***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 19:36***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.754.447 -29.754.447 -29.754.447
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -29.754.447 921.498.116 921.498.116
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.614.759 -76.614.759 -76.614.759
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -76.614.759 2.864.709.677 2.864.709.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.438.756 -9.316.540
Dönem Karı (Zararı)
-76.614.759 -29.754.447
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
67.144.457 20.392.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 2.140 2.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-88.015 43.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -88.015 43.196
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.615.194 17.037.176
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.459.301 -1.133.845
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 35.074.495 18.171.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.944.064 7.798.447
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.671.074 -5.527.414
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.671.074 -5.527.414
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.038.647
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.968.454 45.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.299 5.491
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.299 5.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.276.616
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.276.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.171.188 644.471
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.124.722 -56.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
46.466 701.044
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
516.731 -207.973
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.556 26.176
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.556 26.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.397.014 -422.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.397.014 -422.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.438.756 -9.316.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.103.056 -10.473.527
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5.645.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462
Alınan Faiz
2.459.301 1.133.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.607.372
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.178.575 19.496.664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.224.825 175.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6.224.825
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
175.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
122.852.747
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-137.421.899
Ödenen Faiz
-21.898.997 -17.042.790
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.038.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.157.125 -293.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.157.125 -293.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.419.785 527.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.660 234.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 262.660 2.419.785
Ticari Alacaklar
7 3.245 1.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.245 1.947
Diğer Alacaklar
8 98.710.195 94.029.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 98.587.036 93.310.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 123.159 719.492
Diğer Dönen Varlıklar
11 8.278.282 5.284.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 8.278.282 5.284.934
ARA TOPLAM
107.254.382 101.736.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.254.382 101.736.578
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.993.047.978 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 3.993.047.978 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 3.993.047.978 4.000.364.269
Maddi Duran Varlıklar
26.534 27.212
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 26.534 27.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.993.074.512 4.000.391.481
TOPLAM VARLIKLAR
4.100.328.894 4.102.128.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 317.860.581 407.986.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
317.860.581 407.986.719
Banka Kredileri
19 317.860.581 407.986.719
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 258.714.548 6.842.947
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 258.714.548 6.842.947
Banka Kredileri
83.714.548 6.842.947
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
175.000.000
Ticari Borçlar
7 10.924.677 6.753.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 10.785.171 6.660.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 139.506 93.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 175.661 157.105
Diğer Borçlar
8 499.777.818 326.022.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 499.777.818 326.022.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
89.375 199.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 89.375 199.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.811.894 1.257.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.811.894 1.257.608
ARA TOPLAM
1.089.354.554 749.219.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.089.354.554 749.219.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 117.000.000 364.345.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
117.000.000 364.345.140
Banka Kredileri
72.345.140
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
19 117.000.000 292.000.000
Diğer Borçlar
8 29.203.800 47.161.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 29.203.800 47.161.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 60.863 76.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.863 76.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.264.663 411.583.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.235.619.217 1.160.803.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.864.709.677 2.941.324.436
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.354.021.880 363.950.007
Net Dönem Karı veya Zararı
-76.614.759 1.990.071.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.864.709.677 2.941.324.436
TOPLAM KAYNAKLAR
4.100.328.894 4.102.128.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 7.379.296
Satışların Maliyeti
13 -5.645.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.734.079
BRÜT KAR (ZARAR)
1.734.079
Genel Yönetim Giderleri
14 -11.467.377 -904.528
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 348.871 5.624.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.671.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.055.501 4.719.979
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.055.501 4.719.979
Finansman Gelirleri
16 7.938.898 34.555.669
Finansman Giderleri
16 -73.498.156 -69.030.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.614.759 -29.754.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.614.759 -29.754.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.614.759 -29.754.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-76.614.759 -29.754.447
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 17 -0,19900000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.614.759 -29.754.447
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-76.614.759 -29.754.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680130


BIST
18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.371  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
EDATA 13,68 138.249.722 % 9,97  
CEOEM 9,16 99.120.893 % 9,96  
KTSKR 20,02 12.482.488 % 9,94  
VKING 5,91 4.915.095 % 9,85  
KUYAS 2,80 68.985.975 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4782 8,4827 % 0,32  
Euro 10,0521 10,1102 % 0,41  
Sterlin 11,7651 11,8241 % -0,08  
Frank 9,2946 9,3506 % -0,02  
Riyal 2,2502 2,2615 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 -1,50  
Altın Gr. 497 498 0,36  
Cumhuriyet 3.305 3.355 24,00  
Tam 3.289 3.372 24,37  
Yarım 1.590 1.631 11,79  
Çeyrek 797 816 5,89  
Gümüş.Ons 25,53 25,57 0,03  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,03  
B. Petrol 74,59 74,59 -0,51