***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2018 19:11
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 23.667.000 374.833 47.991 42.931 431.380 -1.754.042 4.753.901 27.563.994 27.563.994
Transferler
20 4.753.901 -4.753.901
Dönem Karı (Zararı)
3.953.330 3.953.330 3.953.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.024 -2.024 -2.024
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
20 -1.285.013 -1.285.013 -1.285.013
Dönem Sonu Bakiyeler
20 23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287
Transferler
20 3.953.330 -3.953.330
Dönem Karı (Zararı)
319.309 319.309 319.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.373 14.373 14.373
Sermaye Arttırımı
20 1.333.000 1.333.000 1.333.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 25.000.000 374.833 47.991 55.280 431.380 5.668.176 319.309 31.896.969 31.896.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-789.273 -6.191.936
Dönem Karı (Zararı)
319.309 3.953.330
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
319.309 3.953.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
927.109 -2.845.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 14 22 623.575 312.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
340.873 341.929
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 340.873 341.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-270.195 605.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 22 50.308 192.246
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -320.503 413.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.001 -36.241
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 -6.001 -36.241
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.659 -4.757.258
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.196.957
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -13.659 -1.560.301
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 252.516 687.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.035.691 -7.300.003
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 7.224.662 -3.070.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.230.839 -15.636.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 9 -4.045.259 -114.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -14.185.580 -15.522.747
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.384.489 518.655
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 10 1.234.488 719.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -5.618.977 -200.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -69.980 405.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.135.641 12.281.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 9 -453 -25.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 7.136.094 12.306.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -507.330 405.737
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.817.144 -2.228.631
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4 10 6.700.000 -5.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 117.144 -2.222.836
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16 -20.500 25.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-789.273 -6.191.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-220.875 -669.739
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.454 80.933
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 75.021 80.933
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-298.329 -750.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -214.170 -716.032
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -84.159 -34.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.544.352 18.690.327
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.333.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 1.333.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -1.285.013
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
612.667 19.975.340
Kredilerden Nakit Girişleri
8 19.975.340
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 612.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.490.019
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -13.490.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.554.500 11.828.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -12.554.500 11.828.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.036.119 9.237.467
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.481.619 21.066.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.481.619 21.036.119
Finansal Yatırımlar
251.769 7.463.272
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
251.769 7.463.272
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 251.769 7.463.272
Ticari Alacaklar
69.707.990 51.818.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9 4.159.420 114.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 65.548.570 51.703.863
Diğer Alacaklar
5.046.360 1.302.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 11 1.234.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.046.360 68.036
Peşin Ödenmiş Giderler
195.578 125.598
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 195.578 125.598
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 728.841 161.786
ARA TOPLAM
84.412.157 81.907.323
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.412.157 81.907.323
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
488.133 487.633
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 488.133 487.633
Diğer Alacaklar
974.604 901.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 974.604 901.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.274.930 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
1.014.606 1.296.449
Taşıtlar
13 350.653 540.840
Mobilya ve Demirbaşlar
13 663.953 755.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
284.312 405.169
Bilgisayar Yazılımları
14 47.962 127.048
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 236.350 278.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 216.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.253.519 4.365.187
TOPLAM VARLIKLAR
88.665.676 86.272.510
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.631.537 25.508.889
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.631.537 25.508.889
Banka Kredileri
8 12.000.000 25.500.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 18.870 8.889
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 612.667
Ticari Borçlar
35.094.768 27.839.399
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 9 453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 35.094.768 27.838.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 166.634 673.964
Diğer Borçlar
7.044.479 227.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10 6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 344.479 227.335
Ertelenmiş Gelirler
4.500 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 4.500 25.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.122.566
Kısa Vadeli Karşılıklar
288.889 736.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 98.219 225.567
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 190.670 511.173
ARA TOPLAM
56.353.373 55.011.327
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.353.373 55.011.327
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
125.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 125.729
Uzun Vadeli Karşılıklar
415.334 252.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 415.334 252.051
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 653.116
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.334 1.030.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.768.707 56.042.223
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.896.969 30.230.287
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 23.667.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.280 40.907
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.280 40.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 55.280 40.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 431.380 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 5.668.176 1.714.846
Net Dönem Karı veya Zararı
319.309 3.953.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.896.969 30.230.287
TOPLAM KAYNAKLAR
88.665.676 86.272.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 675.880.358 76.552.785
Satışların Maliyeti
21 -655.656.087 -52.691.834
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.224.271 23.860.951
BRÜT KAR (ZARAR)
20.224.271 23.860.951
Genel Yönetim Giderleri
22 -16.256.650 -18.964.329
Pazarlama Giderleri
22 -8.858.919 -5.687.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 11.088.680 13.351.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.891.321 -7.796.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.306.061 4.764.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 22.655 10.438
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -2.470
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.326.246 4.774.606
Finansman Gelirleri
25 1.777.765 1.189.279
Finansman Giderleri
25 -2.535.779 -1.322.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
568.232 4.641.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-248.923 -688.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.122.566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 873.643 -688.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
319.309 3.953.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
319.309 3.953.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
319.309 3.953.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.373 -2.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 17.966 -2.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.593 506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 -3.593 506
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.373 -2.024
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
333.682 3.951.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
333.682 3.951.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662859


BIST
17:392.046
Değişim :  2,07% |  41,42
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.053
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:39
FLAP 2,86 121.999.774 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.481.726 % 10,00  
POLTK 495,50 17.299.710 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
17:39 Alış Satış %  
Dolar 13,7824 13,7988 % 0,81  
Euro 15,5940 15,6251 % 0,48  
Sterlin 18,1705 18,2616 % 0,82  
Frank 14,8852 14,9749 % 0,59  
Riyal 3,6666 3,6850 % 0,94  
17:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -8,55  
Altın Gr. 791 791 5,85  
Cumhuriyet 5.215 5.294 18,00  
Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
Gümüş.Ons 22,00 22,02 -0,43  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 -0,05  
B. Petrol 75,24 75,24 -0,58