***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 21:02
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 36.944.288 -776.145 142.718 51.145.710 18.437.009 130.893.580 20.503.921 151.397.501
Transferler
75.000.000 6.946.728 -63.509.719 -18.437.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288.338 94.831.076 93.542.738 12.311.442 105.854.180
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
403.985 403.985
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 36.944.288 -2.064.483 7.089.446 -12.364.009 94.831.076 224.436.318 33.219.348 257.655.666
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
15.000.000 11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
650.356 -938.510 16.922.984 15.334.118 4.327.578 19.661.696
Sermaye Arttırımı
255.000.000 255.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-140.159 -140.159
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 60.788.145 -1.568.773 17.734.979 133.985.477 16.922.984 582.862.812 35.642.653 618.505.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.078.053 46.427.387
Dönem Karı (Zararı)
21.250.562 107.142.518
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.548.714 94.256.410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41590 10.040.734 4.203.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.254.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -5.546.149
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.707.898
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.250.397 9.267.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.254.918 2.428.662
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -211.526 5.577.044
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 207.005 1.261.579
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 16.803.988 5.919.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.712.301 -5.262.086
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.641.231 10.448.903
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.267.408 2.820.066
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
142.466 -2.086.979
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26 23.091.113 40.306.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.362.482 41.813.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-247.877.329 -154.971.541
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -139.669.592 -6.125.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.785.731 -36.538.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -2.644.726 18.113.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 17.430.457 -54.652.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.487.613 780.807
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.487.613 780.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -203.311.098 -102.592.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -87.257.145 -4.946.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.861.355 21.623.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 348.208 149.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 55.513.147 21.473.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.165.731 1.176.265
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.465 -32.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 30.465 -32.080
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
136.844.399 -20.435.604
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.839.562 -7.881.783
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -27.570.291 -10.128.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.730.729 2.247.084
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-173.078.053 46.427.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-93.112.622 -18.588.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41590 18.537 3.938.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41590 -93.131.159 -22.526.243
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.499.865 93.371.968
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
255.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 255.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
257.817.211 229.577.768
Kredilerden Nakit Girişleri
7 257.817.211 229.577.768
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-193.653.672 -131.425.614
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -193.653.672 -131.425.614
Ödenen Faiz
26 -34.681.367 -10.042.272
Alınan Faiz
5.712.301 5.262.086
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.694.608 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.309.190 121.211.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.309.190 121.211.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.696.102 56.180.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.005.292 177.391.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 150.005.292 127.696.102
Finansal Yatırımlar
5 139.968.196 298.604
Ticari Alacaklar
197.400.892 211.126.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 71.363.748 67.860.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 126.037.144 143.265.805
Diğer Alacaklar
2.768.117 1.404.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.768.117 1.404.679
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
33.352.924 29.221.303
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 33.352.924 29.221.303
Stoklar
9 445.509.418 242.198.320
Peşin Ödenmiş Giderler
98.970.979 11.877.984
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 98.970.979 11.877.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 1.670
Diğer Dönen Varlıklar
17 28.554.954 9.007.971
ARA TOPLAM
1.096.530.772 632.832.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.096.530.772 632.832.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
325.087 200.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 325.087 200.912
Maddi Duran Varlıklar
12 260.550.360 180.731.699
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.195.987 4.935.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.904.951 7.912.120
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.904.951 7.912.120
Peşin Ödenmiş Giderler
16 37.965 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 0 1.362.482
Diğer Duran Varlıklar
17 6.247.373 2.227.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
283.261.723 197.370.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.379.792.495 830.203.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 68.807.747 4.466.555
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.807.747 4.466.555
Banka Kredileri
66.054.446 1.957.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.480.350 2.317.267
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
272.951 192.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 153.749.375 193.308.649
Ticari Borçlar
172.442.111 116.438.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 339.822 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 172.102.289 116.438.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 9.662.247 11.205.892
Diğer Borçlar
121.664 91.199
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 121.664 91.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 159.440.213 22.595.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.726.626 1.285.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.171.606 7.132.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.001.962 751.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.169.644 6.381.170
ARA TOPLAM
577.121.589 356.524.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
577.121.589 356.524.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 176.671.832 126.933.842
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
176.671.832 126.933.842
Banka Kredileri
175.864.120 124.187.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
807.712 2.746.066
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.765.773 2.761.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.765.773 2.761.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.727.836 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.165.441 129.695.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
761.287.030 486.219.560
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 582.862.812 312.528.694
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
240.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.219.372 60.808.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.219.372 60.808.238
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.788.145 61.438.501
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.568.773 -630.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.734.979 6.519.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
133.985.477 -56.923.190
Net Dönem Karı veya Zararı
16.922.984 202.124.203
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.642.653 31.455.234
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
618.505.465 343.983.928
TOPLAM KAYNAKLAR
1.379.792.495 830.203.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 302.068.631 625.587.317 149.281.806 185.009.546
Satışların Maliyeti
21 -207.254.290 -401.407.485 -102.270.120 -107.620.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.814.341 224.179.832 47.011.686 77.389.487
BRÜT KAR (ZARAR)
94.814.341 224.179.832 47.011.686 77.389.487
Genel Yönetim Giderleri
-40.036.229 -38.256.549 -15.521.848 -18.543.611
Pazarlama Giderleri
22 -2.488.468 -239.261 -169.846 -180.001
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -2.656.174 -816.840 -1.161.490 -379.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 45.631.864 36.835.603 1.024.991 3.820.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -38.983.240 -42.194.459 -12.250.887 -7.620.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.282.094 179.508.326 18.932.606 54.485.728
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
25 -133.996 -1.496.674 126.131 125.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.148.098 178.011.652 19.058.737 54.611.427
Finansman Gelirleri
26 0 0 2.565.231 0
Finansman Giderleri
26 -23.823.179 -39.418.482 0 -29.331.028
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.324.919 138.593.170 21.623.968 25.280.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.074.357 -31.450.652 -8.221.205 -5.702.976
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.349.088 -26.422.926 -6.008.069 -11.776.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.725.269 -5.027.726 -2.213.136 6.073.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.250.562 107.142.518 13.402.763 19.577.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.250.562 107.142.518 13.402.763 19.577.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.327.578 12.311.442 3.064.934 6.193.382
Ana Ortaklık Payları
16.922.984 94.831.076 10.337.829 13.384.041
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20 -1.588.866 -1.269.926 -501.900 1.335.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.679.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-361.729 414.363 158.210 -343.980
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-650.356 -200.500 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
288.627 614.863 158.210 -343.980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.588.866 -1.269.926 -501.900 1.335.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.661.696 105.872.592 12.900.863 20.912.476
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.187.420 12.165.518 2.918.088 6.229.465
Ana Ortaklık Payları
15.474.276 93.707.074 9.982.775 14.683.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976626


BIST'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
ATSYH 50,75 3.390.693 % 0,00  
CMENT 526,00 10.213.094 % 0,00  
BASCM 15,02 2.767.702 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5521 32,5741 % 0,19  
Euro 34,9002 34,9323 % 0,78  
Sterlin 40,0791 40,2800 % 0,67  
Frank 35,4786 35,6564 % 0,37  
Riyal 8,6301 8,6733 % 0,38  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,24 27,28 % 0,66  
Platin 912,95 915,19 % 0,66  
Paladyum 1.015,97 1.020,97 % 0,66  
Brent Pet. 86,56 86,56 % 0,66  
Altın Ons 2.326,02 2.326,47 % 0,66