***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 18:34***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -180.271 0 0 0 0 3.219.730 10.797.192 12.934.692 56.264.288 6.182.490 62.446.778
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
266.005 12.668.687 -12.934.692 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.967 -314.967 -23.519 -338.486
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
-1.539.915 -1.539.915 -53.306 -1.593.221
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.739.268 8.739.268 1.204.194 9.943.462
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.088.528 -495.238 0 0 0 0 3.485.735 21.925.964 8.739.268 63.148.674 7.309.859 70.458.533
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -217.123 0 0 0 0 3.485.735 21.900.998 11.300.990 65.914.156 7.805.210 73.719.366
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
124.474 11.176.516 -11.300.990 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-388.091 -388.091 -16.924 -405.015
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 17.376.468 17.376.468 1.903.394 19.279.862
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.664.000 14.653 -274.235 0 0 18.039.138 -605.214 0 0 0 0 3.610.209 33.077.514 17.376.468 82.902.533 9.691.680 92.594.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.117.873 7.184.250
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
78.401.867 68.531.759
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
78.401.867 68.531.759
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
0 0
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-48.569.013 -51.968.653
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-43.700.365 -47.378.888
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.868.648 -4.589.765
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
0 0
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
29.832.854 16.563.106
Ödenen Temettüler
-8.756 -1.539.915
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.706.225 -7.838.941
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-742.717 -792.285
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 127.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-300.489 -919.421
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
22.017.774 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-22.460.002 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.693.182 -3.488.373
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kayn 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
158.971 385.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 158.971 385.273
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 14.134.897 15.017.245
Canlı Varlıklar
11 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 339.819 424.361
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 5.630.880 4.314.276
Diğer Dönen Varlıklar
29 49.947 174.124
ARA TOPLAM
112.075.163 76.264.217
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.075.163 76.264.217
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 273.158 273.158
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 0 0
Canlı Varlıklar
11 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.750.000 2.750.000
Maddi Duran Varlıklar
14 22.714.290 24.606.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.100.000 2.100.000
Şerefiye
18 2.100.000 2.100.000
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 318.649 27.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 0
Diğer Duran Varlıklar
29 2.200 2.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.158.297 29.759.868
TOPLAM VARLIKLAR
140.233.460 106.024.085
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 18.401.118 12.769.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 12.036.812 7.411.302
Ticari Borçlar
2.658.359 987.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 13.919 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.644.440 987.990
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 694.120 472.451
Diğer Borçlar
222.942 231.698
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 222.942 231.698
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 34.635 10.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 5.588.861 4.314.276
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 3.400.942 1.716.079
ARA TOPLAM
43.037.789 27.913.881
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.037.789 27.913.881
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
24 0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Türev Araçlar
46 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
23 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.939.479 1.279.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 1.939.479 1.279.937
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
40 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 2.661.979 3.110.901
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.601.458 4.390.838
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.639.247 32.304.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.902.533 65.914.156
Ödenmiş Sermaye
30 11.664.000 11.664.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 14.653 14.653
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -274.235 -274.235
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.433.924 17.822.015
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 18.039.138 18.039.138
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -605.214 -217.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.610.209 3.485.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 33.077.514 21.900.998
Net Dönem Karı veya Zararı
30 17.376.468 11.300.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.691.680 7.805.210
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.594.213 73.719.366
TOPLAM KAYNAKLAR
140.233.460 106.024.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 63.615.870 59.785.922 23.702.563 17.650.408
Satışların Maliyeti
31 -45.645.097 -44.460.297 -17.184.279 -13.607.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.970.773 15.325.625 6.518.284 4.042.788
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
17.970.773 15.325.625 6.518.284 4.042.788
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -3.201.876 -3.349.939 -1.221.856 -1.129.103
Pazarlama Giderleri
28-33 -1.229.770 -1.379.657 -350.948 -517.418
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28-33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 17.013.572 5.781.308 9.537.382 1.885.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.512.038 -2.639.435 -182.650 -1.489.327
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.040.661 13.737.902 14.300.212 2.791.950
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 97.399 89.958 33.127 89.958
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.138.060 13.827.860 14.333.339 2.881.908
Finansman Giderleri
24-37 -4.604.024 -1.039.390 -2.414.020 -115.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.534.036 12.788.470 11.919.319 2.766.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.254.174 -2.845.008 -2.517.826 45.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.588.861 -3.272.598 -2.624.221 -907.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 334.687 427.590 106.395 952.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.279.862 9.943.462 9.401.493 2.811.463
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.279.862 9.943.462 9.401.493 2.811.463
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.903.394 1.204.194 805.375 396.341
Ana Ortaklık Payları
17.376.468 8.739.268 8.596.118 2.415.122
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,49000000 0,75000000 0,74000000 0,21000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-388.091 1.614.076 -134.382 -70.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 1.922.409 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-497.553 -403.804 -172.285 -92.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.462 95.471 37.903 22.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 109.462 95.471 37.903 22.131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-388.091 1.614.076 -134.382 -70.245
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.891.771 11.557.538 9.267.111 2.741.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.886.470 1.180.675 801.592 389.930
Ana Ortaklık Payları
17.005.301 10.376.863 8.465.519 2.351.288http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886423


BIST
18:051.529
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.526  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.537
En Düşük
1.519
BIST En Aktif Hisseler18:05
EPLAS 49,28 13.292.705 % 10,00  
SEKFK 12,98 94.184.931 % 10,00  
AYEN 8,91 96.414.448 % 10,00  
ISATR 227.690,00 227.690 % 10,00  
ISBIR 6.050,00 6.908.024 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3395 7,3448 % -0,21  
Euro 8,8730 8,8847 % -0,20  
Sterlin 10,2130 10,2642 % -0,32  
Frank 7,9905 8,0386 % -0,31  
Riyal 1,9514 1,9612 % -0,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 1,02  
Altın Gr. 409 409 -1,19  
Cumhuriyet 2.716 2.757 19,00  
Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,64 26,68 -0,05  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,03  
B. Petrol 62,94 62,94 0,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla