***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 17:55***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 106.575.498 60.171.733 754.049.787 754.049.787
Transferler
60.171.733 -60.171.733
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-130.925.728 -130.925.728 -130.925.728
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 -130.925.728 623.124.059 623.124.059
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Transferler
80.378.735 -80.378.735 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.779.771 -31.779.771 -31.779.771
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 -31.779.771 802.648.751 802.648.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.146.806 2.459.980
Dönem Karı (Zararı)
-31.779.771 -130.925.728
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-31.779.771 -130.925.728
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.375.114 135.303.106
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 137.204 173.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.975 16.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 115.975 16.642
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.050.334 14.052.993
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -34.291.649 -41.329.805
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 58.341.983 55.382.798
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16 10.568.911 115.188.006
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.418.078 5.871.620
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.915.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
257.851 -1.917.398
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-54.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.768 -1.629.699
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.757 2.602.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.525 -4.232.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.441
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.539 59.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
91.539 59.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.985 -341.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
242.985 -341.440
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.146.806 2.459.980
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.779.159 42.214.770
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
51.001 26.081.842
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -98.542.500 -28.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.468 -4.448
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.468 -4.448
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
103.519.304 -24.639.709
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
103.519.304 -24.639.709
Alınan Temettüler
470.173
Alınan Faiz
34.291.649 40.805.321
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.649.940 -150.304.897
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.560.500
Kredilerden Nakit Girişleri
228.560.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-228.166.546 -83.336.889
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-228.166.546 -83.336.889
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
23.510.381 -13.525.879
Ödenen Faiz
-60.554.275 -53.442.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
982.413 -105.630.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-785.953 -3.443.778
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.460 -109.073.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.901 190.546.180
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
424.361 81.472.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 424.361 227.901
Ticari Alacaklar
73.294 18.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 73.294 18.389
Diğer Alacaklar
8 295.489.463 395.948.097
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 293.419.824 395.495.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.069.639 452.323
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.905.715 3.766.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.905.715 3.766.016
ARA TOPLAM
297.892.833 399.960.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
297.892.833 399.960.403
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18 1.337.717.133 1.234.198.497
Maddi Duran Varlıklar
9 12.214 138.950
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 12.214 138.950
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.337.729.347 1.234.337.447
TOPLAM VARLIKLAR
1.635.622.180 1.634.297.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 808.908.687 796.912.007
Ticari Borçlar
7 106.452 62.192
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 35.361 17.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 71.091 44.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 125.816 81.879
Diğer Borçlar
8 23.432.687 2.575.462
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 23.432.687 2.575.462
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 193.101 87.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
193.101 87.004
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 176.106 130.082
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
176.106 130.082
ARA TOPLAM
832.942.849 799.848.626
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
832.942.849 799.848.626
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 30.580 20.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.580 20.702
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.580 20.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
832.973.429 799.869.328
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
802.648.751 834.428.522
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
247.125.966 166.747.231
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.779.771 80.378.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
802.648.751 834.428.522
TOPLAM KAYNAKLAR
1.635.622.180 1.634.297.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 70.728.748 28.353.186 6.853.186
Satışların Maliyeti
13 -58.813.360 -26.081.842 -4.581.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.915.388 2.271.344 2.271.344
BRÜT KAR (ZARAR)
11.915.388 2.271.344 2.271.344
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.756.189 -5.269.166 -982.389 -1.376.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.098.353 19.541.601 3.143.882 15.813.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -6.888.251 -18.342.830 -21.539 -3.605.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.369.301 -1.799.051 2.139.954 13.102.760
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
470.173 114.322
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.839.474 -1.684.729 2.139.954 13.102.760
Finansman Gelirleri
16 80.992.619 55.714.582 17.986.389 21.039.324
Finansman Giderleri
16 -115.611.864 -184.955.581 -41.129.926 -83.434.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-31.779.771 -130.925.728 -21.003.583 -49.292.290
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.779.771 -130.925.728 -21.003.583 -49.292.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
-31.779.771 -130.925.728 -21.003.583 -49.292.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.779.771 -130.925.728 -21.003.583 -49.292.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -0,08300000 -0,34000000 -0,05500000 -0,12800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-31.779.771 -130.925.728 -21.003.583 -49.292.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-31.779.771 -130.925.728 -21.003.583 -49.292.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565014


BIST
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,51  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,05  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,01  
B. Petrol 42,95 42,95 0,18