***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

07.11.2016 17:49
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor  )


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 3.000.063 46.154 131.901 -2.213.681 4.366.981 14.331.418 50.653 14.382.071
Transferler
22 4.366.981 -4.366.981
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.194 2.343.597 2.342.403 298.795 2.641.198
Dönem Karı (Zararı)
2.343.597 2.343.597 294.446 2.638.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -1.194 -1.194 4.349 3.155
Sermaye Avansı
22 1.316.071 1.316.071 1.166.000 2.482.071
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-708.629 -708.629 -80.490 -789.119
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
43.192 43.192 4.799 47.991
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
15.616 15.616 -15.616 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22 9.000.000 1.316.071 3.043.255 44.960 131.901 1.460.287 2.343.597 17.340.071 1.424.141 18.764.212
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 1.047.059 3.043.256 44.403 151.029 1.441.159 3.904.353 18.631.259 1.622.464 20.253.723
Transferler
22 3.769.455 -3.904.353 -134.898 134.898 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.906 2.740.597 2.706.691 187.477 2.894.168
Dönem Karı (Zararı)
2.740.597 2.740.597 191.304 2.931.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -33.906 -33.906 -3.827 -37.733
Sermaye Arttırımı
22 7.000.000 -1.047.059 350.000 6.302.941 6.302.941
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-1.153.942 -1.153.942 -131.071 -1.285.013
Dönem Sonu Bakiyeler
22 16.000.000 3.393.256 10.497 151.029 4.056.672 2.740.597 26.352.051 1.813.768 28.165.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.173.957 -5.603.835
Dönem Karı (Zararı)
2.931.901 2.638.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.931.901 2.638.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
684.996 696.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 449.623 394.003
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.203
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 25.203
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
103.688 45.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 103.688 45.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.581 205.181
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 -2.581 205.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
110.928
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
110.928
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 109.063 -59.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.790.854 -8.937.911
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -391.924 -344.094
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.745.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -5.745.297
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-3.391.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.662 -2.883.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-12-15 -163.662 -2.883.801
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 461.111
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.160.272 -1.310.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5-9 -24.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.135.571 -1.310.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
11 113.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 28.262 102.705
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.266.392 1.242.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5-12 -5.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -8.260.597 1.242.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.916
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.173.957 -5.603.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-418.604 -1.011.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.519 17.010
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 86.519 17.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-335.500 -1.071.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -303.813 -1.071.930
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -31.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-169.623 43.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.914.077 4.605.694
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
22 6.302.941 1.316.071
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.153.942 351.753
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.765.078 2.937.870
Kredilerden Nakit Girişleri
8 9.765.078 2.937.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.321.516 -2.009.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.321.516 -2.009.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.268.495 5.475.726
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.590.011 3.465.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.590.011 9.268.495
Finansal Yatırımlar
3.224.453 1.874.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.224.453 1.874.447
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 3.224.453 1.874.447
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
24.686.768 21.320.377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
5-10 576.202
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 24.110.566 21.320.377
Diğer Alacaklar
196.091 106.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 196.091 106.629
Peşin Ödenmiş Giderler
71.548 532.659
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 71.548 532.659
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 123.796 110.639
Diğer Dönen Varlıklar
21 182.461 162.545
ARA TOPLAM
43.075.128 33.375.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.075.128 33.375.791
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
487.633 1.445.715
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 487.633 327.922
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7 1.117.793
Diğer Alacaklar
243.664 182.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 243.664 182.621
