***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 20:54***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.085.594 -40.085.594 -40.085.594
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -40.085.594 911.166.969 911.166.969
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.409.473.118 -1.409.473.118 -1.409.473.118
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -1.409.473.118 1.531.851.318 1.531.851.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.555.130 617.202
Dönem Karı (Zararı)
-1.409.473.118 -40.085.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.391.446.650 41.226.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.081 4.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -85.133 65.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -85.133 65.123
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.449.848 32.217.558
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.289.356 -2.894.982
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 78.739.204 35.112.540
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.292.576 18.079.563
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15 1.251.327.942 -12.032.543
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.251.327.942 -12.032.543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.457.336 2.891.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.528.662 -523.327
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-649 4.667
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-649 4.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.078.003
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.078.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
867.971 6.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
840.463 36.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.508 -29.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
130.192 -91.253
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.214 38.193
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.214 38.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.423.959 -481.383
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.423.959 -481.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.555.130 617.202
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.094.317 -14.782.881
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 8.193.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.462 4.836
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462 4.836
Alınan Temettüler
65.441
Alınan Faiz
4.836.604 2.894.982
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.682.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.332.534 13.807.116
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.617.825 175.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
168.617.825
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
175.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
461.742.283 -126.080.344
Ödenen Faiz
-30.761.749 -35.112.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.128.279 -358.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.128.279 -358.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.419.785 527.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 291.506 169.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 291.506 2.419.785
Ticari Alacaklar
8 2.596 1.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.596 1.947
Diğer Alacaklar
8 85.919.632 94.029.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 85.589.587 93.310.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 330.045 719.492
Diğer Dönen Varlıklar
11 11.935.132 5.284.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.935.132 5.284.934
ARA TOPLAM
98.148.866 101.736.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.148.866 101.736.578
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 2.743.035.613 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.743.035.613 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 2.743.035.613 4.000.364.269
Maddi Duran Varlıklar
9 24.593 27.212
Diğer Maddi Duran Varlıklar
24.593 27.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.743.060.206 4.000.391.481
TOPLAM VARLIKLAR
2.841.209.072 4.102.128.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 108.139.998 407.986.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.139.998 407.986.719
Banka Kredileri
108.139.998 407.986.719
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 294.941.673 6.842.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
294.941.673 6.842.947
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
294.941.673 6.842.947
Ticari Borçlar
7 7.621.460 6.753.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.500.912 6.660.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 120.548 93.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 132.891 157.105
Diğer Borçlar
8 470.733.542 326.022.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 470.733.076 326.022.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 466
Ertelenmiş Gelirler
3.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.500
Kısa Vadeli Karşılıklar
91.524 199.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 91.524 199.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.387.800 1.257.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.387.800 1.257.608
ARA TOPLAM
883.052.388 749.219.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
883.052.388 749.219.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 364.345.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 364.345.140
Banka Kredileri
364.345.140
Diğer Borçlar
8 426.243.768 47.161.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 426.243.768 47.161.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 61.598 76.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
61.598 76.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.305.366 411.583.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.309.357.754 1.160.803.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.531.851.318 2.941.324.436
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.354.021.880 363.950.007
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.409.473.118 1.990.071.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.531.851.318 2.941.324.436
TOPLAM KAYNAKLAR
2.841.209.072 4.102.128.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 8.259.175 879.879
Satışların Maliyeti
13 -6.000.714 -355.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.258.461 524.382
BRÜT KAR (ZARAR)
2.258.461 524.382
Genel Yönetim Giderleri
14 -19.680.141 -2.342.561 -8.212.764 -1.438.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.609.070 12.165.260 1.385.854 6.540.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.251.327.942 -1.249.782.523
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.267.140.552 9.822.699 -1.256.085.051 5.102.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.267.140.552 9.822.699 -1.256.085.051 5.102.720
Finansman Gelirleri
16 14.503.523 47.257.085 6.564.625 12.701.416
Finansman Giderleri
16 -156.836.089 -97.165.378 -83.337.933 -28.135.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.409.473.118 -40.085.594 -1.332.858.359 -10.331.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.409.473.118 -40.085.594 -1.332.858.359 -10.331.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.409.473.118 -40.085.594 -1.332.858.359 -10.331.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.409.473.118 -40.085.594 -1.332.858.359 -10.331.147
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Zarar -3,66100000 -0,10400000 -3,46200000 -0,02700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.409.473.118 -40.085.594 -1.332.858.359 -10.331.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.409.473.118 -40.085.594 -1.332.858.359 -10.331.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702217


BIST15:06118.830
Değişim :  0,29% |  344,77
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.512
En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
IZFAS 2,64 1.222.936 % 10,00  
VKFYO 5,29 8.066.720 % 9,98  
KLGYO 5,01 170.075.670 % 9,87  
AKENR 2,12 159.758.794 % 9,84  
GLBMD 5,25 22.257.121 % 9,83  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5707 8,6137 % 0,30  
Frank 7,2532 7,2969 % 0,01  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -6,23  
Altın Gr. 392 393 -1,24  
Cumhuriyet 2.545 2.564 -7,50  
Tam 2.619 2.630 -7,70  
Yarım 1.272 1.287 -3,70  
Çeyrek 636 644 -1,90  
Gümüş.Ons 18,10 18,13 -0,16  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 -0,03  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,15