***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2020 18:31
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.768.507 -6.139.353
Dönem Karı (Zararı)
13.839.105 152.709
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.839.105 152.709
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
406.293 1.739.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18-19-20 688.898 691.111
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
158.725 3.269.866
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 158.725 3.269.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-314.018 321.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -314.018 321.751
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-126.461 -368.263
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29 -349.183 -889.238
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
29 222.722 520.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.067.010 -2.147.451
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.067.010 -2.147.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 2.066.159 -27.801
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.523.109 -8.031.275
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -16.108.528 -1.936.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.574.151 -861.173
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 532.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.574.151 -1.394.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 25.561.936 -15.867.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.258.823 -2.293.254
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 0 -1.746.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 2.258.823 -546.455
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -894.518 2.140.289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -3.075.478 -1.176.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.044.908 -242.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.044.908 114.693
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -4.201.792 12.263.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -165.511 413.877
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.153 -196.760
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 101.153 -196.760
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 10.534.394 -19.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.873 -255.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
41.873 -255.950
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.768.507 -6.139.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.309.294 -4.053.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.567 2.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 293.567 2.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.145.971 -3.587.930
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.063.639 -3.491.676
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -82.332 -96.254
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
32 -1.447.329 -490.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.561 22.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.494.891 6.803.194
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.939.144 -201.407
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.939.144 -201.407
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.004.601
Kredilerden Nakit Girişleri
9 7.004.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.555.747 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.390.698 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -165.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.964.322 -3.389.606
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.964.322 -3.389.606
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.027.294 19.762.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 42.991.616 16.372.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.735 -1.311.468 -1.242.733 1.493.790 251.057
Dönem Karı (Zararı)
-1.311.468 -1.311.468 1.464.177 152.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.735 68.735 29.613 98.348
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-201.407 201.407 -201.407 -201.407 -201.407
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 2.163.724 3.363.361 132.148 3.740.008 2.314.753 16.095.117 -1.311.468 52.170.195 48.743.449 100.913.644
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5816 13,5831 % -1,55  
Euro 15,2376 15,3349 % -1,57  
Sterlin 17,9023 17,9921 % -1,83  
Frank 14,6102 14,6982 % -1,61  
Riyal 3,6075 3,6256 % -1,61  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 4,75  
Altın Gr. 778 778 -11,04  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,52 22,54 0,13  
Gümüş Gr. 9,82 9,84 -0,10  
B. Petrol 75,63 75,63 2,55