***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 18:39***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 166.747.231 80.378.735 834.428.522 834.428.522
Transferler
80.378.735 -80.378.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.779.771 -31.779.771 -31.779.771
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 -31.779.771 802.648.751 802.648.751
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 385.000.000 197.944.862 4.357.694 247.125.966 116.824.041 951.252.563 951.252.563
Transferler
116.824.041 -116.824.041
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.737.707 -71.737.707 -71.737.707
Dönem Sonu Bakiyeler
385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 -71.737.707 879.514.856 879.514.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.356.211 -2.146.806
Dönem Karı (Zararı)
-71.737.707 -31.779.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.413.812 29.375.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.438 137.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.591 115.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 51.591 115.975
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.325.111 24.050.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -10.329.329 -34.291.649
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 63.654.440 58.341.983
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.649.249 10.568.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.278.359 -11.915.388
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -12.278.359 -11.915.388
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.661.782 6.418.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
680.106 257.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.095 -54.905
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.095 -54.905
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
217.485 -21.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.966 17.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
189.519 -39.525
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.508 91.539
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-104.508 91.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
557.034 242.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
567.521 242.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.356.211 -2.146.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-288.155.227 39.779.159
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
51.001
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -206.150.893 -98.542.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.094 -10.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.094 -10.468
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-92.325.569
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-92.325.569
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
103.519.304
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
103.519.304
Alınan Faiz
10.329.329 34.291.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
470.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.781.862 -36.649.940
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
544.837.000 228.560.500
Kredilerden Nakit Girişleri
544.837.000 228.560.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.721.590 -228.166.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.721.590 -228.166.546
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
79.320.892 23.510.381
Ödenen Faiz
-63.654.440 -60.554.275
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.982.846 982.413
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-785.953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.982.846 196.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.736 227.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.510.582 424.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.510.582 527.736
Ticari Alacaklar
7 3.894 13.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.894 13.989
Diğer Alacaklar
8 133.499.824 43.592.692
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 132.156.006 41.717.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.343.818 1.875.664
Diğer Dönen Varlıklar
11 4.011.418 2.124.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.011.418 2.124.827
ARA TOPLAM
141.025.718 46.259.244
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.025.718 46.259.244
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
18 1.873.964.202 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.873.964.202 1.663.196.732
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
18 1.873.964.202 1.663.196.732
Maddi Duran Varlıklar
9 31.799 28.143
Diğer Maddi Duran Varlıklar
31.799 28.143
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.873.996.001 1.663.224.875
TOPLAM VARLIKLAR
2.015.021.719 1.709.484.119
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
403.019.691 243.241.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 403.019.691 243.241.305
Banka Kredileri
403.019.691 243.241.305
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.669.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 10.669.982
Banka Kredileri
10.669.982
Ticari Borçlar
7 631.439 413.954
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 304.084 276.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 327.355 137.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 134.850 99.175
Diğer Borçlar
8 242.823.983 175.905.991
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 242.823.983 175.905.991
Kısa Vadeli Karşılıklar
191.328 153.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 191.328 153.990
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 213.001 317.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
213.001 317.509
ARA TOPLAM
647.014.292 430.801.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
647.014.292 430.801.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.152.521 94.496.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.152.521 94.496.266
Banka Kredileri
68.152.521 94.496.266
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
175.000.000
Diğer Borçlar
8 245.268.817 232.865.917
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 245.268.817 232.865.917
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.233 67.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 71.233 67.467
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
488.492.571 327.429.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.135.506.863 758.231.556
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
879.514.856 951.252.563
Ödenmiş Sermaye
12 385.000.000 385.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
197.944.862 197.944.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 4.357.694 4.357.694
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
4.357.694 4.357.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
363.950.007 247.125.966
Net Dönem Karı veya Zararı
-71.737.707 116.824.041
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
879.514.856 951.252.563
TOPLAM KAYNAKLAR
2.015.021.719 1.709.484.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 9.552.217 70.728.748 9.552.217
Satışların Maliyeti
13 -6.260.889 -58.813.360 -6.260.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.291.328 11.915.388 3.291.328
BRÜT KAR (ZARAR)
3.291.328 11.915.388 3.291.328
Genel Yönetim Giderleri
14 -3.631.185 -3.756.189 -1.605.481 -982.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 12.713.551 1.098.353 548.291 3.143.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.888.251 -21.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.373.694 2.369.301 2.234.138 2.139.954
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
470.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.373.694 2.839.474 2.234.138 2.139.954
Finansman Gelirleri
16 65.703.117 80.992.619 18.446.032 17.986.389
Finansman Giderleri
16 -149.814.518 -115.611.864 -52.332.283 -41.129.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-71.737.707 -31.779.771 -31.652.113 -21.003.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637813


BIST
18:05118.399
Değişim :  3,13% |  3.590,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399
En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5874 8,6305 % -0,55  
Frank 7,2567 7,3004 % -0,05  
Riyal 1,8239 1,8331 % 0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 0,00  
Altın Gr. 397 398 0,68  
Cumhuriyet 2.587 2.608 3,20  
Tam 2.665 2.676 3,40  
Yarım 1.294 1.309 1,60  
Çeyrek 647 655 0,80  
Gümüş.Ons 19,04 19,09 0,00  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,00  
B. Petrol 42,18 42,18 -0,07