***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 19:33
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 14.013.297 -186.069 3.393.256 58.171 3.739.775 337.098 7.058.824 -39.765 44.374.587 1.073.290 45.447.877
Transferler
-39.334 39.765 431 -431 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.823 5.757.768 5.777.591 111.538 5.889.129
Dönem Karı (Zararı)
5.757.768 5.757.768 110.936 5.868.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.823 19.823 602 20.425
Sermaye Arttırımı
14.000.000 -14.013.297 13.297 1.000.000 1.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.990 -108.990 108.990 108.990 108.990
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -77.079 3.406.553 77.994 3.739.775 228.108 7.128.480 5.757.768 50.261.599 2.184.397 52.445.996
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.051 1.192.820 1.166.769 2.912.142 4.078.911
Dönem Karı (Zararı)
1.192.820 1.192.820 2.943.666 4.136.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.051 -26.051 -31.524 -57.575
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
699.585 699.585
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.312.122 51 -4.135.631 -5.447.702 5.425.893 -21.809
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -3.258.021 3.363.361 37.362 2.427.886 3.409.101 10.865.189 1.192.820 48.037.698 56.287.279 104.324.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.953.733 -10.413.570
Dönem Karı (Zararı)
4.136.486 5.868.704
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.136.486 5.868.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-575.532 -433.085
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19 1.374.243 304.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
643.709 1.517.188
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 643.709 1.517.188
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-794.085 533.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-23 -794.085 533.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-88.506 -10.004
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 -884.376 -16.049
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 795.870 6.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.492.758 -4.045.899
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -2.057.654 -4.045.899
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 781.865 1.267.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-607.221 -15.849.189
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 2.359.472 -2.376.701
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-256.481 -6.045
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.635.973 -6.045
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 9.616.432 -22.186.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.814.614 -459.922
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 -1.747.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -3.066.634 -459.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 61.586
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.460.008 -176.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.274.398 72.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.917.606 72.240
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -2.050.848 8.636.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 208.533 252.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-764.896 367.860
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -764.896 367.860
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 16.286 17.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-248.285 10.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-248.285 10.661
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.953.733 -10.413.570
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.714.187 -2.309.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.923 92.087
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 21.923 92.087
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.325.757 -278.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.184.836 -211.141
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -140.921 -67.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -490.052 -1.123.573
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.079.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.451.215 13.100.088
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.290.313
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.295.704 108.990
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.295.704 108.990
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.445.824 11.991.098
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.445.824 11.991.098
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.211.669 376.777
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.211.669 376.777
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 19.762.518 10.695.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 18.550.849 11.072.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 18.550.849 19.762.518
Finansal Yatırımlar
4.220.195 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.220.195 5.834.135
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 4.220.195 5.834.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7.469.810 8.373.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 0 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.469.810 6.993.775
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
80.188.233 90.448.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6-12 4.261.984 6.440.295
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 75.926.249 84.008.079
Diğer Alacaklar
7.405.981 807.835
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 1.747.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 5.658.001 807.835
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 3.809.273 3.870.859
Peşin Ödenmiş Giderler
1.082.322 1.547.790
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.082.322 1.547.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.428.015 2.938.569
Diğer Dönen Varlıklar
2.722.271 2.473.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 2.722.271 2.473.986
ARA TOPLAM
126.876.949 136.057.333
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
126.876.949 136.057.333
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.085.216 6.085.216
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.085.216 6.085.216
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 6.085.216 6.085.216
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
364.068 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 364.068 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.417.528 1.690.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.417.528 1.690.506
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 21.289.558 20.993.858
Maddi Duran Varlıklar
17 15.447.824 12.351.015
Arazi ve Arsalar
5.255.000 5.255.000
Binalar
2.937.285 2.645.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.806.385 2.045.283
