***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2022 18:21
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 25.000.000 36.944.288 -776.145 142.718 51.342.154 19.648.428 132.301.443 20.503.921 152.805.364
Transferler
75.000.000 6.376.725 -61.728.297 -19.648.428
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.338.693 145.882 202.641.809 218.126.384 19.107.204 237.233.588
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-45.325.628 -45.325.628 -45.325.628
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.049.196 4.049.196 -7.876.059 -3.826.863
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 56.332.177 -630.263 6.519.443 -55.711.771 202.641.809 309.151.395 31.735.066 340.886.461
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 56.332.177 -630.263 6.519.443 -55.711.771 202.641.809 309.151.395 31.735.066 340.886.461
Transferler
10.400.508 192.241.301 -202.641.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.773.465 -2.819.249 220.494.265 340.448.481 50.017.522 390.466.003
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15.000.000 230.650.000 245.650.000 245.650.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17.090.997 17.090.997 17.090.997
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.559.226 75.345.497
Dönem Karı (Zararı)
253.420.790 217.699.817
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
203.183.610 146.660.953
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14 14.468.094 6.481.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.465.553 -6.542.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.465.553 -5.298.742
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -1.243.788
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.306.132 9.388.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.286.973 1.200.608
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 178.422 6.371.570
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.840.737 1.816.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 22.550.793 87.876.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.047.298 -236.147
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23.952.435 86.807.412
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16.329.581 4.131.315
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-11.683.925 -2.825.791
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 107.797.784 12.912.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.220.000 -4.737.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -7.220.000 -4.737.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 49.815.254 41.281.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-483.727.049 -253.329.357
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 154.761 -298.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.539.841 -18.142.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 -15.309.687 41.034.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -276.230.154 -59.177.034
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.781.509 -211.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.781.509 -211.845
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -95.875.197 -207.302.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -121.461.633 14.392.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
290.920.807 6.326.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 0 -880.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 290.920.807 7.207.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.975.651 1.492.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.714 -20.935
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 45.714 -20.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 113.926.232 -19.070.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-381.092.034 -30.494.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-386.285.508 -25.702.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.193.474 -4.791.566
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.122.649 111.031.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -566.679 -264.400
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.869.898 -35.421.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-141.412.117 -28.007.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.706.961
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13,14 0 5.706.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.459.415 -33.950.278
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13,14 -147.459.415 -33.950.278
Alınan Faiz
27 6.047.298 236.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.361.407 24.177.656
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
245.650.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 245.650.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
386.183.392 381.246.960
Kredilerden Nakit Girişleri
7 386.183.392 381.246.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-382.589.009 -259.707.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -382.589.009 -259.707.993
Ödenen Faiz
27 -38.969.969 -97.136.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
86.993 -224.973
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.390.064 71.515.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.390.064 71.515.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.696.102 56.180.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.086.166 127.696.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 147.086.166 127.696.102
Finansal Yatırımlar
5 143.843 298.604
Ticari Alacaklar
477.030.190 211.126.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 81.329.512 67.860.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 395.700.678 143.265.805
Diğer Alacaklar
2.985.125 1.404.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.985.125 1.404.679
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
392.099.994 29.221.303
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 392.099.994 29.221.303
Stoklar
9 338.073.517 242.198.320
Peşin Ödenmiş Giderler
133.464.925 11.877.984
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 133.464.925 11.877.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 1.670
Diğer Dönen Varlıklar
30.152.752 9.007.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 30.152.752 9.007.971
ARA TOPLAM
1.521.036.512 632.832.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.521.036.512 632.832.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
401.975 200.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 401.975 200.912
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 10.030.000
Maddi Duran Varlıklar
13 476.007.333 170.701.699
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.051.619 4.935.591
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.322.721 9.952.423
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.322.721 9.952.423
Diğer Duran Varlıklar
18 4.366.229 2.227.831
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
528.399.877 198.048.456
TOPLAM VARLIKLAR
2.049.436.389 830.881.309
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 111.174.524 4.466.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.174.524 4.466.555
Banka Kredileri
108.206.112 1.957.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.707.647 2.317.267
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
260.765 192.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 106.946.153 193.308.649
Ticari Borçlar
395.675.172 116.438.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 395.675.172 116.438.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 22.002.572 11.205.892
Diğer Borçlar
136.913 91.199
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 136.913 91.199
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
136.522.046 22.595.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 136.522.046 22.595.814
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.710.749 1.285.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.714.251 7.132.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.154.659 751.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.559.592 6.381.170
ARA TOPLAM
786.882.380 356.524.104
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.882.380 356.524.104
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 203.049.995 126.933.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
203.049.995 126.933.842
Banka Kredileri
200.675.793 124.187.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.374.202 2.746.066
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.249.735 2.761.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 13.249.735 2.761.614
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 52.160.818 3.775.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.460.548 133.470.744
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.342.928 489.994.848
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 912.340.873 309.151.395
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
230.650.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
192.747.127 55.701.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.747.127 55.701.914
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
196.196.639 56.332.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.449.512 -630.263
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.919.951 6.519.443
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.529.530 -55.711.771
Net Dönem Karı veya Zararı
220.494.265 202.641.809
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.752.588 31.735.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
994.093.461 340.886.461
TOPLAM KAYNAKLAR
2.049.436.389 830.881.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.231.647.460 880.230.625
Satışların Maliyeti
22 -792.246.867 -498.108.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
439.400.593 382.122.494
BRÜT KAR (ZARAR)
439.400.593 382.122.494
Genel Yönetim Giderleri
23 -62.424.689 -59.735.201
Pazarlama Giderleri
23 -1.827.521 -382.902
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -6.760.927 -416.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 131.741.281 42.246.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -124.025.076 -49.498.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
376.103.661 314.336.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 10.680.458 7.765.873
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -233.049
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -3.884.582 -2.001.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
382.899.537 319.867.341
Finansman Gelirleri
112.499.380 57.263.935
Finansman Giderleri
27 -192.162.873 -118.150.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
303.236.044 258.981.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -49.815.254 -41.281.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-27.295.315 -36.706.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-22.519.939 -4.574.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
253.420.790 217.699.817
DÖNEM KARI (ZARARI)
253.420.790 217.699.817
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.926.525 15.058.008
Ana Ortaklık Payları
220.494.265 202.641.809
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 137.045.213 19.533.771
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
161.028.727 25.784.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.661.362 187.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 -20.322.152 -6.437.833
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-21.164.265 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
842.113 -6.437.833
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.045.213 19.533.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
390.466.003 237.233.588
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
50.017.522 19.107.204
Ana Ortaklık Payları
340.448.481 218.126.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003230


BIST
'
16:439.501
Değişim :  -0,31% |  -29,91
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:43
SNICA 41,80 322.547.209 % 10,00  
DERIM 46,42 51.337.212 % 10,00  
VERUS 289,50 22.416.006 % 9,97  
UZERB 657,00 5.797.368 % 9,96  
ASUZU 114,80 556.482.136 % 9,96  
16:43 Alış Satış %  
Dolar 32,5007 32,5083 % 0,19  
Euro 34,7269 34,7484 % 0,08  
Sterlin 40,3044 40,5064 % -0,38  
Frank 35,5432 35,7214 % -0,36  
Riyal 8,6281 8,6713 % -0,39  
16:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,35 28,38 % 0,66  
Platin 937,74 939,74 % 0,66  
Paladyum 1.034,66 1.038,07 % 0,66  
Brent Pet. 87,35 87,35 % 0,66  
Altın Ons 2.378,51 2.378,92 % 0,66