***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 18:38
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -1.962.317 3.363.361 63.413 3.740.008 2.113.346 5.399.188 10.897.336 53.614.335 47.249.659 100.863.994
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.897.336 -10.897.336 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.966 3.953.094 3.840.128 7.926.569 11.766.697
Dönem Karı (Zararı)
3.953.094 3.953.094 8.064.874 12.017.968
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.966 -112.966 -138.305 -251.271
Sermaye Arttırımı
24.668 0 24.668 12.895.012 12.919.680
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.962.317 -1.962.317 1.962.317 1.962.317 1.962.317
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
743.590 743.590
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.445.216 -5.304.407 -6.749.623 6.750.619 996
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 0 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
468.035 3.485.059 -3.953.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
290.753 40.746 56.805.252 57.136.751 67.889.002 125.025.753
Dönem Karı (Zararı)
56.805.252 56.805.252 66.951.669 123.756.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
290.753 40.746 331.499 937.333 1.268.832
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 4.267.781 4.418.405 -4.418.405 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 290.753 -8.807 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.856.833 -42.080.785
Dönem Karı (Zararı)
123.756.921 12.017.968
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
123.756.921 12.017.968
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
39.118.348 7.536.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20-21 3.304.332 2.667.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.659.165 2.033.225
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 2.659.165 2.033.225
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.880.213 -246.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 555.083 -284.276
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 352.185
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 1.972.945 37.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.795.537 -206.620
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -543.455 -814.828
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan
30 3.338.992 608.208
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.767.338 -444.967
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.587.754 -435.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -179.584 -9.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 33.246.439 3.733.515
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-208.732.102 -61.635.227
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -2.461.178 -459.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-10 -69.637.488 693.688
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-10 -12.029 1.379.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -69.625.459 -685.804
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -247.959.057 -52.028.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.953.271 -13.159.607
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 1.499.980 -1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -8.453.251 -11.659.627
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -15.017.878 906.103
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -9.058.542 361.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.627.905 -4.030.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 -356.792
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 23.627.905 -3.674.198
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 66.813.219 7.481.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 686.065 26.911
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.481.859 -749.812
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-13 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.464.359 -749.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 17.678.326 -35.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.932.062 -641.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -3.932.062 -641.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-45.856.833 -42.080.785
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.950.361 -4.751.679
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -685.001 -600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
378.474 303.423
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 378.474 303.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.721.306 -5.409.898
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -17.676.220 -5.240.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -1.045.086 -168.933
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -23.000 -179.246
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -27.940.415 -672.820
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
40.887 1.806.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.905.877 66.097.240
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
996
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000 12.919.680
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.962.317
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.962.317
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.887.033 51.700.307
Kredilerden Nakit Girişleri
9 87.887.033 51.700.307
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-981.156 -486.060
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -981.156 -486.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.901.317 19.264.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.901.317 19.264.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 39.027.294 19.762.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 34.125.977 39.027.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 34.125.977 39.027.294
Finansal Yatırımlar
6.936.706 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.936.706 4.295.944
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
8 6.936.706 4.295.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
73.369.867 6.748.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 73.357.838 6.748.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
385.744.031 140.444.139
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 385.744.031 140.444.139
Diğer Alacaklar
20.680.285 14.639.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 20.680.285 13.139.380
Stoklar
11 17.982.634 2.964.756
Peşin Ödenmiş Giderler
8.677.988 763.333
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 8.677.988 763.333
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 27.189.788 3.121.337
Diğer Dönen Varlıklar
7.047.324 3.115.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 7.047.324 3.115.262
ARA TOPLAM
581.754.600 215.120.035
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
15 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
588.754.600 215.120.035
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.332.595 6.647.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.332.595 6.647.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 7.332.595 6.647.594
Ticari Alacaklar
322.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 322.761
Diğer Alacaklar
1.748.166 835.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.748.166 835.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 20.205.000 21.594.246
Maddi Duran Varlıklar
18 32.514.542 15.730.355
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.405.930 2.664.568
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.944.852 5.264.188
Şerefiye
19.1 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.2 1.349.367 668.703
Peşin Ödenmiş Giderler
1.566.422 422.535
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.566.422 422.535
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 2.313.284 522.754
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.030.791 54.004.821
TOPLAM VARLIKLAR
663.785.391 269.124.856
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
154.851.976 58.422.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
154.851.976 58.422.394
Banka Kredileri
9 154.848.769 58.415.221
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.207 7.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.542.569 6.743.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.542.569 6.743.897
Banka Kredileri
9 1.542.569 6.743.897
Ticari Borçlar
24.525.977 1.441.527
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 24.525.977 1.441.527
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
128.121.741 61.308.522
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 128.121.741 61.308.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.337.388 651.323
Diğer Borçlar
38.306.974 825.115
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 4.289.474 825.115
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.729.62218:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7941 13,7957 % 0,56  
Euro 15,5446 15,5889 % 0,34  
Sterlin 18,2245 18,3159 % 0,64  
Frank 14,8354 14,9248 % -0,33  
Riyal 3,6653 3,6836 % 0,53  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -1,96  
Altın Gr. 789 789 2,90  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,31 22,34 -0,22  
Gümüş Gr. 9,87 9,90 -0,05  
B. Petrol 72,03 72,03 2,15