***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 22:46***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.737.707 -71.737.707 -71.737.707
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -71.737.707 879.514.856 879.514.856
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.538.546.914 -1.538.546.914 -1.538.546.914
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -1.538.546.914 1.402.777.522 1.402.777.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.003.672 4.356.211
Dönem Karı (Zararı)
-1.538.546.914 -71.737.707
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9 1.518.318.648 75.413.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.925 4.438
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11 -80.546 51.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-80.546 51.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
133.990.874 53.325.111
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -18.505.629 -10.329.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 152.496.503 63.654.440
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
155.341.004 26.649.249
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.229.061.391 -12.278.359
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.229.061.391 -12.278.359
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.661.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.775.406 680.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.947 10.095
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.947 10.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.350.775 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.350.775
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.037.167 217.485
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.988.290 27.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.877 189.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-37.553 -10.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.508
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.127.742 567.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.127.742 567.521
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.003.672 4.356.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
26.055.777 -288.155.227
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 7.486.169 -206.150.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.462 -8.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.462 -8.094
Alınan Temettüler
13 65.441
Alınan Faiz
18.505.629 10.329.329
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-92.325.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.243.822 286.781.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.617.825 544.837.000
Kredilerden Nakit Girişleri
168.617.825 544.837.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825 -273.721.590
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825 -273.721.590
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
487.602.883 79.320.892
Ödenen Faiz
-76.198.705 -63.654.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.191.717 2.982.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.191.717 2.982.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.419.785 527.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 228.068 3.510.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 228.068 2.419.785
Ticari Alacaklar
8 1.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.947
Diğer Alacaklar
8 88.903.869 94.029.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 88.894.204 93.310.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.665 719.492
Diğer Dönen Varlıklar
11 18.713.706 5.284.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 18.713.706 5.284.934
ARA TOPLAM
107.845.643 101.736.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
107.845.643 101.736.578
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.763.816.709 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.763.816.709 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
19 2.763.816.709 4.000.364.269
Maddi Duran Varlıklar
22.749 27.212
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 22.749 27.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.763.839.458 4.000.391.481
TOPLAM VARLIKLAR
2.871.685.101 4.102.128.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 139.909.218 407.986.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
139.909.218 407.986.719
Banka Kredileri
139.909.218 407.986.719
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 295.588.089 6.842.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
295.588.089 6.842.947
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 295.588.089 6.842.947
Ticari Borçlar
7 12.790.656 6.753.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 12.648.739 6.660.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 141.917 93.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 112.940 157.105
Diğer Borçlar
6 524.381.168 326.022.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
524.381.168 326.022.902
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 88.083 199.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 88.083 199.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 892.976 1.257.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 892.976 1.257.608
ARA TOPLAM
973.763.130 749.219.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
973.763.130 749.219.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
364.345.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 364.345.140
Banka Kredileri
19 364.345.140
Diğer Borçlar
495.074.823 47.161.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 495.074.823 47.161.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 69.626 76.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.626 76.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.144.449 411.583.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.468.907.579 1.160.803.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.402.777.522 2.941.324.436
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.354.021.880 363.950.007
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.538.546.914 1.990.071.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.402.777.522 2.941.324.436
TOPLAM KAYNAKLAR
2.871.685.101 4.102.128.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 10.130.324 9.552.217 1.871.149 9.552.217
Satışların Maliyeti
13 -7.486.169 -6.260.889 -1.485.455 -6.260.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.644.155 3.291.328 385.694 3.291.328
BRÜT KAR (ZARAR)
2.644.155 3.291.328 385.694 3.291.328
Genel Yönetim Giderleri
14 -25.286.608 -3.631.185 -5.606.467 -1.605.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 6.262.407 12.713.551 4.653.337 548.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.229.071.868 22.256.074
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.245.451.914 12.373.694 21.688.638 2.234.138
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.245.451.914 12.373.694 21.688.638 2.234.138
Finansman Gelirleri
16 107.090.392 65.703.117 92.586.869 18.446.032
Finansman Giderleri
16 -400.185.392 -149.814.518 -243.349.303 -52.332.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.538.546.914 -71.737.707 -129.073.796 -31.652.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.538.546.914 -71.737.707 -129.073.796 -31.652.113
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.538.546.914 -71.737.707 -129.073.796 -31.652.113
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.538.546.914 -71.737.707 -129.073.796 -31.652.113
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp -3,99600000 -0,18600000 -0,33500000 -0,08200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.538.546.914 -71.737.707 -129.073.796 -31.652.113
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.538.546.914 -71.737.707 -129.073.796 -31.652.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716606


BIST18:05114.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.804 4,79  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,10  
Gümüş Gr. 4,14 4,15 0,02  
B. Petrol 42,94 42,94 -0,33