***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 18:17
***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***GLRYH*** GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 1.047.059 3.043.256 44.403 151.029 1.441.159 3.904.351 18.631.257 1.622.464 20.253.721
Transferler
3.904.351 -3.904.351
Dönem Karı (Zararı)
-945.062 -919.515 -98.892 -1.018.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 25.547 25.547 25.547
Sermaye Arttırımı
7.000.000 -1.047.059 350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
21 16.000.000 3.393.256 69.950 151.029 5.345.510 -945.062 24.014.683 1.523.572 25.538.255
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 -1.531.518 3.393.256 44.108 1.682.547 2.528.776 3.298.880 25.416.049 2.038.200 27.454.249
Transferler
21 3.298.674 -3.298.880 -206 206 0
Dönem Karı (Zararı)
112.681 112.681 22.607 135.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 24.085 24.085 2.684 26.769
Dönem Sonu Bakiyeler
21 16.000.000 -1.531.518 3.393.256 68.193 1.682.547 5.827.450 112.681 25.552.609 2.063.697 27.616.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.681 -3.112.945
Dönem Karı (Zararı)
135.288 -1.043.954
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.288 -1.043.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.759 66.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-24 163.834 145.262
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
163.834 145.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 163.834 145.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-285.956 477.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21-24 -285.956 477.482
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.671 -84.603
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
25 -32.671 -84.603
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 93.718 -616.789
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-349.728 -2.135.605
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 3.481.620 2.423.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -19.219.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.309.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.910.204
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
9 -6.669.331 33.180.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-168.855 481.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-13 -168.855 481.561
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -51.802 399.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.099 582.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -147.099 582.899
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.352.160 -13.568.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -281.104 -57.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-857.579 -6.352.733
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-10 -1.000.000 -5.795
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 142.421 -6.346.938
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.488 -6.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.488 -6.277
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.681 -3.112.945
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
872.654 -1.379.410
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.285.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.000 21.461
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 22.000 21.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.420 -115.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -39.165 -110.548
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -6.255 -5.310
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.074
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.843.285 6.471.056
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 6.302.941
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-6.843.285 168.115
Kredilerden Nakit Girişleri
7 -6.843.285 168.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.082.312 1.978.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.082.312 1.978.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.039.353 9.268.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.957.041 11.247.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.957.041 21.039.353
Finansal Yatırımlar
2.700.942 6.182.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.700.942 6.182.562
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 2.700.942 6.182.562
Ticari Alacaklar
58.323.521 51.818.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9 114.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 58.323.521 51.703.863
Diğer Alacaklar
114.844 68.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 114.844 68.036
Peşin Ödenmiş Giderler
178.390 126.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 178.390 126.588
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 206.532 162.585
Diğer Dönen Varlıklar
20 200.239 192.751
ARA TOPLAM
76.681.509 79.589.899
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.681.509 79.589.899
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
487.633 487.633
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 487.633 487.633
Ticari Alacaklar
979.106 901.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 979.106 901.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.274.930 2.171.004
Maddi Duran Varlıklar
1.219.540 1.315.490
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.025 4.558
Taşıtlar
14 500.941 555.323
Mobilya ve Demirbaşlar
14 714.574 755.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
361.920 406.384
Bilgisayar Yazılımları
15 109.945 127.644
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 251.975 278.740
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.323.129 5.281.517
TOPLAM VARLIKLAR
81.004.638 84.871.416
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.665.604 25.508.889
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18.665.604 25.508.889
Banka Kredileri
7 18.660.000 25.500.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.604 8.889
Ticari Borçlar
956.101 971.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4/8 956.101 971.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
31.448.703 27.096.543
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 31.448.703 27.096.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 393.478 674.582
Diğer Borçlar
374.327 1.231.906
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4/10 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 374.327 231.906
Ertelenmiş Gelirler
24.750 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 24.750 25.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
296.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
384.244 738.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 101.290 227.489
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 282.954 511.172
ARA TOPLAM
52.543.680 56.247.492
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.543.680 56.247.492
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
50.129 214.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 50.129 214.089
Uzun Vadeli Karşılıklar
297.694 256.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 297.694 256.002
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 496.829 699.584
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
844.652 1.169.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.388.332 57.417.167
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.552.609 25.416.049
Ödenmiş Sermaye
21 16.000.000 16.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -1.531.518 -1.531.518
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 3.393.256 3.393.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.193 44.108
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 68.193 44.108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.682.547 1.682.547
Yasal Yedekler
21 1.682.547 1.682.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 5.827.450 2.528.776
Net Dönem Karı veya Zararı
112.681 3.298.880
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 2.063.697 2.038.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.616.306 27.454.249
TOPLAM KAYNAKLAR
81.004.638 84.871.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22.1 165.521.579 17.326.030
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22.2 -158.706.447 -12.715.227
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.815.132 4.610.803
BRÜT KAR (ZARAR)
6.815.132 4.610.803
Genel Yönetim Giderleri
24.1 -5.159.521 -4.513.667
Pazarlama Giderleri
24.2 -2.403.590 -1.559.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.1 4.766.009 3.000.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25.2 -3.367.018 -3.199.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
651.012 -1.661.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26.1 2.752 41.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
653.764 -1.619.811
Finansman Gelirleri
27.1 291.267 253.958
Finansman Giderleri
27.2 -722.717 -301.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.314 -1.667.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-87.026 623.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -296.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 209.447 623.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.288 -1.043.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.288 -1.043.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.6 22.607 -98.892
Ana Ortaklık Payları
112.681 -945.062
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.769 25.547
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 33.461 31.934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.692 -6.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -6.692 -6.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.769 25.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
162.057 -1.018.407
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.923 -101.355
Ana Ortaklık Payları
142.134 -917.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606429


BIST
15:362.031
Değişim :  1,32% |  26,49
Açılış :  2.010  
Önceki Kapanış :  2.005  
En Yüksek
2.049
En Düşük
2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:36
NIBAS 11,44 44.851.382 % 10,00  
POLTK 495,50 16.772.003 % 9,99  
ISBIR 60,55 4.848.905 % 9,99  
RALYH 15,30 5.329.633 % 9,99  
DOBUR 168,60 12.729.637 % 9,98  
15:36 Alış Satış %  
Dolar 13,7651 13,7737 % 0,63  
Euro 15,5914 15,6093 % 0,38  
Sterlin 18,1386 18,2296 % 0,65  
Frank 14,8917 14,9814 % 0,63  
Riyal 3,6676 3,6860 % 0,97  
15:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -7,62  
Altın Gr. 789 789 4,49  
Cumhuriyet 5.228 5.307 31,00  
Tam 5.197 5.328 19,87  
Yarım 2.512 2.577 9,61  
Çeyrek 1.260 1.289 4,81  
Gümüş.Ons 22,20 22,24 -0,22  
Gümüş Gr. 9,85 9,87 -0,01  
B. Petrol 75,21 75,21 -0,61