***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 21:22***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 0
Dönem Karı (Zararı)
1.990.071.873 1.990.071.873 1.990.071.873
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436
Transferler
1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-682.911.538 -682.911.538 -682.911.538
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.766.163 -24.048.574
Dönem Karı (Zararı)
-682.911.538 1.990.071.873
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-682.911.538 1.990.071.873
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
662.470.161 -2.019.455.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 7.772 9.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-78.339 64.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-78.339 64.839
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.258.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
211.909.218 85.947.018
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -26.403.949 -17.044.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 238.313.167 102.991.310
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
109.002.552 38.715.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
341.628.958 -2.140.934.167
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 341.628.958 -2.140.934.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.324.786 5.335.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.256.053 12.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.256.053 12.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
669.534 6.339.535
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
566.896 6.384.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
102.638 -44.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.450 -10.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.930
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
57.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.756.717 -1.063.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-21.304.143 -2.003.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-452.574 940.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.766.163 -24.048.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
38.358.325 -227.532.564
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
19 11.955.838 8.516.630
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
19 -204.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.462 -8.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.462 -8.094
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51.593.392
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-51.593.392
Alınan Temettüler
13 3.258.000
Alınan Faiz
26.403.949 17.044.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.997.734 253.473.187
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
168.617.825 661.837.000
Kredilerden Nakit Girişleri
168.617.825 661.837.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825 -263.664.500
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.265.825 -263.664.500
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
535.222.246 -41.708.003
Ödenen Faiz
-111.576.512 -102.991.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
589.896 1.892.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
589.896 1.892.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.419.786 527.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.009.682 2.419.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.009.682 2.419.785
Ticari Alacaklar
7 3.258.000 1.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.258.000 1.947
Diğer Alacaklar
8 95.025.772 94.029.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 94.841.311 93.310.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 184.461 719.492
Diğer Dönen Varlıklar
27.196.335 5.284.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 27.196.335 5.284.934
ARA TOPLAM
128.489.789 101.736.578
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.489.789 101.736.578
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19 3.646.779.473 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.646.779.473 4.000.364.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
19 3.646.779.473 4.000.364.269
Maddi Duran Varlıklar
9 20.902 27.212
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 20.902 27.212
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.646.800.375 4.000.391.481
TOPLAM VARLIKLAR
3.775.290.164 4.102.128.059
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 407.986.719
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
407.986.719
Banka Kredileri
19 407.986.719
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19 302.862.583 6.842.947
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
302.862.583 6.842.947
Banka Kredileri
6.609.853 6.842.947
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
19 296.252.730
Ticari Borçlar
7 8.953.914 6.753.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.758.236 6.660.449
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 195.678 93.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 72.377 157.105
Diğer Borçlar
8 606.083.497 326.022.902
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 606.041.591 326.022.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.906
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 92.482 199.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 92.482 199.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 927.316 1.257.608
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
927.316 1.257.608
ARA TOPLAM
918.992.169 749.219.921
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
918.992.169 749.219.921
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.612.837 364.345.140
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
116.612.837 364.345.140
Banka Kredileri
19 116.612.837 364.345.140
Diğer Borçlar
8 481.204.825 47.161.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 481.204.825 47.161.905
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 67.435 76.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 67.435 76.657
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.885.097 411.583.702
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.516.877.266 1.160.803.623
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.258.412.898 2.941.324.436
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.354.021.880 363.950.007
Net Dönem Karı veya Zararı
-682.911.538 1.990.071.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.258.412.898 2.941.324.436
TOPLAM KAYNAKLAR
3.775.290.164 4.102.128.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 20.134.271 15.661.744
Satışların Maliyeti
13 -11.955.838 -8.516.630
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.178.433 7.145.114
BRÜT KAR (ZARAR)
8.178.433 7.145.114
Genel Yönetim Giderleri
14 -34.477.702 -11.192.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 642.853.026 2.262.861.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -974.790.403 -121.532.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-358.236.646 2.137.280.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-358.236.646 2.137.280.995
Finansman Gelirleri
16 168.114.839 50.192.831
Finansman Giderleri
16 -492.789.731 -197.401.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-682.911.538 1.990.071.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-682.911.538 1.990.071.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
-682.911.538 1.990.071.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-682.911.538 1.990.071.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç -1,77400000 5,16900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-682.911.538 1.990.071.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-682.911.538 1.990.071.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744392


BIST10:45118.630
Değişim :  -0,07% |  -82,48
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686
En Düşük
118.610
BIST En Aktif Hisseler
RTALB 34,10 34.668.577 % 10,00  
GLRYH 13,32 11.688.954 % 9,99  
VKFYO 6,39 2.369.936 % 9,98  
LKMNH 9,60 40.818.899 % 9,97  
PKENT 251,70 449.788 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6445 8,6878 % 0,25  
Frank 7,2920 7,3359 % 0,18  
Riyal 1,8246 1,8338 % 0,09  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 1,45  
Altın Gr. 400 400 1,35  
Cumhuriyet 2.654 2.690 35,00  
Tam 2.668 2.682 8,30  
Yarım 1.296 1.312 4,00  
Çeyrek 648 657 2,10  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 0,04  
Gümüş Gr. 4,15 4,16 0,03  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,14