***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2017 18:54***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Transferler
80.378.735 -80.378.735 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.776.188 -10.776.188 -10.776.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.776.188
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 -10.776.188 823.652.334 823.652.334
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.085.594 -40.085.594 -40.085.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.085.594
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -40.085.594 911.166.969 911.166.969


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.509.186 -996.415
Dönem Karı (Zararı)
-40.085.594 -10.776.188
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-40.085.594 -10.776.188
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.118.107 9.255.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.438 118.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
65.123 91.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 65.123 91.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.109.542 14.219.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -2.894.982 -25.127.246
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 38.004.524 39.347.087
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.079.563 -2.744.133
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.032.543 -11.915.388
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.032.543 -11.915.388
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.891.984 9.485.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-523.327 523.968
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.667 -74.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.667 -74.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.449 24.898
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.223 45.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.774 -20.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.193 50.389
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.193 50.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-572.636 523.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-481.383 523.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-91.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.509.186 -996.415
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.782.881 42.372.751
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -98.292.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.836 -10.468
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 4.836 -10.468
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.001
Alınan Temettüler
470.173
Alınan Faiz
2.894.982 25.127.246
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.682.699 115.027.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.915.132 -24.408.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
175.000.000 17.320.111
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
175.000.000 17.320.111
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-126.080.344 -760.566
Ödenen Faiz
-38.004.524 -40.967.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-358.563 16.968.276
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-864.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-358.563 16.104.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.736 227.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 169.173 16.332.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 169.173 527.736
Ticari Alacaklar
7 9.322 13.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.322 13.989
Diğer Alacaklar
8 60.820.682 43.592.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 59.394.891 41.717.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.425.791 1.875.664
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.056.083 2.124.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.056.083 2.124.827
ARA TOPLAM
64.055.260 46.259.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.055.260 46.259.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.675.229.275 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.675.229.275 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 1.675.229.275 1.663.196.732
Maddi Duran Varlıklar
28.541 28.143
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 28.541 28.143
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.675.257.816 1.663.224.875
TOPLAM VARLIKLAR
1.739.313.076 1.709.484.119
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
366.491.952 243.241.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
366.491.952 243.241.305
Banka Kredileri
18 366.491.952 243.241.305
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.669.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.669.982
Banka Kredileri
18 10.669.982
Ticari Borçlar
7 420.403 413.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 312.341 276.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 108.062 137.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 137.368 99.175
Diğer Borçlar
8 38.757.972 175.905.991
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 38.757.972 175.905.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.428 153.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 199.428 153.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
226.256 317.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 226.256 317.509
ARA TOPLAM
406.233.379 430.801.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
406.233.379 430.801.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.000.000 94.496.266
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.000.000 94.496.266
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
18 175.000.000 94.496.266
Diğer Borçlar
8 246.825.576 232.865.917
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 246.825.576 232.865.917
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 87.152 67.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
87.152 67.467
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
421.912.728 327.429.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
828.146.107 758.231.556
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
911.166.969 951.252.563
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
363.950.007 247.125.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-40.085.594 116.824.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
911.166.969 951.252.563
TOPLAM KAYNAKLAR
1.739.313.076 1.709.484.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 0 70.728.748 70.677.747
Satışların Maliyeti
13 0 -58.813.360 -58.762.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 11.915.388 11.915.388
BRÜT KAR (ZARAR)
0 11.915.388 11.915.388
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.342.561 -2.773.800 -1.438.033 -1.513.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 12.165.260 1.064.726 6.540.753 344.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -9.976.967 -6.379.934
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.822.699 229.347 5.102.720 4.366.863
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
470.173 470.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.822.699 699.520 5.102.720 4.837.036
Finansman Gelirleri
16 47.257.085 63.006.230 12.701.416 27.849.239
Finansman Giderleri
16 -97.165.378 -74.481.938 -28.135.283 -43.840.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.085.594 -10.776.188 -10.331.147 -11.154.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.085.594 -10.776.188 -10.331.147 -11.154.574
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.085.594 -10.776.188 -10.331.147 -11.154.574
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-40.085.594 -10.776.188 -10.331.147 -11.154.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 17 -0,10400000 -0,02800000 -0,02700000 -0,02900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.085.594 -10.776.188 -10.331.147 -11.154.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-40.085.594 -10.776.188 -10.331.147 -11.154.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623734


BIST
18:00115.748
Değişim :  -0,99% |  -1.159,30
Açılış :  117.316  
Önceki Kapanış :  116.908  
En Yüksek
117.391
En Düşük
115.312
BIST En Aktif Hisseler
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5416 8,5845 % 0,26  
Frank 7,2397 7,2833 % 0,26  
Riyal 1,8246 1,8337 % 0,16  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.778 -0,28  
Altın Gr. 391 392 1,03  
Cumhuriyet 2.538 2.559 4,90  
Tam 2.612 2.626 5,10  
Yarım 1.269 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,20  
Gümüş.Ons 17,99 18,02 0,06  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37