***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 20:51***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Transferler
80.378.735 -80.378.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.824.041 116.824.041 116.824.041
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.990.071.873 1.990.071.873 1.990.071.873
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.048.574 8.222.475
Dönem Karı (Zararı)
1.990.071.873 116.824.041
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.990.071.873 116.824.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.019.455.631 -109.338.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 9.025 121.275
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.839 155.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 64.839 155.655
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.258.000 -590.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
85.947.018 33.343.793
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -17.044.292 -42.671.990
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 102.991.310 76.015.783
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.715.654 77.043.259
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.140.934.167 -219.411.579
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.140.934.167 -219.411.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.335.184 736.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.042 4.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.042 4.400
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.339.535 351.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.384.331 258.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.796 93.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.487 -41.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.930 17.296
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
57.930 17.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.063.836 405.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.003.935 217.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
940.099 187.426
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.048.574 8.222.475
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-227.532.564 189.810.688
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
19 8.516.630 -12.114.387
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -204.750.000 -197.472.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.094 -10.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -8.094 -10.468
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51.593.392
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51.593.392
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
356.145.025
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
356.145.025
Alınan Temettüler
13 3.258.000 590.797
Alınan Faiz
17.044.292 42.671.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
253.473.187 -197.752.673
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
661.837.000 347.655.000
Kredilerden Nakit Girişleri
661.837.000 347.655.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.664.500 -844.033.763
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-263.664.500 -443.915.226
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-400.118.537
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
379.591.508
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-41.708.003
Ödenen Faiz
-102.991.310 -80.965.418
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.892.049 280.490
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 19.345
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.892.049 299.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.736 227.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.419.785 527.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.419.785 527.736
Ticari Alacaklar
7 1.947 13.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.947 13.989
Diğer Alacaklar
8 94.029.912 43.592.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.310.420 41.717.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 719.492 1.875.664
Diğer Dönen Varlıklar
5.284.934 2.124.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 5.284.934 2.124.827
ARA TOPLAM
101.736.578 46.259.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
101.736.578 46.259.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4.000.364.269 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.000.364.269 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 4.000.364.269 1.663.196.732
Maddi Duran Varlıklar
27.212 28.143
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 27.212 28.143
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.000.391.481 1.663.224.875
TOPLAM VARLIKLAR
4.102.128.059 1.709.484.119
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
407.986.719 243.241.305
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
407.986.719 243.241.305
Banka Kredileri
19 407.986.719 243.241.305
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.842.947 10.669.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.842.947 10.669.982
Banka Kredileri
19 6.842.947 10.669.982
Ticari Borçlar
7 6.753.489 413.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 6.660.449 276.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 93.040 137.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 157.105 99.175
Diğer Borçlar
8 326.022.902 175.905.991
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 326.022.902 175.905.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.151 153.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 199.151 153.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.257.608 317.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.257.608 317.509
ARA TOPLAM
749.219.921 430.801.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.219.921 430.801.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
364.345.140 94.496.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
364.345.140 94.496.266
Banka Kredileri
19 364.345.140 94.496.266
Diğer Borçlar
8 47.161.905 232.865.917
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 47.161.905 232.865.917
Uzun Vadeli Karşılıklar
76.657 67.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 76.657 67.467
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
411.583.702 327.429.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.803.623 758.231.556
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.941.324.436 951.252.563
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
363.950.007 247.125.966
Net Dönem Karı veya Zararı
1.990.071.873 116.824.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.941.324.436 951.252.563
TOPLAM KAYNAKLAR
4.102.128.059 1.709.484.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 15.661.744 71.319.545
Satışların Maliyeti
13 -8.516.630 -58.813.361
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.145.114 12.506.184
BRÜT KAR (ZARAR)
7.145.114 12.506.184
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.192.980 -5.164.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6460 8,6893 % 0,23  
Frank 7,2641 7,3079 % -0,10  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,04  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 -5,77  
Altın Gr. 397 397 -1,11  
Cumhuriyet 2.581 2.604 -1,00  
Tam 2.657 2.672 -1,00  
Yarım 1.291 1.307 -0,50  
Çeyrek 645 654 -0,30  
Gümüş.Ons 18,64 18,69 -0,03  
Gümüş Gr. 4,11 4,12 0,00  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92