632.920 7.035.545 0 7.035.545
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.632.920 0 3.632.920 6.638.236 0 6.638.236
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
183.266.177 200.384.393 383.650.570 177.623.616 181.853.586 359.477.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 20.829.103 15.568.291 10.556.282 8.185.308
Kredilerden Alınan Faizler
16.673.466 12.930.489 8.468.641 6.811.748
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
156.497 157.350 86.239 85.616
Bankalardan Alınan Faizler
433.963 161.365 237.780 97.375
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
77.287 7.008 47.510 3.958
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.226.495 2.165.482 1.598.899 1.108.888
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.539 24.280 15.845 11.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.571.582 1.151.926 761.125 573.640
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.628.374 989.276 821.929 523.456
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
261.395 146.597 117.213 77.723
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -11.690.422 -7.662.089 -5.912.664 -4.066.871
Mevduata Verilen Faizler
-9.366.573 -5.322.025 -4.678.176 -2.792.849
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.047.939 -763.055 -536.910 -431.643
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-23.922 -528.103 -17.645 -280.460
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.092.862 -1.001.949 -618.642 -528.074
Kiralama Faiz Giderleri
-92.977 -491 -45.915 -226
Diğer Faiz Giderleri
-66.149 -46.466 -15.376 -33.619
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
9.138.681 7.906.202 4.643.618 4.118.437
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.869.922 2.302.931 1.439.420 1.133.717
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.004.448 2.982.683 2.047.437 1.500.733
Gayri Nakdi Kredilerden
341.422 232.523 174.938 123.066
Diğer
3.663.026 2.750.160 1.872.499 1.377.667
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.134.526 -679.752 -608.017 -367.016
Gayri Nakdi Kredilere
-94 -1.474 -42 -745
Diğer
-1.134.432 -678.278 -607.975 -366.271
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 7.963 2.987 7.549 2.987
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.100.165 -416.229 -931.087 -74.323
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
335.143 734.376 -151.812 526.529
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.389.643 227.781 -3.296.988 -122.083
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
954.335 -1.378.386 2.517.713 -478.769
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 2.574.407 1.430.417 934.434 406.536
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.490.808 11.226.308 6.093.934 5.587.354
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -5.122.634 -3.275.340 -1.915.811 -1.658.345
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-200.003 -26.610 42.873 -8.685
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.765.408 -1.449.137 -900.416 -770.897
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -2.433.825 -2.064.658 -1.230.023 -1.007.005
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.968.938 4.410.563 2.090.557 2.142.422
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
510.817 457.486 260.858 233.042
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 4.479.755 4.868.049 2.351.415 2.375.464
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -846.835 -964.483 -440.458 -468.149
Cari Vergi Karşılığı
-1.082.680 -893.687 -886.192 -516.032
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-297.437 -391.532 225.464 -85.678
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
533.282 320.736 220.270 133.561
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 3.632.920 3.903.566 1.910.957 1.907.315
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 3.632.920 3.903.566 1.910.957 1.907.315
Grubun Karı (Zararı)
3.632.920 3.903.566 1.910.957 1.907.315
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr (Zarar) 0,00865000 0,00929000 0,00455000 0,00454000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777964


BIST
18:051.084
Değişim :  -1,49% |  -16,43
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096
En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler18:05
RTALB 47,30 1.099.945.472 % 10,00  
KENT 2.289,90 9.152.730 % 10,00  
GLRYH 16,63 291.645.204 % 9,99  
BAYRK 7,27 13.056.316 % 9,98  
DOKTA 28,64 38.469.242 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3514 7,3563 % 0,21  
Euro 8,7099 8,7443 % 0,76  
Sterlin 9,6227 9,6710 % 0,64  
Frank 8,0781 8,1267 % 0,54  
Riyal 1,9609 1,9707 % 0,49  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 -9,04  
Altın Gr. 461 461 -0,27  
Cumhuriyet 3.075 3.122 31,00  
Tam 3.065 3.144 35,04  
Yarım 1.481 1.521 16,95  
Çeyrek 743 760 8,48  
Gümüş.Ons 26,41 26,47 -1,05  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,22  
B. Petrol 44,94 44,94 -0,02