***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2022 21:15
***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***GESAN*** GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 100.000.000 61.438.501 -630.263 6.519.443 -56.923.190 202.124.203 312.528.694 31.455.234 343.983.928
Transferler
11.215.536 190.908.667 -202.124.203
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.361 3.592.807 3.390.446 517.371 3.907.817
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 61.438.501 -832.624 17.734.979 133.985.477 3.592.807 315.919.140 31.972.605 347.891.745
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 196.196.639 -3.449.512 16.919.951 136.529.530 220.494.265 912.340.873 81.752.588 994.093.461
Transferler
2.457.682 218.036.583 -220.494.265
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-469.050 -198.457 70.253.402 69.585.895 17.307.029 86.892.924
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
350.940 350.940 350.940
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000.000 230.650.000 195.727.589 -3.297.029 19.377.633 354.566.113 70.253.402 982.277.708 99.059.617 1.081.337.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.707.414 5.055.270
Dönem Karı (Zararı)
87.209.491 3.592.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.648.243 -1.762.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41986 5.172.862 3.734.836
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.495.542 417.161
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.495.542 417.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.585.300 -708.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 6.346.925 -1.355.423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 295.503 646.693
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.942.872 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 -4.034.750 -5.451.543
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-65.767 -2.940.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.339.027 -2.511.118
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
553.703 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.816.341 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 21.957.818 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 21.788.320 245.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-316.849 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
41986 -316.849 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-261.460.266 3.247.838
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 0 154.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.586.383 44.138.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
29 9.639.621 -6.235.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.053.238 50.374.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.748.431 299.133
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.748.431 299.133
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 103.992.086 -28.422.455
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -121.632.584 -10.548.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.000.613 -24.414.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29 349.584 339.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 74.651.029 -24.753.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 2.556.066 -4.245.884
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.029 227
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.029 227
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 112.013.746 26.882.058
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.730.036 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-428.753.031 -595.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.977.005 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-113.602.532 5.077.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-215.308 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.889.574 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -22.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.879.790 -7.772.926
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 517.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.000 188.787
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 306.000 188.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
41986 -17.251.557 -8.479.084
Alınan Faiz
27 65.767 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.779.347 12.626.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
252.473.323 13.491.540
Kredilerden Nakit Girişleri
7 252.473.323 13.491.540
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.477.740 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -109.477.740 0
Ödenen Faiz
27 10.662.805 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-879.041 -864.711
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.192.143 9.909.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 147.086.166 127.696.102
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 164.278.309 137.605.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 164.278.309 147.086.166
Finansal Yatırımlar
5 143.843 143.843
Ticari Alacaklar
462.451.690 477.030.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 70.422.137 81.329.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392.029.553 395.700.678
Diğer Alacaklar
1.197.703 2.985.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.197.703 2.985.125
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
790.795.035 392.099.994
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 790.795.035 392.099.994
Stoklar
9 234.081.431 338.073.517
Peşin Ödenmiş Giderler
254.883.391 133.464.925
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 254.883.391 133.464.925
Diğer Dönen Varlıklar
49.978.174 30.152.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 49.978.174 30.152.752
ARA TOPLAM
1.957.809.576 1.521.036.512
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.957.809.576 1.521.036.512
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
440.966 401.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 440.966 401.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 17.250.000 17.250.000
Maddi Duran Varlıklar
13 488.036.042 476.007.333
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.174.661 5.051.619
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.790.522 25.322.721
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.790.522 25.322.721
Peşin Ödenmiş Giderler
16 697.885 0
Diğer Duran Varlıklar
18 14.115.030 4.366.229
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
551.505.106 528.399.877
TOPLAM VARLIKLAR
2.509.314.682 2.049.436.389
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.161.504 111.174.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 196.161.504 111.174.524
Banka Kredileri
193.659.245 108.206.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.327.513 2.707.647
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
174.746 260.765
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 135.334.301 106.946.153
Ticari Borçlar
480.492.126 395.675.172
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 334.707 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 480.157.419 395.675.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 15.465.750 22.002.572
Diğer Borçlar
141.942 136.913
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 141.942 136.913
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
248.535.792 136.522.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 248.535.792 136.522.046
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.771.449 6.710.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.726.371 7.714.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.871.276 1.154.659
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.855.095 6.559.592
ARA TOPLAM
1.088.629.235 786.882.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.088.629.235 786.882.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
251.133.013 203.049.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 251.133.013 203.049.995
Banka Kredileri
248.197.710 200.675.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.935.303 2.374.202
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.010.940 13.249.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 18.010.940 13.249.735
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 70.204.169 52.160.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.348.122 268.460.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.427.977.357 1.055.342.928
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 982.277.708 912.340.873
Ödenmiş Sermaye
115.000.000 115.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
230.650.000 230.650.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
192.430.560 192.747.127
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
192.430.560 192.747.127
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.727.589 196.196.639
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.297.029 -3.449.512
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.377.633 16.919.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
354.566.113 136.529.530
Net Dönem Karı veya Zararı
70.253.402 220.494.265
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
99.059.617 81.752.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.081.337.325 994.093.461
TOPLAM KAYNAKLAR
2.509.314.682 2.049.436.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 740.379.496 82.202.846
Satışların Maliyeti
22 -533.107.569 -55.108.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
207.271.927 27.093.897
BRÜT KAR (ZARAR)
207.271.927 27.093.897
Genel Yönetim Giderleri
23 -26.845.668 -9.612.880
Pazarlama Giderleri
23 -2.413.115 -525.013
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -834.699 -747.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 86.219.834 31.115.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -98.735.823 -30.646.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.662.456 16.677.028
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
26 -3.861.208 -238.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
160.801.248 16.438.694
Finansman Gelirleri
38.540.229 27.065.303
Finansman Giderleri
27 -90.343.666 -37.793.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.997.811 5.710.970
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -21.788.320 -1.600.792
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.834.391 -1.125.505
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-17.953.929 -475.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
87.209.491 4.110.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
87.209.491 4.110.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.956.089 517.371
Ana Ortaklık Payları
70.253.402 3.592.807
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -316.567 -202.362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-530.000 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.029 -259.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.404 57.076
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
60.950 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-45.546 57.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-316.567 -202.362
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.892.924 3.907.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.307.029 517.371
Ana Ortaklık Payları
69.585.895 3.390.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031604


BIST'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BMSTL 33,98 26.354.596 % 0,00  
OTTO 341,50 2.610.260 % 0,00  
SUNTK 17,47 13.728.852 % 0,00  
SUWEN 20,56 25.102.512 % 0,00  
YYLGD 13,69 137.634.646 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5550 32,5591 % 0,14  
Euro 34,8602 34,8703 % 0,60  
Sterlin 40,3100 40,5121 % 1,25  
Frank 35,5870 35,7654 % 0,68  
Riyal 8,6326 8,6759 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,28 27,31 % 0,66  
Platin 915,29 917,16 % 0,66  
Paladyum 1.025,35 1.029,22 % 0,66  
Brent Pet. 87,13 87,13 % 0,66  
Altın Ons 2.322,32 2.322,76 % 0,66