***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.06.2021 07:49
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -49.553 2.294.792 151.029 12.979.102 3.953.094 52.691.825 75.565.449 128.257.274
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
468.035 3.485.059 -3.953.094 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
290.753 40.746 56.805.252 57.136.751 67.889.002 125.025.753
Dönem Karı (Zararı)
56.805.252 56.805.252 66.951.669 123.756.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
290.753 40.746 331.499 937.333 1.268.832
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
150.624 4.267.781 4.418.405 -4.418.405 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 290.753 -8.807 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 290.753 -8.807 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
8.938.412 -121.311 12.356.490 56.805.252 -36.932.776 41.046.067 10.209.118 51.255.185
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.410.262 1.410.262 1.410.262
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.410.262 1.410.262 1.410.262
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 9.229.165 -130.118 3.855.678 12.975.554 77.537.194 19.872.476 156.703.310 150.245.164 306.948.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.161.285 -45.856.833
Dönem Karı (Zararı)
50.791.944 123.756.921
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
50.791.944 123.756.921
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.433.328 39.118.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19-20-21 1.003.469 3.304.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.303.063 2.659.165
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 2.578.488 2.659.165
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-275.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-575.325 2.880.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 555.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 352.185
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 -575.325 1.972.945
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
342.641 2.795.537
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
459.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.198.997
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 1.222.655 -543.455
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 -3.538.842 3.338.992
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
951.606 -5.767.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 951.606 -5.587.754
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
27 -179.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.626.172 33.246.439
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.218.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-97.386.557 -208.732.102
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -15.124.034 -2.461.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.544.399 -69.637.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-887.320 -12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.657.079 -69.625.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -107.349.213 -247.959.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.134.736 -6.953.271
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-13 -8.056.802 1.499.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 11 -9.793.091 -15.017.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.625.756 -9.058.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
216.407.747 23.627.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 216.407.747 23.627.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -128.121.741 66.813.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 42.421 686.065
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Dlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 909.826 3.464.359
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -2.766.544 17.678.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.932.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -3.932.062
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.161.285 -45.856.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.850.426 -46.950.361
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 9.099.047 -685.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.787.745 378.474
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 -3.787.745 378.474
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.157.759 -18.721.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 750.966 -17.676.220
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 406.793 -1.045.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -23.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.940.415
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
381.365 40.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.745.266 87.905.877
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.356.490 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.356.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.812.336 87.887.033
Kredilerden Nakit Girişleri
9 17.812.336 87.887.033
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-423.560 -981.156
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.186
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -416.374 -981.156
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.565.593 -4.901.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.565.593 -4.901.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 34.125.977 39.027.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 27.560.384 34.125.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.560.384 34.125.977
Finansal Yatırımlar
8 22.060.740 6.936.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.060.740 6.936.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 22.060.740 6.936.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
104.914.266 73.369.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
899.349 12.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 104.014.917 73.357.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
493.093.244 385.744.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 493.093.244 385.744.031
Diğer Alacaklar
17.819.642 20.680.285
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-13 8.330.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 9.488.747 20.680.285
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 27.775.725 17.982.634
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.303.744 8.677.988
İlişkili Olmayan 180.873 27.189.788
Diğer Dönen Varlıklar
24 10.265.622 7.047.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 10.265.622 7.047.324
ARA TOPLAM
714.974.240 581.754.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
721.974.240 588.754.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 7.332.594 7.332.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.332.594 7.332.595
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
8 7.332.594 7.332.595
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.474.073 1.748.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 1.474.073 1.748.166
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 19.253.394 20.205.000
Maddi Duran Varlıklar
18 36.302.287 32.514.542
Arazi ve Arsalar
6.440.350 6.449.924
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.394
Binalar
3.025.000 2.989.008
Tesis, Makine ve Cihazlar
19.555.443 17.665.849
Taşıtlar
2.755.710 2.789.161
Mobilya ve Demirbaşlar
4.394.365 2.527.090
Özel Maliyetler
27.000
Yapılmakta Olan Yatırımlar
93.510
Diğer Maddi Duran Varlıklar
95.025
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 3.024.565 3.405.930
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.193.886 5.944.852
Şerefiye
4.595.485 4.595.485
Bilgisayar Yazılımları
211.249
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
36.956
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
350.196 1.349.367
Peşin Ödenmiş Giderler
0 1.566.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.566.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 3.119.578 2.313.284
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.700.377 75.030.791
TOPLAM VARLIKLAR
797.674.617 663.785.391
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 172.664.312 154.851.976
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
172.664.312 154.851.976
Banka Kredileri
9 53.757.306 154.851.976
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 118.896.672
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 10.334
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.535.383 1.542.569
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 1.542.569
Banka Kredileri
9 1.542.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.535.383
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
264.605.376 24.525.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 264.605.376 24.525.977
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 128.121.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.119.166 1.337.388
Diğer Borçlar
13.923.603 38.306.974
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-13 8.724.303 34.017.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 5.199.300 4.289.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.827.937 17.729.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 14.827.937 17.729.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.044.720 35.187.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.035.042 3.644.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 641.139 513.720
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 2.393.903 3.130.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
481.755.539 405.247.858
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.755.539 405.247.858
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.839.921 3.256.295
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.839.921 3.256.295
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.839.921 3.256.295
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
4.736.688 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.736.688
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.258.854 998.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 1.258.854 998.211
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
135.141 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.970.604 4.254.506
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
490.726.143 409.502.364
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.703.310 114.246.981
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.363.361 3.363.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.179.190 281.946
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.179.190 281.946
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.309.308
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
290.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-130.118 -8.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.775.535 2.445.416
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3.855.678 2.445.416
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-80.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.975.554 619.064
Yasal Yedekler
12.975.554 619.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
77.537.194 20.731.942
Net Dönem Karı veya Zararı
19.872.476 56.805.252
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
150.245.164 140.036.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.948.474 254.283.027
TOPLAM KAYNAKLAR
797.674.617 663.785.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.1 59.306.345 22.856.187
Satışların Maliyeti
26.2 -25.945.299 -13.838.667
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.361.046 9.017.520
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
2.068.688.697 154.993.117
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
27.1 2.068.688.697 154.993.117
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-2.013.834.137 -137.980.030
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
27.2 -2.013.834.137 -137.980.030
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.854.560 17.013.087
BRÜT KAR (ZARAR)
88.215.606 26.030.607
Genel Yönetim Giderleri
29.1 -17.360.287 -7.356.712
Pazarlama Giderleri
29.2 -14.840.279 -5.962.730
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29.3 -1.063.128 -666.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.1 21.487.925 9.128.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.2 -11.007.797 -4.279.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
65.432.040 16.893.675
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.1 1.613.241 1.300.592
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31.2 -286.112 -150.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9.133.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.892.590 18.043.836
Finansman Gelirleri
32.1 4.476.325 686.561
Finansman Giderleri
32.2 -20.013.877 -2.837.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.355.038 15.893.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.563.093 -2.054.138
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.168.344 -1.989.484
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
605.251 -64.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.791.945 13.839.105
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.791.945 13.839.105
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.919.468 8.165.282
Ana Ortaklık Payları
34 19.872.477 5.673.823
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.129 48.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -17.595 60.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.519 -12.021
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.519 -12.021
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.129 48.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.771.816 13.887.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.919.468 8.197.594
Ana Ortaklık Payları
19.852.348 5.689.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941618


BIST
17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39