***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:32***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 5.832.000 0 -274.235 0 0 17.070.077 -81.425 0 0 0 0 2.367.486 11.606.696 5.768.570 42.289.169 4.514.070 46.803.239
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
5.768.570 -5.768.570 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179.064 -179.064 -4.989 -184.053
Sermaye Arttırımı
5.832.000 -5.832.000 0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.653 1.499.479 108.349 -2.180 5.209.103 6.829.404 668.325 7.497.729
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.569.556 -260.489 0 0 0 0 2.475.836 11.541.086 5.209.103 48.939.509 5.177.406 54.116.915
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -180.271 0 0 0 0 3.219.731 10.797.192 12.934.692 56.264.288 6.182.490 62.446.778
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
458.584 12.476.107 -12.934.692 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242.914 -242.914 -17.108 -260.022
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
-1.372.236 -1.372.236 0 -1.372.236
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 6.324.147 6.324.147 807.853 7.132.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -423.185 0 0 0 0 3.678.315 21.901.063 6.324.147 60.973.285 6.973.235 67.946.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.171.638 -6.340.705
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
48.709.332 26.654.150
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
48.709.332 26.409.984
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
0 244.166
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-31.466.333 -31.532.210
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-28.406.618 -29.608.493
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.059.715 -1.923.717
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
17.242.999 -4.878.060
Ödenen Temettüler
-1.256.095 -1.326
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.815.266 -1.461.319
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-163.877 -1.515.185
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 188.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-163.877 -1.703.785
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.719.068 1.816.256
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.938.406 13.647.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.733.699 -10.523.800
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-923.775 -39.596
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.268.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.288.693 -6.039.634
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.288.693 -6.039.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 14.763.676 14.195.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 24.052.369 8.155.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 24.052.369 14.763.676
Finansal Yatırımlar
4 3.710.770 3.517.803
Ticari Alacaklar
24.711.547 20.067.367
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 20.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.711.547 20.046.716
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
194.444 214.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 194.444 214.727
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 13.810.002 14.044.021
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 334.507 291.040
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 2.375.736 3.708.602
Diğer Dönen Varlıklar
29 265.754 770.581
ARA TOPLAM
69.455.129 57.377.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.455.129 57.377.817
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 273.158 273.158
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 25.443.192 26.221.047
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.100.000 2.100.000
Şerefiye
18 2.100.000 2.100.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 31.263 558.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 2.200 2.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.599.813 31.904.939
TOPLAM VARLIKLAR
100.054.942 89.282.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 11.539.085 8.732.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 6.103.864 4.645.593
Ticari Borçlar
4.070.548 1.895.367
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 2.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.070.548 1.893.071
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 597.509 667.669
Diğer Borçlar
244.165 131.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 244.165 128.024
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 3.335
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 15.455 49.476
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.365.159 3.702.625
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 1.662.037 2.288.832
ARA TOPLAM
26.597.822 22.113.260
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.597.822 22.113.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.573.935 1.237.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.573.935 1.237.731
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 3.936.665 3.484.987
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.510.600 4.722.718
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.108.422 26.835.978
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.973.285 56.264.288
Ödenmiş Sermaye
30 11.664.000 11.664.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 14.653 14.653
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -274.235 -274.235
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.665.343 17.908.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 18.088.528 18.088.528
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -423.185 -180.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.678.314 3.219.730
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 21.901.063 10.797.192
Net Dönem Karı veya Zararı
30 6.324.147 12.934.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.973.235 6.182.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.946.520 62.446.778
TOPLAM KAYNAKLAR
100.054.942 89.282.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 42.135.514 29.621.174 21.699.129 16.106.144
Satışların Maliyeti
31 -30.852.678 -21.657.198 -15.507.479 -11.619.758
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.282.836 7.963.976 6.191.650 4.486.386
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.282.836 7.963.976 6.191.650 4.486.386
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -2.220.836 -1.415.696 -1.117.412 -733.550
Pazarlama Giderleri
28-33 -862.238 -787.200 -440.035 -420.548
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 3.896.298 2.464.234 1.973.043 1.349.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.150.108 -1.804.403 -610.211 -849.576
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.945.952 6.420.911 5.997.035 3.832.152
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.945.952 6.420.911 5.997.035 3.832.152
Finansman Giderleri
24-37 -923.775 -39.596 -433.455 -19.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.022.177 6.381.315 5.563.580 3.812.555
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.890.177 -503.887 -1.280.475 477.322
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.365.159 -1.067.275 -1.222.924 -608.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -525.018 563.388 -57.551 1.086.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.132.000 5.877.428 4.283.105 4.289.877
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.132.000 5.877.428 4.283.105 4.289.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
807.853 668.325 436.017 359.321
Ana Ortaklık Payları
6.324.147 5.209.103 3.847.088 3.930.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,54219000 0,44660000 0,32983000 0,22737000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.684.321 1.321.824 -168.694 -97.442
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 1.922.409 1.922.409 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-311.428 -229.567 -219.780 -126.730
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
73.340 -371.018 51.086 29.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 73.340 -371.018 51.086 29.288
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.684.321 1.321.824 -168.694 -97.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.816.321 7.199.252 4.114.411 4.192.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
790.746 673.314 411.495 368.700
Ana Ortaklık Payları
8.025.575 6.525.938 3.702.916 3.823.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782011


BIST
18:051.531
Değişim :  0,15% |  2,23
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.124 % 10,00  
DGATE 17,82 60.315.362 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
KRONT 61,60 42.887.029 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4275 7,4312 % 0,97  
Euro 8,9577 8,9646 % 0,69  
Sterlin 10,3391 10,3909 % 0,91  
Frank 8,0671 8,1157 % 0,65  
Riyal 1,9754 1,9854 % 1,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 -20,40  
Altın Gr. 409 409 -0,88  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,10 26,13 -0,59  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,06  
B. Petrol 63,67 63,67 0,97