Taşıtlar
949.601 1.036.943
Mobilya ve Demirbaşlar
1.128.768 1.297.504
Yapılmakta Olan Yatırımlar
804.910 71.285
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
2.565.875
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.427.569 6.556.786
Şerefiye
4.595.485 5.626.184
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
832.084 930.602
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.925.476 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.925.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.253.497 1.694.368
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
53.210.736 49.371.749
TOPLAM VARLIKLAR
180.087.685 185.429.082
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.908.591 19.654.798
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.908.591 19.654.798
Banka Kredileri
9 14.520.504 19.654.798
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 388.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6-10 2.128.571 6.287.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.128.571 5.930.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
51.775.890 53.826.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 51.775.890 53.826.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 832.945 624.412
Diğer Borçlar
810.031 1.574.927
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 810.031 1.574.927
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
103.002 86.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 103.002 86.716
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.651.229 490.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
490.640 1.024.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 257.868 645.746
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 232.772 378.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
72.700.899 83.569.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.700.899 83.569.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.300.383 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.300.383 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.300.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
761.426 995.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 761.426 995.753
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.061.809 995.753
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.762.708 84.565.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
48.037.698 53.614.335
Ödenmiş Sermaye
23 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -3.258.021 -1.962.317
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.362 63.413
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.362 63.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 37.362 63.413
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.427.886 3.740.008
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.427.886 3.740.008
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 2.427.886 3.740.008
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.409.101 2.113.346
Yasal Yedekler
23 3.409.101 2.113.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 10.865.189 5.399.188
Net Dönem Karı veya Zararı
1.192.820 10.897.336
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 56.287.279 47.249.659
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
104.324.977 100.863.994
TOPLAM KAYNAKLAR
180.087.685 185.429.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.1 9.098.446 3.515.889
Satışların Maliyeti
24.2 -6.659.439 -2.912.928
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.439.007 602.961
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25.1 168.509.871 1.063.060.523 103.274.541 506.465.298
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
168.509.871 1.063.060.523 103.274.541 506.465.298
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25.2 -149.188.981 -1.041.525.840 -93.159.060 -496.724.700
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-149.188.981 -1.041.525.840 -93.159.060 -496.724.700
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.320.890 21.534.683 10.115.481 9.740.598
BRÜT KAR (ZARAR)
21.759.897 21.534.683 10.718.442 9.740.598
Genel Yönetim Giderleri
27.1 -13.464.655 -11.138.469 -3.074.404 -6.417.558
Pazarlama Giderleri
27.2 -7.333.438 -6.407.371 -3.145.010 -3.084.482
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
27.3 -1.874.784 -1.142.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.1 22.953.357 7.270.159 12.704.098 4.609.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28.2 -16.099.316 -3.083.211 -11.019.010 -2.802.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.941.061 8.175.791 5.041.681 2.046.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.1 3.723.874 588.918 2.184.408 155.028
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29.2 -2.852.846 -1.654.764 -1.612.055 -1.477.197
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.812.089 7.109.945 5.614.034 723.905
Finansman Gelirleri
30.1 1.079.555 907.657 779.777 502.190
Finansman Giderleri
30.2 -2.958.900 -1.110.518 -1.561.388 -593.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.932.744 6.907.084 4.832.423 632.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-796.258 -1.038.380 -848.646 -453.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -1.651.229 -1.872.416 -424.538 -1.028.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 854.971 834.036 -424.108 575.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.136.486 5.868.704 3.983.777 178.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.136.486 5.868.704 3.983.777 178.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32 2.943.666 110.936 1.479.489 -55.810
Ana Ortaklık Payları
32 1.192.820 5.757.768 2.504.288 234.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.575 20.425 -155.923 15.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-71.968 25.531 -194.903 18.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.393 -5.106 38.980 -3.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14.393 -5.106 38.980 -3.784
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.575 20.425 -155.923 15.137
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.078.911 5.889.129 3.827.854 193.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.975.190 110.334 1.540.626 -56.281
Ana Ortaklık Payları
1.103.721 5.778.795 2.287.228 250.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783048


BIST
18:051.810
Değişim :  0,05% |  0,86
Açılış :  1.808  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.819
En Düşük
1.797
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,3919 13,3951 % 4,52  
Euro 15,1625 15,1985 % 5,04  
Sterlin 17,7705 17,8596 % 4,56  
Frank 14,5443 14,6319 % 5,26  
Riyal 3,5715 3,5894 % 4,88  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -8,61  
Altın Gr. 767 767 32,29  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,75 22,78 -0,09  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,43  
B. Petrol 68,57 68,57 -4,65