***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:33
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.262 1.295.836 1.285.574 2.658.698 3.944.272
Dönem Karı (Zararı)
1.295.836 1.295.836 2.674.109 3.969.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.262 -10.262 -15.411 -25.673
Sermaye Arttırımı
24.668 0 24.668 8.107.500 8.132.168
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.295.704 1.295.704 -1.295.704 -1.295.704 -1.295.704
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
699.585 699.585
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.305.637 5.183 -3.874.361 -5.174.815 5.152.317 -22.498
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -3.258.021 3.363.361 53.151 2.434.371 3.414.233 11.151.127 1.295.836 48.454.058 63.867.759 112.321.817
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Transferler
3.953.094 -3.953.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.989 46.775.769 46.769.780 49.451.411 96.221.191
Dönem Karı (Zararı)
46.775.769 46.775.769 49.479.011 96.254.780
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.989 -5.989 -27.600 -33.589
Sermaye Arttırımı
0 1.000.000 1.000.000
Sermaye Avansı
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 4.261.269 4.411.893 -4.411.893 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -55.542 2.445.416 151.029 21.193.465 46.775.769 103.873.498 121.604.967 225.478.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.674.543 -22.382.163
Dönem Karı (Zararı)
96.254.780 3.969.945
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.254.780 3.969.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.691.487 1.245.206
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20-21 2.255.828 2.030.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.085.738 1.255.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 1.085.738 1.255.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.585.096 -1.009.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23-25 2.585.096 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -489.706 -843.558
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 726.952 601.716
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-529.001 -2.165.339
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -529.001 -1.730.235
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 26.056.580 1.375.824
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.620.810 -27.597.314
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -809.114 1.205.017
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.914.015 592.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -22.914.015 -786.639
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -223.327.060 -26.434.794
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
486.323 -4.132.518
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 1.499.980 -1.747.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -1.013.657 -2.384.538
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -46.214.931 183.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -10.286.283 499.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.243.957 -4.272.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 0 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 22.243.957 -3.915.374
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 73.144.092 6.355.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 182.891 -249.308
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.854.117 -684.597
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13 47.573.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.281.117 -684.597
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 11.561.412 -55.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.542.199 -604.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -4.542.199 -604.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.674.543 -22.382.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.699.908 -5.214.846
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -685.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
293.567 60.175
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 293.567 60.175
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.559.203 -7.880.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -8.929.047 -7.731.689
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -630.156 -148.919
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -20.809.241 -490.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.059.969 3.095.639
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.759.011 23.159.669
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.283.139
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000 8.132.168
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.295.704
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.295.704
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.730.107 15.040.066
Kredilerden Nakit Girişleri
9 34.730.107 15.040.066
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-971.096 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -971.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.615.440 -4.437.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.615.440 -4.437.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.027.294 19.762.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 20.411.854 15.325.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 20.411.854 39.027.294
Finansal Yatırımlar
8 4.949.059 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.949.059 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 4.949.059 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
29.258.434 6.748.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 29.258.434 6.748.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
362.685.461 140.444.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 362.685.461 140.444.139
Diğer Alacaklar
13.907.609 14.639.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 0 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 13.907.609 13.139.380
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 49.179.687 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.361.363 763.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 10.361.363 763.333
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 20.058.614 3.121.337
Diğer Dönen Varlıklar
24 7.657.461 3.115.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 7.657.461 3.115.262
ARA TOPLAM
518.469.542 215.120.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
525.469.542 215.120.035
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 7.332.594 6.647.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.332.594 6.647.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 7.332.594 6.647.594
Ticari Alacaklar
0 322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 322.761
Diğer Alacaklar
1.081.248 835.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.081.248 835.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 14.594.246 21.594.246
Maddi Duran Varlıklar
18 23.057.625 15.730.355
Arazi ve Arsalar
5.540.530 5.255.000
Binalar
2.540.884 2.764.499
