***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2020 18:28***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 63.899.263 42.046.125
Satışların Maliyeti
16 -50.627.701 -38.026.880
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.271.562 4.019.245
BRÜT KAR (ZARAR)
13.271.562 4.019.245
Genel Yönetim Giderleri
-2.277.102 -2.370.029
Pazarlama Giderleri
-7.452.286 -10.456.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.133.973 3.837.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.404.276 -9.037.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.271.871 -14.007.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -6.439
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.271.871 -13.988.451
Finansman Gelirleri
2.294.840 11.230.539
Finansman Giderleri
-9.173.132 -4.770.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.393.579 -7.528.666
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-529.607 218.097
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -138.649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -390.958 218.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
863.972 -7.310.569
DÖNEM KARI (ZARARI)
863.972 -7.310.569
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -76.697 68.022
Ana Ortaklık Payları
18 940.669 -7.378.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.419.002 -7.177.059
Dönem Karı (Zararı)
940.669 -7.378.591
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 940.669 -7.378.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.337.567 2.366.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 1.388.567 600.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.903 -29.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.903 -29.761
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-324.341 1.358.055
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-585.592 -314.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
261.251 1.672.299
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 577.482 -120.342
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-286.238 558.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.140.766 -2.165.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.582.111 -8.050.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 19 45.321 -9.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.627.432 -8.040.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.002 -51
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.002 -51
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
1.407.623
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
1.407.623
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.112.784 -4.480.627
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.599.135 5.413.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
528.793 5.405.813
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 528.793 5.405.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 227.662 303.449
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
4.823.635
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
4.823.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.305 26.691
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.305 26.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 3.241.088 2.182.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.142.730 -2.966.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.142.730 -2.966.588
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.419.002 -7.177.059
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.199.141 -1.826.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.638.466 -1.637.132
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.638.466 -1.637.132
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-560.675 -189.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.314.767 2.635.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 10.314.767 2.635.961
Kredilerden Nakit Girişleri
5 10.314.767 2.635.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.534.628 -6.367.256
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15 2.026.709 7.722.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.561.337 1.355.161
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.080.849 6.391.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.642.186 7.746.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.642.186 13.080.849
Finansal Yatırımlar
783.133 520.981
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
783.133 520.981
Ticari Alacaklar
79.433.149 70.265.446
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19 435.024 480.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 78.998.125 69.785.101
Diğer Alacaklar
3.780 3.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.780 3.780
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
6.808.854 8.216.477
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
6.808.854 8.216.477
Stoklar
7 51.969.742 57.082.526
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.067.618 5.245.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.067.618 5.245.308
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 239.709 272.370
Diğer Dönen Varlıklar
6.904.517 8.047.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.904.517 8.047.247
ARA TOPLAM
181.852.688 162.734.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.852.688 162.734.984
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.399.544 3.101.021
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.399.544 3.101.021
Diğer Alacaklar
43.902 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.902 48.904
Maddi Duran Varlıklar
11 81.044.444 77.810.455
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 239.109 223.199
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
239.109 223.199
Peşin Ödenmiş Giderler
5.616.505 5.839.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.616.505 5.839.680
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 13.660.298 14.066.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
18 14.364 14.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
104.018.166 101.104.093
TOPLAM VARLIKLAR
285.870.854 263.839.077
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.353.024 41.153.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 24.353.024 41.153.245
Banka Kredileri
24.353.024 41.153.245
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.696.162 24.374.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 47.696.162 24.374.958
Banka Kredileri
47.696.162 24.374.958
Ticari Borçlar
30.987.560 30.301.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 30.987.560 30.301.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.872.895 1.645.233
Diğer Borçlar
453.357 620.662
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
453.357 620.662
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
13.416.480 8.592.845
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13.416.480 8.592.845
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.268.884 7.027.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.268.884 7.027.796
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
138.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.420.111 1.529.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 482.206 591.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 937.905 937.905
ARA TOPLAM
130.607.122 115.245.570
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.607.122 115.245.570
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.628.763 38.731.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.628.763 38.731.259
Banka Kredileri
5 42.628.763 38.731.259
Uzun Vadeli Karşılıklar
823.106 731.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 823.106 731.525
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.451.869 39.462.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.058.991 154.708.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
117.366.965 114.345.645
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 47.496.750 47.496.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 17.673.076 17.619.134
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 17.673.076 17.619.134
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.269.509 17.269.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 403.567 349.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.850.623 -29.877.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 -27.850.623 -29.877.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.664.534 2.664.534
Yasal Yedekler
15 2.664.534 2.664.534
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -3.557.441 32.223.051
Net Dönem Karı veya Zararı
940.669 -35.780.492
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -5.555.102 -5.214.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.811.863 109.130.723
TOPLAM KAYNAKLAR
285.870.854 263.839.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.304.947 1.865.909 -1.054.967 47.496.750 382.022 17.269.509 -19.816.252 2.015.656 51.208.354 4.492.719 159.164.647 -3.714.862 155.449.785
Transferler
4.492.719 -4.492.719
Dönem Karı (Zararı)
-7.378.591 -7.378.591 68.022 -7.310.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-38.483 7.722.417 7.683.934 -781.248 6.902.686
Sermaye Arttırımı
24.695.053 -1.865.909 -22.829.144
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -1.054.967 47.496.750 343.539 17.269.509 -12.093.835 2.015.656 32.871.929 -7.378.591 159.469.990 -4.428.088 155.041.902
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 343.539 17.269.509 -29.877.332 2.664.534 32.223.051 -35.780.492 114.345.645 -5.214.922 109.130.723
Transferler
-35.780.492 35.780.492
Dönem Karı (Zararı)
940.669 940.669 -76.697 863.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.026.709 2.080.651 -263.483 1.817.168
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 47.496.750 343.539 17.269.509 -27.850.623 2.664.534 -3.557.441 940.669 117.366.965 -5.555.102 111.811.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
863.972 -7.310.569
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.942 38.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -69.156 49.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.214 -10.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 15.214 -10.854
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.026.709 6.864.204
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.026.709 6.864.204
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.026.709 6.864.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.972.767 6.902.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.836.739 -407.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-340.180 -713.226
Ana Ortaklık Payları
3.176.919 305.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846023


BIST
18:05104.954
Değişim :  1,87% |  1.929,16
Açılış :  103.798  
Önceki Kapanış :  103.024  
En Yüksek
105.495
En Düşük
103.798
BIST En Aktif Hisseler
IHGZT 3,85 16.271.837 % 10,00  
GLBMD 4,07 4.525.635 % 10,00  
RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
THYAO 12,33 1.688.618.538 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2689 8,3104 % 0,30  
Frank 6,9651 7,0071 % 0,76  
Riyal 1,7985 1,8075 % 1,15  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -0,76  
Altın Gr. 372 372 3,18  
Cumhuriyet 2.412 2.443 12,40  
Tam 2.483 2.506 12,90  
Yarım 1.212 1.225 6,20  
Çeyrek 606 613 3,70  
Gümüş.Ons 17,27 17,32 0,17  
Gümüş Gr. 3,76 3,77 0,07  
B. Petrol 35,17 35,17 -1,00