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 2.171.004 2.171.004
Maddi Duran Varlıklar
859.025 933.207
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 5.911 14.719
Taşıtlar
16 274.015 212.607
Mobilya ve Demirbaşlar
16 579.099 705.881
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
350.081 476.541
Bilgisayar Yazılımları
17 95.760 143.077
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 254.321 333.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 129.617 11.121
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.241.024 5.220.209
TOPLAM VARLIKLAR
47.316.152 38.596.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.298.710 5.533.632
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.298.710 5.533.632
Banka Kredileri
8 15.289.000 5.520.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.710 13.632
Ticari Borçlar
1.015.875 1.976.095
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-9 908 25.609
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.014.967 1.950.486
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
1.074.270 960.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 1.074.270 960.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 300.089 271.827
Diğer Borçlar
249.200 8.515.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-12 5.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 249.200 8.509.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
432.347 266.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 224.645 163.426
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 207.702 102.593
ARA TOPLAM
18.370.491 17.523.902
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.370.491 17.523.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
480.143 682.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 480.143 682.776
Uzun Vadeli Karşılıklar
299.699 135.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 299.699 135.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
779.842 818.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.150.333 18.342.277
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.352.051 18.631.259
Ödenmiş Sermaye
22 16.000.000 9.000.000
Sermaye Avansı
22 1.047.059
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 3.393.256 3.043.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.497 44.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.497 44.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 10.497 44.403
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
151.029 151.029
Yasal Yedekler
22 151.029 151.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 4.056.672 1.441.159
Net Dönem Karı veya Zararı
2.740.597 3.904.353
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 1.813.768 1.622.464
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.165.819 20.253.723
TOPLAM KAYNAKLAR
47.316.152 38.596.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 53.801.625 19.906.332 14.614.402 8.485.302
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -38.164.468 -6.417.207 -9.315.579 -4.057.515
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.637.157 13.489.125 5.298.823 4.427.787
BRÜT KAR (ZARAR)
15.637.157 13.489.125 5.298.823 4.427.787
Genel Yönetim Giderleri
25 -12.379.255 -10.865.209 -4.147.410 -3.782.893
Pazarlama Giderleri
25 -4.098.580 -3.730.133 -1.151.919 -1.303.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 9.178.480 3.687.016 3.553.968 446.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -5.546.915 -169.443 -1.477.843 -1.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.790.887 2.411.356 2.075.619 -212.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 67.746 68.272 17.152
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -182.769
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-110.928 -7.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.858.633 2.185.931 2.092.771 -220.640
Finansman Gelirleri
28 809.923 706.333 243.585 256.929
Finansman Giderleri
28 -845.718 -313.859 -298.784 -74.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.822.838 2.578.405 2.037.572 -38.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.063 59.638 -37.391 45.374
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 109.063 59.638 -37.391 45.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.931.901 2.638.043 2.000.181 7.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.931.901 2.638.043 2.000.181 7.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
191.304 294.446 80.272 291.657
Ana Ortaklık Payları
2.740.597 2.343.597 1.919.909 -284.448
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-37.733 3.155 -40.232 -43.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -47.166 3.944 -50.290 -53.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.433 -789 10.058 10.782
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 9.433 -789 10.058 10.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.733 3.155 -40.232 -43.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.894.168 2.641.198 1.959.949 -35.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
195.131 298.795 -301.987 285.689
Ana Ortaklık Payları
2.699.037 2.342.403 2.261.936 -321.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566634


BIST
13:061.850
Değişim :  2,26% |  40,82
Açılış :  1.823  
Önceki Kapanış :  1.810  
En Yüksek
1.858
En Düşük
1.823
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:06
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
SONME 34,12 1.147.865 % 9,99  
COSMO 10,57 956.152 % 9,99  
SNPAM 10,24 360.822 % 9,99  
13:06 Alış Satış %  
Dolar 13,0240 13,0841 % -4,29  
Euro 14,7494 14,8321 % -4,47  
Sterlin 17,5614 17,6495 % -3,11  
Frank 14,3407 14,4271 % -3,30  
Riyal 3,5160 3,5337 % -3,20  
13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 12,91  
Altın Gr. 758 758 -20,40  
Cumhuriyet 4.985 5.060 -1,00  
Tam 4.972 5.114 25,30  
Yarım 2.403 2.474 12,24  
Çeyrek 1.205 1.237 6,12  
Gümüş.Ons 22,88 22,90 0,10  
Gümüş Gr. 9,73 9,75 -0,27  
B. Petrol 72,47 72,47 3,24