Tesis, Makine ve Cihazlar
12.048.165 5.492.125
Taşıtlar
1.203.892 1.095.106
Mobilya ve Demirbaşlar
1.341.253 1.052.340
Yapılmakta Olan Yatırımlar
382.901 71.285
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 2.444.446 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.638.619 5.264.188
Şerefiye
19.1 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.2 1.043.134 668.703
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.110.788 422.535
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.110.788 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 1.565.147 522.754
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.824.713 54.004.821
TOPLAM VARLIKLAR
582.294.255 269.124.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 98.572.584 58.422.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.572.584 58.422.394
Banka Kredileri
9 98.572.584 58.422.394
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.685.471 6.743.897
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.685.471 6.743.897
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.685.471 6.743.897
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
23.195.778 1.441.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 23.195.778 1.441.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
134.452.614 61.308.522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 134.452.614 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 834.214 651.323
Diğer Borçlar
49.679.232 825.115
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 47.573.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 2.106.232 825.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.612.708 51.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 11.612.708 51.296
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 27.098.973 3.871.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.417.286 1.100.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 372.171 295.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.045.115 805.170
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
353.548.860 134.416.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.548.860 134.416.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.244.341 5.702.754
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.244.341 5.702.754
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.244.341 5.702.754
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.022.589 747.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.022.589 747.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.266.930 6.450.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
356.815.790 140.867.582
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.873.498 52.691.825
Ödenmiş Sermaye
25 30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.542 -49.553
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.542 -49.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -55.542 -49.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.294.792
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.294.792
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.294.792
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 151.029 151.029
Yasal Yedekler
25 151.029 151.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 21.193.465 12.979.102
Net Dönem Karı veya Zararı
46.775.769 3.953.094
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 121.604.967 75.565.449
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.478.465 128.257.274
TOPLAM KAYNAKLAR
582.294.255 269.124.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 123.172.811 12.604.964 45.872.922 3.506.518
Satışların Maliyeti
26.2 -61.099.779 -9.254.239 -23.413.534 -2.594.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.073.032 3.350.725 22.459.388 911.718
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27.1 875.045.236 236.792.916 572.860.478 68.283.045
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
27.1 875.045.236 236.792.916 572.860.478 68.283.045
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27.2 -764.481.511 -206.837.618 -543.898.203 -57.648.637
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
27.2 -764.481.511 -206.837.618 -543.898.203 -57.648.637
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
110.563.725 29.955.298 28.962.275 10.634.408
BRÜT KAR (ZARAR)
172.636.757 33.306.023 51.421.663 11.546.126
Genel Yönetim Giderleri
29.1 -30.539.095 -19.998.559 -10.619.071 -6.533.904
Pazarlama Giderleri
29.2 -33.535.961 -10.881.492 -15.343.434 -3.548.054
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29.3 -3.453.118 -3.095.073 -1.207.572 -1.220.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 29.578.350 27.557.877 13.950.836 4.604.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -12.500.392 -18.790.162 -5.330.789 -2.690.846
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
122.186.541 8.098.614 32.871.633 2.157.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 8.711.176 3.991.726 1.849.424 267.852
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -2.521.383 -2.966.330 -1.560.913 -113.484
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.376.334 9.124.010 33.160.144 2.311.921
Finansman Gelirleri
32.1 4.586.733 1.359.211 2.293.340 279.656
Finansman Giderleri
32.2 -10.643.309 -5.131.034 -4.633.615 -2.172.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.319.758 5.352.187 30.819.869 419.443
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.064.978 -1.382.242 -6.996.369 -585.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -27.098.973 -2.637.592 -7.235.608 -986.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 1.033.995 1.255.350 239.239 400.379
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.254.780 3.969.945 23.823.500 -166.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.254.780 3.969.945 23.823.500 -166.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.479.011 2.674.109 12.915.180 -269.557
Ana Ortaklık Payları
34 46.775.769 1.295.836 10.908.320 103.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.589 -25.673 -53.687 31.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.987 -32.091 -67.109 39.877
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.398 6.418 13.422 -7.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.398 6.418 13.422 -7.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.589 -25.673 -53.687 31.902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.221.191 3.944.272 23.769.813 -134.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.451.411 2.689.520 12.875.693 -285.670
Ana Ortaklık Payları
46.769.780 1.254.752 10.894.120 151.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887394


BIST
18:051.809
Değişim :  1,82% |  32,38
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,6512 12,8492 % 0,26  
Euro 14,3552 14,4261 % -0,30  
Sterlin 17,0096 17,0949 % 3,27  
Frank 13,8320 13,9153 % 3,61  
Riyal 3,4091 3,4262 % 3,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 0,64  
Altın Gr. 736 736 22,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 0,02  
Gümüş Gr. 9,38 9,39 -0,03  
B. Petrol 73,25 73,25 0,13