***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.09.2021 18:21
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -776.145 36.944.288 142.718 51.342.154 18.437.009 131.090.024 20.503.921 151.593.945
Transferler
3.817.278 14.619.731 -18.437.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.623.391 81.447.035 78.823.644 6.118.060 84.941.704
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
207.541 207.541
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -3.399.536 36.944.288 3.959.996 65.961.885 81.447.035 209.913.668 26.829.522 236.743.190
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 -630.263 61.438.501 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-436.610 -650.356 6.585.155 5.498.189 1.262.644 6.760.833
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
6.688 6.688
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 -1.066.873 60.788.145 17.734.979 133.985.477 6.585.155 318.026.883 32.724.566 350.751.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.816.499 121.892.381
Dönem Karı (Zararı)
7.847.799 87.565.095
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.526.888 74.777.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 6.173.330 2.287.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.000 -6.563.207
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 30.000 -4.855.309
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.707.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.498.692 5.941.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.006.504 3.861.244
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 308.474 806.444
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 183.714 1.273.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.437.597 10.717.901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-689.239 -239.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.252.969 9.349.221
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
67.018 4.030.444
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
806.849 -2.422.740
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 25.024.787 20.605.502
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.362.482 41.813.610
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -24.875
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11,12,13 0 -24.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.191.186 -40.450.531
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -2.345.239 -6.125.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.731.585 -9.281.671
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -11.163.865 21.591.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.895.450 -30.873.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
432.914 -109.218
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 432.914 -109.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -98.525.896 -54.504.349
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -22.272.280 -10.481.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.958.254 37.655.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 348.210 27.755.758
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.610.044 9.900.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 1.129.480 875.140
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.273 -29.996
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 9.273 -29.996
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 55.742.140 10.589.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.051.417 -9.039.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -20.536.248 -12.802.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -6.515.169 3.762.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.816.499 121.892.381
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.686.420 -12.031.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13 0 1.095.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13 -15.686.420 -13.126.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.695.741 42.266.776
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.707.367 173.096.396
Kredilerden Nakit Girişleri
7 179.707.367 173.096.396
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-159.504.341 -121.026.372
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -159.504.341 -121.026.372
Ödenen Faiz
26 -25.588.0nan Faiz
26 689.239 239.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.198.660 152.128.028
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.198.660 152.128.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 127.696.102 56.180.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.497.442 208.308.147


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 103.497.442 127.696.102
Finansal Yatırımlar
5 2.643.843 298.604
Ticari Alacaklar
204.113.903 211.126.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 78.852.787 67.860.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 125.261.116 143.265.805
Diğer Alacaklar
8 848.546 1.404.679
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
39.910.803 29.221.303
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 39.910.803 29.221.303
Stoklar
9 340.724.216 242.198.320
Peşin Ödenmiş Giderler
15 34.030.587 11.877.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 1.670
Diğer Dönen Varlıklar
17 15.922.852 9.007.971
ARA TOPLAM
741.692.192 632.832.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
741.692.192 632.832.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 324.131 200.912
Maddi Duran Varlıklar
12 187.958.395 180.731.699
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.771.572 4.935.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.362.533 7.912.120
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 1.362.482
Diğer Duran Varlıklar
17 5.281.045 2.227.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.697.676 197.370.635
TOPLAM VARLIKLAR
950.389.868 830.203.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 75.375.736 4.466.555
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 128.340.358 193.308.649
Ticari Borçlar
132.203.393 116.438.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 339.824 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 131.863.569 116.438.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 7.892.922 11.205.892
Diğer Borçlar
8 100.472 91.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 78.337.954 22.595.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 788.340 1.285.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.439.617 7.132.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 749.973 751.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.689.644 6.381.170
ARA TOPLAM
430.478.792 356.524.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
430.478.792 356.524.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 164.669.950 126.933.842
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.769.348 2.761.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.769.348 2.761.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 720.329 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.159.627 129.695.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
599.638.419 486.219.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 318.026.883 312.528.694
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.721.272 60.808.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.721.272 60.808.238
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.788.145 -630.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.734.979 6.519.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
133.985.477 -56.923.190
Net Dönem Karı veya Zararı
6.585.155 202.124.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.724.566 31.455.234
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
350.751.449 343.983.928
TOPLAM KAYNAKLAR
950.389.868 830.203.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 152.786.825 440.577.771 70.583.979 183.272.065
Satışların Maliyeti
21 -104.984.170 -293.787.426 -49.875.221 -120.780.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.802.655 146.790.345 20.708.758 62.491.333
BRÜT KAR (ZARAR)
47.802.655 146.790.345 20.708.758 62.491.333
Genel Yönetim Giderleri
22 -24.514.381 -19.712.938 -14.901.501 -9.854.578
Pazarlama Giderleri
22 -2.318.622 -59.260 -1.793.609 -37.414
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.494.684 -437.128 -747.034 -112.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 44.606.873 33.015.296 13.491.792 5.423.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -26.732.353 -34.573.717 -8.920.164 -11.723.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.349.488 125.022.598 7.838.242 46.186.097
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -260.127 -1.622.373 -21.793 -1.125.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.089.361 123.400.225 7.816.449 45.060.255
Finansman Giderleri
26 -26.388.410 -10.087.454 -2.826.468 1.090.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.700.951 113.312.771 4.989.981 46.150.286
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.853.152 -25.747.676 -1.252.360 -13.158.799
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.341.019 -14.646.451 -215.514 -9.973.764
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.512.133 -11.101.225 -1.036.846 -3.185.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.847.799 87.565.095 3.737.621 32.991.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.847.799 87.565.095 3.737.621 32.991.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.262.644 6.118.060 745.273 5.506.779
Ana Ortaklık Payları
6.585.155 81.447.035 2.992.348 27.484.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -1.086.966 -2.604.979 -884.584 -2.496.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-567.027 -3.363.322 -307.589 -3.224.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-519.939 758.343 -576.995 727.843
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-650.356 -200.500 -650.356 -200.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
130.417 958.843 73.361 928.343
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.086.966 -2.604.979 -884.584 -2.496.843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.760.833 84.960.116 2.853.037 30.494.644
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.269.332 5.936.053 1.162.430 2.130.621
Ana Ortaklık Payları
5.491.501 79.024.063 1.690.607 28.364.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963029


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66